Головна

Подальший порядок розрахунку

  1. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  2. II. Порядок виконання курсової роботи
  3. II. Вимоги до оформлення. Порядок написання і захисту.
  4. II. Умови і порядок обробки персональних даних у зв'язку з реалізацією службових або трудових відносин
  5. II.5.2) Порядок освіти і загальні риси магістратури.
  6. III Порядок обліку та оформлення виконаних робіт

Після знаходження параметрів пара перед регенеративними підігрівниками (треба врахувати втрату тиску в трубопроводах) визначають параметри конденсату, живильної води і дренажів у кожного підігрівача (включаючи і мережеві підігрівачі). При цьому треба керуватися наступним. Недогрев води в підігрівачі до температури насичення добірного пара можна приймати таким же, як і при номінальному режимі (якщо немає більш точних даних). Це ж правило застосовується і до недоохлажденію дренажу пари, що гріє до температури води на вході в підігрівач (для підігрівачів, що мають охолоджувачі дренажу). Слід врахувати, що тиск в регульованих відборах і деаераторах підтримується на всіх режимах постійним. При визначенні ентальпії живильної води і основного конденсату цілком допустимо вважати, що їх тиск дорівнює номінальній. Для зручності подальшого розрахунку дані за параметрами пари і води має бути поданий у вигляді таблиці. Подальший розрахунок проводиться таким же чином, як і на номінальному режимі. Методика цього розрахунку детально викладається в підручниках, наприклад, в [1-3]. Зауважимо лише наступне. Зі зменшенням навантаження загальний нагрів живильної води зменшується. Найбільш швидко падає нагрів води в першому (по ходу води) підігрівачі високого тиску і при подальшому зниженні навантаження нагрів води в ньому припиняється. Це пояснюється тим, що тиск в деаератори підтримується постійним, а тиск в регенеративних відборах знижується. Коли тиск у відборі, що живить деаератор, стає недостатнім, то автоматика перемикає на деаератор відбір з більш високим тиском. Цей факт повинен бути відображений в розрахунку.

Розрахунок може бути проведений вручну або на ЕОМ.

Правила користування таблицями властивостей води і водяної пари

Для виконання даної і подальших робіт студенти повинні вміти користуватися таблицями властивостей води і водяної пари [4], і в першу чергу, таблицями води і пара в стані насичення і таблицями води і перегрітої пари. Перед тим, як користуватися таблицями, подивіться в початковому розділі довідника, в якій розмірності приведені величини. Тиск може бути представлено в па або в бар, Енергія - у Дж або в кал, І т. П Подивіться, які перерахункові коефіцієнти дозволять вам перейти від одних одиниць вимірювання до інших. Пам'ятайте, що всі розрахунки рекомендується виконувати в системних одиницях (кг, па, Дж і т.п.). Згадайте значення коефіцієнтів, що дозволяють перейти до долинним і кратним одиницям (кіло - 103, мега - 106, гіга - 109, милі - 10-3, мікро - 10-6 і т.п.).

 Визначення параметрів пара в регенеративних відборах для турбін з протитиском і регульованими відборами пара | Властивості води та пара в стані насичення

Змінні режими ТЕС | Постановка задачі | Дані, необхідні для розрахунку | Визначення параметрів пара в регенеративних відборах для конденсаційних турбін | Визначення параметрів пари у відборах | Розрахунок температур і тисків пара, води і дренажу | Розрахунок витрати пари в відборах | Розрахунок пропуску пара по відсіках турбіни | Визначення техніко-економічних показників | оформлення результатів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати