Головна

М. а. Апанасенко

При цьому направляємо Вам повідомлення про важкий нещасний випадок на виробництві, що стався 28.04.06 р з робочим тресту «Уренгойремгаз» виробничого об'єднання «Юматов» Красновим А. а.

Генеральний директор І. І. Сидоров

1.3 В регіональне відділення Фонду соціального страхування (якщо потерпілий застрахований)

1.4. В адміністрацію м.Новий Уренгой.

При цьому направляємо Вам повідомлення про важкий нещасний випадок на виробництві, що стався 28.04.06 р з робочим тресту «Уренгойремгаз» виробничого об'єднання «Юматов» Красновим А. а.

Генеральний директор І. і. Сидоров


форма 1

сповіщення

про важкий нещасний РАЗІ *

1 .___Трест «Уренгойремгаз» виробничого об'єднання «Юматов»___

(Найменування організації, її відомча і галузева приналежність)

по Ямало Ненецькому автономному окрузі ОКОНХ- 97220___

(ОКНХ основного виду діяльності)

г. Новий Уренгой, вул. Геологорозвідників, будинок 5___

місце знаходження та юридична адреса

Генеральний директор Сидоров Іван Іванович___

(Прізвище та ініціали роботодавця - фізичної особи, його реєстраційні дані, вид виробництва, адреса

тел, робочий 95-59-10___

телефон факс)

2. 28 квітня 2006 року о 10 годині 00 хвилин в ході проведення штукатурних робіт на___ новобудові п'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Сибірської 53., від виконроба участка_ Петрова Н. к., по телефону надійшла інформація про те, що при просуванні по будівельних лісах до місця роботи з висоти третього ярусу робочий Краснов А. а. впав. О 10 годині 15 хвилин Краснов А. а. був евакуйований і переданий лікарям швидкої допомоги. Об 11 годині 00 хвилин Краснов А. а. доставлений в приймальне відділення Муніципальної міської багатопрофільної лікарні м Новий Уренгой.

 Будівля новобудови по вулиці Сибірської 53 2-го ступеня вогнестійкості, п'ятиповерховий, розміри в плані 60 метрів на 48 метро, ??висотою 18 метрів, дах двосхилий, горищне приміщення висотою 1,9 метра (до коника) розділене по середині на дві секції, межчердачное перекриття однієї частини виконано з профнастилу. а друга частина виконана з азбестоцементних хвилястих листів, утеплювач піноізол в целофановій упаковці, покрівля виконана з профільованого настилу без утеплювача.___

(Дата і час нещасного випадку, що виконувалася робота * *, короткий опис місця події)

3 .___Один___

(Число постраждалих, в тому числі загиблих)

4 .___Краснов А. а. робочий тресту «Уренгойремгаз»___

(Прізвище, ініціали та професійний статус * * потерпілого, професія (посада) * *

___13.01.1971 року народження, 35 років___

(Вік - при групових нещасних випадків вказується на кожного потерпілого окремо)

5. Попередній діагноз: черепно-мозкова травма голови___

(Характер * * і тяжкість пошкоджень здоров'я, отриманих потерпілим, при груповий нещасний випадок вказується для кожного потерпілого окремо)

6. Сидоров І. і. 28 квітня 2006 року 16 годин 00 хвилин___

(Прізвище, ініціали особи, що передала повідомлення, дата і час передачі)

7.___

(Прізвище, ініціали особи, яка прийняла повідомлення, дата і час отримання повідомлення)

---

 * Передається протягом доби після події нещасного випадку по телефону, факсом, телеграфом і іншими наявними засобами зв'язку.

 * * При передачі сповіщення зазначені відомості вказуються і кодуються відповідно до встановленої класифікації


2. Наказ роботодавця про створення комісії, в якій встановлюються терміни розслідування.

трест «уренгойремгаз» ПО «Юматов»

Н А К А 3 № 186

28.04.2006 р м.Новий Уренгой

«Про створення комісії для розслідування нещасного випадку»

28 квітня 2006 року та 10 годині 00 хвилин в ході проведення оздоблювальних робіт на новобудові п'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Сибірської 53 від виконроба ділянки Петрова Н. до, по телефону надійшла інформація про те, що при просуванні построітельних лісах до місця роботи з висоти третього ярусу робочий Краснов А. а впав на землю. О 10 годині 15 хвилин Краснову А. а. було надано медичну допомогу. Об 11 годині 00 хвилин Краснов А. а. доставлений в приймальне відділення Муніципальної міської багатопрофільної лікарні м Новий Уренгой.

В результаті падіння Краснов А. а. отримав важку травму.

Нa підставі вищевикладеного

НАКАЗУЮ:

1. Для розслідування нещасного випадку, що стався з Красновим Олександром Олександровичем, створити комісію в наступному складі:

Голова комісії:

Васін Юрій Васильович - Державний інспектор з праці в ЯНАО (за згодою)

Члени комісії:

Плотніков Володимир Іванович - заступник генерального директора;

Рябов Олександр Сергійович - заступник. мера м Новий Уренгой (за згодою);

Телеш Віталій Григорович - інженер ОП і ТБ;

Темірханов Расул Альбертович - начальник РСУ-2 тресту «Уренгойремгаз», представник профспілкової організації.

2. Надати потерпілому або його довіреній особі право брати участь в розслідуванні нещасного випадку.

3. Розслідування за даним фактом провести протягом 15 днів.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Генеральний директор Сидоров І. та


3. Протокол опитування потерпілого, очевидців нещасного випадку, посадової особи:

протокол

опитування потерпілого при нещасному випадку

(Очевидця нещасного випадку, посадової особи)

__муніципальна міська__ "29"_квітня_ 2006 р

багатопрофільна лікарня м новий Уренгой

(Місце складання протоколу)

Опитування розпочато в _11_година.15 хв.

Опитування закінчено в 11_година. 50 хв.

Мною, головою /членом/ Комісії з розслідування нещасного випадку,

утвореної наказом генерального директора ВО «Юматов» Сидорова І. і. (Прізвище, ініціали роботодавця - фізичної особи або найменування юридичної особи)

від "_28_ "_квітня_2006г. N _186_,

__начальником РБУ-2 тресту «Уренгойремгаз» Темірхановим Р. а.___

(Посада, прізвище, ініціали голови комісії / члена комісії /, яка провадила опитування)

в приміщенні __міської лікарні м новий Уренгой___ Зроблено опитування

(Вказати місце проведення опитування)

потерпілого (Очевидця нещасного випадку на виробництві, посадової

особи організації):

(необхідне підкреслити)

1) прізвище, ім'я, по батькові ___Краснов Олександр Олександрович___

2) дата народження ___13.01.1971 року___

3) місце народження ___м Тюмень ___

4) місце проживання та (або) реєстрації ___м.Новий Уренгой ___

телефон ___

5) громадянство ___Росія ___

6) утворення ___середнє професійне___

7) сімейний стан, склад сім'ї ___одружений, дочка 2000 року народження.___

8) місце роботи або навчання __трест «Уренгойремгаз» ___

9) професія, посаду ___робочий ___

10) інші дані про особу опитуваного ___

___

(Підпис, прізвище, ініціали опитуваного)

Інші особи, які брали участь в опитуванні ___

(Процесуальне становище, прізвища, ініціали осіб, які брали участь в опитуванні:

___

інші члени комісії з розслідування нещасного випадку, довірена особа потерпілого, адвокат і ін.)

Які беруть участь в опитуванні особам оголошено про застосування технічних засобів ___

___

(Яких саме, ким саме)

По суті нещасного випадку, що стався "_28_ "__квітня__ 2006 р

__зі мною, Красновим А. а.___, Можу показати наступне:

(Прізвище, ініціали, професія, посада потерпілого)

__28 квітня я прийшов на роботу о 8 годині і займався штукатурними роботами_

(Викладаються показання опитуваного, а також поставлені перед ним питання і відповіді на них)

__на другому ярусі будівлі. О 9 годині 55 хвилин роботи на другому ярусі були

__завершені і я піднявся на третій ярус для продовження штукатурних робіт.

__Коли я проходив будівельними лісами до місця подальшої роботи, __

__дошка, на яку я ступив, раптово змістилася і я провалився в щілину,

 яка утворилася між двома дошками. Моє падіння бачив виконроб

ділянки Петров Н. к. Він__відразу ж викликав «Швидку допомогу» і повідомив

керівництву тресту.___

___Краснов А. а. 28.04.2006г. ___

(Підпис, прізвище, ініціали опитуваного, дата)

Перед початком, в ході або після закінчення опитування від беруть участь в опитуванні

осіб ___

(Їх процесуальне становище, прізвище, ініціали)

заяви __ не надійшли ___ Зміст заяв: ___

(Надійшли, не надійшли)

___

___Темірханов Р. а. 29.04.2006г.___

(Підпис, прізвище, ініціали особи, яка проводила опитування, дата)

___

(Підписи, прізвища, ініціали інших осіб, які брали участь в опитуванні, дата)

___

З цим протоколом ознайомлений ___Краснов А. а. ___

(Підпис, прізвище, ініціали опитуваного, дата)

Протокол прочитаний вголос ___Темірхановим Р. а. ___

(Підпис, прізвище, ініціали особи, яка проводила опитування, дата)

Зауваження до протоколу ___зауваження відсутні ___

(Зміст зауважень або вказівка ??на їх відсутність)

Протокол складено ___начальником РБУ-2 Темірхановим Р. а. 29.04.2006г._

(Посада, прізвище, ініціали голови комісії або іншої особи, яка проводила опитування, підпис, дата)


4. Протокол огляду місця події нещасного випадку:

форма 7

ПРОТОКОЛ

ОГЛЯДУ Mестами нещасного випадку, що стався

"28" квітня 2006 року

___з робочим Красновим А. а.___

(Прізвище, ініціали, професія (посада) потерпілого)

Новобудова по вул. Сибірської, 53 ___ "28" Апрєля__2006 року

(Місце складання протоколу)

Огляд розпочато в 15часов. 00мін.

Огляд закінчено о 15 год. 45 хв.

Мною, головою (членом) Комісії з розслідування нещасного випадку на виробництві, утвореної наказом генерального директора ВО «Юматов» Сидорова І. і. від 28.04.2006 р № 186 «Про створення комісії для розслідування нещасного випадку»___

(Прізвище, ініціали роботодавця - фізичної особи або найменування юридичної особи)

 інженером ОП і ТБ Телеш В. г.___

(Посада, прізвище, ініціали голови (члена) комісії, яка провадила огляд)

проведений огляд місця нещасного випадку, що стався в будівлі новобудови п'ятиповерхового будинку по вул. Сибірської, 53 ___"28" Апрєля___2006 року___

(Назва організації та її структурного підрозділу або прізвище та ініціали роботодавця - фізичної особи, дата нещасного випадку)

з робочим тресту «Уренгойремгаз» Красновим А. а.___

(Професія (посада), прізвище, ініціали потерпілого)

Огляд проводився в присутності Шевчук М. ф., Беспалько Б. ф.___

(Процесуальне становище, прізвища, ініціали інших осіб, які брали участь в огляді)

(Інші члени комісії з розслідування нещасного випадку, довірена особа потерпілого, адвокат і ін.)

В ході огляду встановлено:

1) обстановка і стан місця події нещасного випадку на момент огляду

 змінилися (відсутність потерпілого)___

(Змінилася чи ні за свідченням потерпілого або очевидців нещасного випадку, короткий виклад істоти змін)

2) опис робочого місця (aгрегата, машини, верстата, тpaнcпopтнoгo коштів та іншого обладнання), де стався нещасний випадок Будівля новобудови по вулиці Сибірської 53 2-го ступеня вогнестійкості, п'ятиповерховий, розміри в плані 60 метрів на 48 метрів заввишки 18 метрів, дах двосхилий, горищне приміщення висотою 1,9 метра (до коника) розділене по середині на дві секції, межчердачное перекриття однієї частини виконано з профнастилу, а друга частина виконана з АСБестоцементних хвилястих листів, утеплювач піноізол в целофановій упаковці), покрівля виконана з профільованого настилу без утеплювача.

(Точна вказівка ??робочого місця, тип (марка), інвентарний господарський номер агрегату машини, верстата, транспортного засобу та іншого обладнання)

3) опис частини обладнання (споруди, споруди), матеріалу, інструменту, пристосування та інших предметів, якими була нанесена травма Металеві стійки будівельних лісів і дерев'яний настил. Дерев'яні щити настилу виконані в одну дошку і не скріплені між собою.

(Вказати конкретно їх наявність і стан)

Риштування виконані з відступом від вимог п.7.4. СНиП 12.03.2001.

4) наявність і стан захисних огороджень та інших засобів безпеки

 відсутні___

(Блокувань, засобів сигналізації, захисних екранів, кожухів, заземлений (занулення), ізоляції проводів і т. Д.)

5) наявність і стан засобів індивідуального захисту, якими користувався постраждалий

спеціальний одяг, каска, подкаснік, чоботи, пояс монтажний___

(Наявність сертифікованої спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, їх відповідність нормативним вимогам)

6) наявність общеобменной і місцевої вентиляції і її стан природна___

7) стан освітленості і температури освітлення природне.

(Наявність приладів освітлення і обігріву приміщень і їх стан)

8) місце падіння потерпілого: з фасадної сторони будівлі, з північного боку___

- Відстань від стіни до стіни складає 430 см.,___

- Відстань від землі до третього ярусу риштувань становить 9000 см.

Вході огляду проводилися фотозйомка, заміри відстаней___

(Фотозйомка, відеозапис і т. П.)

З місця події вилучено ___

(Перелік і індивідуальні характеристики вилучених предметів)

До протоколу огляду додаються ___фотографії___

(Схема місця події, фотографії і т. Д.)

Перед початком, в ході або після закінчення огляду від беруть участь в огляді осіб

Шевчук М. ф., Беспалько Б. ф.___

(Їх процесуальне становище, прізвище, ініціали)

заяви не надходили ___ Зміст заяв: ___

(Надійшли, не надійшли)

___

 Телеш В. р___

(Підпис, прізвище, ініціали особи, яка проводила огляд місця події)

 Шевчук М. ф.___

(Підпис, прізвище, ініціали інших осіб, які брали участь в огляді місця події)

 Беспалько Б. ф.___

(Підпис, прізвище, ініціали інших осіб, які брали участь в огляді місця події)

З цим протоколом ознайомлені:

 Шевчук М. ф.___

(Підпис, прізвище, ініціали які брали участь в огляді осіб, дата)

 Беспалько Б. ф.___

(Підпис, прізвище, ініціали які брали участь в огляді осіб, дата)

Протокол прочитаний вголос ___Телеш В. р___

(Підпис, прізвище, ініціали особи, яка проводила огляд, дата)

Зауваження до протоколу ___

(Зміст зауважень або вказівка ??на їх відсутність)

___

Протокол складено ___Інженер ОП і ТБ Телеш В. р ___28 квітня 2006 р.___

(Посада, прізвище, ініціали голови (члена) комісії, який проводив огляд, підпис, дата)


5. Акт про нещасний випадок на виробництві (форма H-I):

ЗАТВЕРДЖУЮ ФОРМА Н-1

Генеральний директор Додаток №1 ___ І. і. Сидоров до Постанови Мінпраці та СР РФ

«___» ___ 2006р. від 24.10.2002г. №73

АКТ № 1/2006ЗАВДАННЯ № 1 | ПРО НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК НА ВИРОБНИЦТВІ

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ | Завдання розслідування нещасного випадку на виробництві | Порядок розслідування легких нещасних випадків | Порядок розслідування важких нещасних випадків і нещасних випадків зі смертельними наслідками | Терміни розслідування нещасних випадків на виробництві | Оформлення матеріалів розслідування і облік нещасних випадків | Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами з охорони праці | Заключні положення | Виклад обставин нещасного випадку | Аналіз причин нещасних випадків |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати