Головна

Дані, необхідні для розрахунку

  1. III. Документи, необхідні для захисту практики
  2. V Операції по міжнародних розрахунках. пов'язані з експортом і імпортом товарів і послуг
  3. алгоритм розрахунку
  4. алгоритм розрахунку
  5. алгоритм розрахунку
  6. Алгоритм розрахунку допомоги в загальному випадку наступний.

Для роботи студентам необхідні наступні дані:

N - Потужність електростанції, МВт;

n - Кількість блоків;

Б - Тип блоку (моноблок - м, дубльблок - д);

К - Тип котла (барабанний - б, прямоточний - п);

N0 - Потужність одного блоку (номінальна електричне навантаження), МВт;

kЧ - Кількість годин провалу навантаження, ч;

kN MIN - Мінімальне значення навантаження під час провалу,% від встановленої потужності;

В - Використовується паливо, вказується тип палива (газ, мазут, тверде) і його номер в довідковій літературі [5].

Всі котли для одного варіанта завдання вважаються однаковими.

Кількість годин провалу навантаження вибирається з ряду чисел: 8, 12, 16, 24, 32, 36, 40, 48.

Мінімальне значення навантаження під час провалу близько 50%.

Чисельні значення початкових даних наведені в залежності від варіанту завдання, отриманого студентом, в табл. 12.

Таблиця 12

Вихідні дані для роботи "Визначення економічного режиму відключення блоків"

 варіант N, МВт n Б К N0 , МВт kЧ, ч kN MIN , % В (паливо)
тип
м б  тверде
д п  150 ? 2  тверде
м б  мазут
м б  тверде
д п  150 ? 2  мазут
м б  газ
м б  мазут
м б  мазут
м б  тверде
д п  150 ? 2  мазут
д п  150 ? 2  тверде
м б  газ
м б  мазут
м б  тверде
д п  150 ? 2  тверде
м б  мазут
м б  газ
м б  мазут
м б  тверде
м б  газ

Порядок виконання завдання

 Постановка задачі | Загальні вказівки до вирішення

Визначення тиску в конденсаторі при витраті пара, температурі і витраті охолоджуючої води, відмінних від номінальних значень | оформлення результатів | Дані, необхідні для розрахунку | Висновок рівнянь, що описують перехідний процес | алгоритм розрахунку | Побудова і аналіз графіків | оформлення результатів | Правила техніки безпеки при виробництві центрування обертових агрегатів по напівмуфтами | Проводить вимірювання | виправлення центрування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати