Головна

Зміна парової навантаження при постійній витраті і температурі води, що охолоджує

  1. II. Особливості обчислення місячної заробітної плати вчителів у залежності від обсягу навчального навантаження.
  2. X. Зміна підходу
  3. Аналіз податкового навантаження
  4. Б) Раптова зміна ситуації. (Досліди серій VIII і Villa)
  5. Б) Зміна кількості ґрунтових водоростей під впливом добрив
  6. В яких випадках допускається зміна облікової політики?
  7. Вентилятор, насос водяний, ремені приводу вентилятора і водяного насоса, термостат, датчик покажчика температури охолоджуючої рідини двигунів ЗМЗ-402.10 і ЗМЗ-4021.10

Зміна температури охолоджуючої води в конденсаторі в залежності від часу представлено на рис. 11. На рис. 11 по осі абсцис відкладено час перебування води в конденсаторі, по осі ординат - температура охолоджуючої води, використані також позначення:

t1B - Початкова температура охолоджуючої води на вході в конденсатор, ОС;


Таблиця 7

Вихідні дані для роботи "Змінний режим роботи конденсатора"

 № варіанту  Номінальні значення параметрів  Витрати пари при режимі, змінному по пару DК, Кг / м2ч  Температура охл.води в режимі, змінному по температурі води, ОС  Витрата охл.води в режимі, змінному по витраті води, кг / с
DКР, Кг / м2ч tР, ОС WР, Кг / с DК1 DК2 DК3 t1 t2 t3 W1 W2 W3
0,5 DКГР DКГР 1,25 DКГР tР - 5 tР tР + 5 0,5 WР WР 1,2 WР
0,4 DКГР DКГР 1,16 DКГР tР - 5 tР tР + 6 0,25 WР 0,5 WР WР
0,3 DКГР DКГР 1,27 DКГР tР - 6 tР tР + 4 0,6 WР 0,8 WР WР
0,6 DКГР DКГР 1,18 DКГР tР - 4 tР tР + 6 0,5 WР WР 1,5 WР
0,7 DКГР DКГР 1,24 DКГР tР - 10 tР tР +10 0,4 WР 0,75 WР WР
0,3 DКГР DКГР 1,16 DКГР tР - 8 tР tР + 7 0,8 WР WР 1,2 WР
0,6 DКГР DКГР 1,14 DКГР tР - 9 tР tР + 6 0,3 WР 0,6 WР WР
0,5 DКГР DКГР 1,17 DКГР tР - 4 tР tР + 4 0,75 WР WР 1,25 WР
0,7 DКГР DКГР 1,28 DКГР tР - 11 tР tР + 3 0,2 WР 0,6 WР WР
0,4 DКГР DКГР 1,14 DКГР tР - 7 tР tР + 7 WР 1,25 WР 1,5 WР
0,7 DКГР DКГР 1,26 DКГР tР - 5 tР tР + 5 0,8 WР WР 1,2 WР
0,5 DКГР DКГР 1,24 DКГР tР - 9 tР tР + 3 0,4 WР 0,75 WР WР
0,3 DКГР DКГР 1,15 DКГР tР - 5 tР tР + 6 0,3 WР 0,6 WР WР
0,6 DКГР DКГР 1,26 DКГР tР - 11 tР tР + 7 0,5 WР WР 1,5 WР
0,4 DКГР DКГР 1,17 DКГР tР - 6 tР tР + 4 0,75 WР WР 1,25 WР
0,6 DКГР DКГР 1,25 DКГР tР - 4 tР tР + 4 0,6 WР 0,8 WР WР
0,3 DКГР DКГР 1,14 DКГР tР - 4 tР tР + 6 0,2 WР 0,6 WР WР
0,7 DКГР DКГР 1,27 DКГР tР - 9 tР tР + 6 0,25 WР 0,5 WР WР
0,5 DКГР DКГР 1,16 DКГР tР - 10 tР tР +10 WР 1,25 WР 1,5 WР
0,4 DКГР DКГР 1,28 DКГР tР - 8 tР tР + 7 0,5 WР WР 1,2 WР

t2B - Кінцева температура охолоджуючої води на виході з конденсатора, ОС;

tK - Температура конденсації пари, що дорівнює температурі насичення при сталому тиску пара в конденсаторі, ОС;

?t - Нагрів охолоджуючої води в конденсаторі, ОС;

d t - Недогрів охолоджуючої води до температури конденсації пари, ОС;

tК - Час конденсації, с.

При зміні тільки парової навантаження різниця між температурою охолоджуючої води на виході і вході в конденсатор підраховується за формулою

?t = ?tР  , (15)

де ?tР - Величина нагріву охолоджуючої води на номінальному режимі (тобто при максимальній парової навантаженні), ОС;

DK - Поточна парова навантаження конденсатора, кг / (м2• год);

DKP - Робоча парова навантаження конденсатора на номінальному режимі, кг / (м2• год).

З [1] відомо, що коефіцієнт теплопередачі k в діапазоні навантажень від DKP до DKГP залишається постійним; DKГP - Граничне значення парової навантаження конденсатора, при якому відбувається зміна характеру залежностей, що описують процеси в конденсаторі. При цьому різниця температур між парою й водою на виході з конденсатора (недогрів охолоджуючої води до температури конденсації) визначається за формулою

?t = ?tР  , (16)

де ?tР - Значення недогріву на номінальному режимі, ОС.

величина DKГP визначається за формулою

DKГP = (0,9 - 0,012 t) DKP, (17)

де t1B - Температура охолоджуючої води на вході в конденсатор, ОС.

Температура пара в конденсаторі завжди дорівнює

tК = t1B + ?t + ?t . (18)

Вираз (18) справедливо для будь-якого змінного режиму, в тому числі і при спільному зміні парової навантаження, температури і кількості охолоджувальної води.

якщо DK < DKГP, Тобто поточна парова навантаження конденсатора менше граничного значення, то недогрев охолоджуючої води ?t розраховують за формулою

?t =  , (19)

де k - Коефіцієнт теплопередачі, кВт / (м2 ? ОС),

F - Поверхня конденсатора, м2,

W - Витрата охолоджуючої води, кг / с,

с - Теплоємність води, кДж / (кг • ОС).

коефіцієнт теплопередачі k підраховується за формулою Бермана [1]:

k = 4,07 a , (20)

де Х = 0,12 а (1 + 0,15 t1B),

wВ - Швидкість охолоджуючої води в трубках конденсатора, м / с;

dBH - Внутрішній діаметр трубок конденсатора, мм;

а - Коефіцієнт чистоти конденсатора;

ФZ - Коефіцієнт, що враховує число ходів конденсатора (для даного конденсатора величина постійна);

ФD - Коефіцієнт що враховує парову навантаження конденсатора.

ФD = З (2-с), (21)

тут з = DK / DКГР .

При зміні тільки парової навантаження у формулі (20) змінюється тільки коефіцієнт ФD. якщо  ? 1, то ФD = 1.

 Постановка задачі | Зміна температури охолоджуючої води і парової навантаження

алгоритм розрахунку | Визначення коефіцієнта дроселювання за допомогою h-s-діаграми | Початкові дані | Загальні вказівки до вирішення | Робота з сіткою Щегляева | Задані відносне тиск пара за соплом і відносний пропуск пари через сопло. Потрібно визначити відносне тиск пара перед соплом | Прохідний перетин клапана | Висота підйому найпростішого клапана | побудова графіків | Розрахунок граничного значення витрати пари, коефіцієнта теплопередачі і тиску в конденсаторі на номінальному режимі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати