Головна

оформлення результатів

  1. I. Аналіз досягнутих результатів та існуючих проблем
  2. II етап Розрахунок фінансових результатів
  3. II. Цілі, завдання та основні показники для вирішення завдань, опис очікуваних результатів програми і термін її реалізації
  4. III. Оформлення дипломних робіт
  5. IV. Оформлення контрольної роботи
  6. Аналіз отриманих результатів
  7. Аналіз надходження страхових платежів, виплат і фінансових результатів страхування

У звіт по роботі включаються схема установки, опис режиму скидання навантаження, вихідні дані (найменування змінних, чисельні значення). Коротко наводиться методика і результати розрахунків (найменування змінних, таблиці чисельних значень, виданих програмою Розрахунок скидання нагрузкі.exe). Будуються і аналізуються графіки залежностей параметрів процесу від часу. В кінці роботи наводяться висновки.

Контрольні питання

1. Коли виконується повний миттєвий скидання навантаження? Що при цьому відбувається?

2. В якому стані знаходяться регулюючі та скидний клапани на номінальному режимі? У режимі скидання навантаження?

3. Які обсяги характеризують величини V1, V2, V3 ?

4. Чому зменшуються значення величин ?1 и ?3, А значення ?2 залишається практично незмінним? Як довго він буде залишатися незмінним?

5. За свідченнями яких параметрів ви можете оцінити, який з клапанів закрився швидше? Покажіть це на своїх даних.

6. Чому число обертів ротора в режимі скидання навантаження зростає, незважаючи на закриття регулюючих клапанів?

7. Що характеризують параметри ? и ?? Як вони взаємопов'язані?

8. Чим принципово відрізняються перший і другий розрахунок, виконані вами? В якому випадку скидання навантаження пройшов штатно?

9. Що таке ЕГП? В якому режимі у вас спрацював ЕГП? Чому ви зробили такий висновок?

10. Що таке "автомат безпеки"? В якому режимі у вас спрацював би автомат безпеки? Чому ви зробили такий висновок?

11. Чому ПТЕ не рекомендують доводити число обертів ротора до спрацьовування автомата безпеки?

12. Коли спрацьовує автомат безпеки і що при цьому відбувається?


 Побудова і аналіз графіків | Правила техніки безпеки при виробництві центрування обертових агрегатів по напівмуфтами

Зміна температури охолоджуючої води і парової навантаження | Розрахунок граничного значення витрати пари, коефіцієнта теплопередачі і тиску в конденсаторі на номінальному режимі | Розрахунок режиму, змінного по витраті пара, і побудова графіка залежності тиску в конденсаторі від витрати пари | Розрахунок режиму, змінного по температурі охолоджуючої води, і побудова графіка залежності тиску в конденсаторі від температури води, що охолоджує | Розрахунок режиму, змінного по витраті охолоджуючої води, і побудова графіка залежності тиску в конденсаторі від витрати охолоджуючої води | Визначення тиску в конденсаторі при витраті пара, температурі і витраті охолоджуючої води, відмінних від номінальних значень | оформлення результатів | Дані, необхідні для розрахунку | Висновок рівнянь, що описують перехідний процес | алгоритм розрахунку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати