Головна

Загальні вказівки до вирішення

  1. I. Методичні вказівки
  2. I. Загальні положення
  3. I. Загальні положення
  4. I. Загальні положення
  5. I. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ
  6. II ЗАГАЛЬНІ ПОЧАТКУ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ

Для ГРЕС потужністю N МВт с n блоками, що працюють на паливі В, Потрібно зіставити, який із способів проходження / нічного,  аварійного / провалу графіка навантаження до величини NMIN протягом kЧ годин вигідніше - відключення частини блоків або зниження навантаження на всіх блоках до 50%.

У разі повної зупинки блоку [6] при розрахунку необхідно використовувати досвідчені дані про витраті палива на пуск блоку, Представлені на рис. 1, що апроксимується формулою

?В '= а + k ? ?, (25)

 де ? - Тривалість простою блоку, ч.

Формула (25) при малих ? з достатнім наближенням відповідає графіку рис. 19 при ? <50 год.

В разі зниження навантаження на блоці нижче номінальної [6] розраховувати питому витрату палива bi на відпущену одиницю енергії слід, користуючись наближеною формулою

 (26)

У формулах (25) і (26) позначено:

N0 - Номінальне навантаження блоку;

Ni - Поточна навантаження блоку;

е, k, m - Постійні коефіцієнти.

значення a, k, m, b0 для деяких енергоблоків наведені в табл. 13. Цифри на рис. 19 і в табл. 13 відповідають умовному паливу.

величина e = N0 / Ni дорівнює відношенню потужності блоку на номінальному режимі до його потужності на змінному режимі при зниженні навантаження. Це безрозмірний параметр, який приймає значення в інтервалі від 1 до 2.

Тоді збільшення витрати палива на один блок в разі його роботи з навантаженням нижче номінальної становить:

D В '' = (bi - b0) ? N0 ? ? = b0 ? (em - 1) ? N0 ? ? , (27)

де bi - Питома витрата палива на змінному режимі, кг / (кВт год);

b0 - Питома витрата палива на номінальному режимі, кг / (кВт год);

N0 - Номінальна потужність блоку, кВт год;

? - Час провалу навантаження, Ч.

якщо з n блоків відключено n ', То навантаження кожного з решти в роботі блоків визначається за формулою

Ni = N0 ? n ? (kMIN / 100) / (n - n ') = N ? (kMIN / 100) / (n - n '), (28)

де N - Потужність станції в цілому, Вт;

n - Число котлів на станції, шт;

n ' - Число відключаються котлів, шт;

kMIN - Мінімальне значення навантаження під час провалу, %.

Таблиця 13

значення коефіцієнтів a, k, m, b0

 Потужність блоку, МВт  Тип блоку  Тип котла  паливо  коефіцієнти
a ? 10-3 k ? 10-3 b0 , Кг / (кВт год) m
 моноблок  барабанний  Газ, мазут, Тверде  0,50,5  0,3650,342  0,1650,160
 Дубльблок  прямоточний  МазутТвердое  1,81,8  0,3240,324  0,0600,060

Так для ГРЕС потужністю 2400 МВт з 8 газомазутними блоками 300 МВт при нічному провалі до 50% протягом 8 годин додатковий витрата палива за 8 годин складе:

а) для варіанту відключення чотирьох блоків, згідно з формулою (25),

D В ' = (55 + 1,8 ? 8) ? 4 ? 103 = 277,6 ? 103 кг ;

б) для варіанту зниження навантаження кожного з 8 блоків до 50% від номінальної, згідно з формулою (27),

D В '' = (bi - b0) ? 1200 ? 103 ? 8 = b0 (em - 1) ? 1200 ? 103 ? 8 =

= 0,324 ? (20,06 - 1) ? 1200 ? 103 ? 8 = 132 ? 103 кг

Отже, при t = 8 ч доцільно зниження навантаження всіх блоків без їх відключення;

в) при зниженні навантаження до 50% на час t = 24 ч при відключенні чотирьох блоків додатковий витрата палива, відповідно до (25), складе:

D В ' = (55 + 1,8 ? 24) ? 4 ? 103 = 393 ? 103 кг .

При зниженні навантаження всіх блоків до 50% додатковий витрата палива, відповідно до (27), складе:

D В '' = (bi - b0) ? 1200 ? 103 ? 8 ? (24/8) = 132 ? (24/8) ? 103 = 396,6 ? 103 кг .

Оскільки значення додаткової витрати палива близькі, рішення про спосіб проходження періоду низьких навантажень в даному випадку має прийматися з урахуванням надійності роботи обладнання. Ймовірно, буде прийнята розвантаження блоків до технічного мінімуму, і якщо цього буде недостатньо, то частина блоків буде відключена;

г) якщо потрібно виявити можливість більш раціонального вирішення завдання шляхом підбору варіантів по числу відключаються блоків і навантаженні блоків, що залишилися в роботі, то необхідно заповнити табл. 14.

При розрахунку значень табл. 14 прийнято: b0 = 0,324 кг / кВт • год; m = 0,06.

Таким чином, всі варіанти з числом відключаються блоків менше чотирьох, виявляються менш вигідними. Застосування змінного тиску свіжої пари дещо розширює діапазон технічно можливого зниження навантаження блоку і зменшує додатковий витрата палива при зниженні навантаження.

Таблиця 14

До вибору оптимального режиму відключення блоків

 контрольовані параметри  Число відключаються блоків n ', шт
 позначення  Найменування
D В ', т  Додатковий расходтопліва на пуск блоків
D В ', т'  Додатковий расходтопліва на роботу блоків з неповним навантаженням
D В '+ D В', т '  Сумарний додатковий витрата палива при зниженні навантаження
Ni , МВт  Навантаження кожного ізоставшіхся в роботі блоків  171,5
e    1,00  1,25  1,5  1,75  2,00
em - 1    0,0135  0,0246  0,0341  0,0425

Слід також зазначити, що при відключенні блоків зустрічаються додаткові негативні явища, пов'язані з проходженням перехідних режимів (пускові операції), а також зі збільшенням числа виконуваних автоматичних або ручних операцій, кожна з яких має ймовірність відмови або помилкових дій.

 Дані, необхідні для розрахунку | алгоритм розрахунку

оформлення результатів | Дані, необхідні для розрахунку | Висновок рівнянь, що описують перехідний процес | алгоритм розрахунку | Побудова і аналіз графіків | оформлення результатів | Правила техніки безпеки при виробництві центрування обертових агрегатів по напівмуфтами | Проводить вимірювання | виправлення центрування | Постановка задачі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати