Головна

Завдання розслідування нещасного випадку на виробництві

  1. I. Цілі і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі
  2. I. Цілі і завдання курсової роботи.
  3. I. Цілі і завдання освоєння дисципліни
  4. I. Мета і завдання курсових робіт
  5. II) Виробниче підприємництво. Втрати у виробничому підприємництві
  6. II. завдання
  7. II. навчальні завдання

Основні завдання розслідування нещасного випадку на виробництві:

1) З'ясувати на підставі огляду робочого місця та опитування очевидців обставини нещасного випадку. При необхідності отримати інформацію, якої бракує від роботодавця.

2) Встановити причини нещасного випадку, виходячи з аналізу обставин нещасного випадку і пояснень потерпілого (по можливості) і очевидців.

3) Розробити профілактичні заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам на підставі аналізу причин.

4) Встановити осіб, які допустили порушення державних нормативних вимог з охорони праці, що призвело до нещасного випадку.

загальні положення

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві проводиться на підставі та відповідно до НПАОП 0.00-6.02-04 «Порядок Розслідування та ведення обліку Нещасний віпадків, ПРОФЕСІЙНИХ захворювань и аварій на виробництві» затв ухвалив Кабінету міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1112.

Ці документи встановлюють порядок розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві, обов'язковий для всіх організацій незалежно від їх організаційно-правової форми, а також осіб, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи і використовують найману працю (індивідуальні підприємці).

Розслідуванню та обліку підлягають нещасні випадки, що сталися з працівниками та іншими особами, які беруть участь у виробничій діяльності роботодавця, при виконанні ними трудових обов'язків або виконанні будь-якої роботи за дорученням роботодавця (його представника), а також при здійсненні інших правомірних дій, обумовлених трудовими відносинами з роботодавцем або здійснюються в його інтересах.

До осіб, які беруть участь у виробничій діяльності роботодавця, відносяться:

1) працівники, які виконують свої обов'язки за трудовим договором;

2) працівники та інші особи, які проходять професійне навчання або перенавчання відповідно до договору;

3) студенти і учні, які проходять виробничу практику;

4) особи, засуджені до позбавлення волі і привертаються до праці;

5) особи, які залучаються в установленому порядку до виконання суспільно-корисних робіт;

6) члени виробничих кооперативів селянських (фермерських) господарств, що приймають особисту трудову участь у їх діяльності.

Розслідуванню як нещасні випадки підлягають події, в результаті яких постраждали були отримані: тілесні ушкодження (травми), в тому числі нанесення іншою особою; тепловий удар; опік; обмороження; утоплення; ураження електричним струмом, блискавкою, випромінюванням; укуси та інші тілесні ушкодження, завдані тваринами і комахами; ушкодження внаслідок вибухів, аварій, руйнування будівель, споруд іконструкцій, стихійних лих та інших надзвичайних обставин, інші ушкодження здоров'я, зумовлені впливом зовнішніх чинників, які потягли за собою необхідність переведення потерпілих на іншу роботу, тимчасову або стійку втрату ними працездатності або смерть потерпілих, якщо зазначені події сталися:

а) протягом робочого часу на території роботодавця або в іншому місці виконання роботи, в тому числі під час встановлених перерв, а також протягом часу, необхідного для приведення в порядок знарядь виробництва і одягу, виконання інших передбачених правилами внутрішнього трудового розпорядку дій перед початком і після закінчення роботи, або при виконанні роботи за межами встановленої для працівника тривалості робочого часу, у вихідні, святкові та неробочі дні;

б) під час прямування до місця виконання роботи або з роботи на транспортному засобі, наданому роботодавцем (його представником), або на особистому транспортному засобі в разі використання особистого транспортного засобу в виробничих (службових) цілях за розпорядженням роботодавця (його представника) або за згодою сторін трудового договору;

в) під час прямування до місця службового відрядження і назад, під час службових поїздок на громадському або службовому транспорті, а також при перевезенні за розпорядженням роботодавця (його представника) до місця виконання роботи (доручення) і назад, в тому числі пішки;

г) при проходженні на транспортному засобі в якості наступника під час міжзмінного відпочинку (водій-змінник на транспортному засобі, провідник або механік рефрижераторних секції в поїзді, член бригади поштового вагона і інші);

д) при роботі вахтовим методом під час міжзмінного відпочинку, а також при знаходженні на судні (повітряному, морському, річковому) у вільний від вахти і суднових робіт час;

е) при здійсненні інших правомірних дій, обумовлених трудовими відносинами з роботодавцем або здійснюються в його інтересах, в тому числі дій, спрямованих на запобігання катастрофи, аварії або нещасного випадку.

Розслідуються у встановленому порядку і за рішенням комісії в залежності від конкретних обставин можуть кваліфікуватися як нещасні випадки, не пов'язані з виробництвом:

- Смерть внаслідок загального захворювання або самогубства, підтверджена в установленому порядку відповідно медичною організацією, органами слідства або судом;

- Смерть або пошкодження здоров'я, єдиною причиною яких стало за висновком медичної організації алкогольне, наркотичне чи інше токсичне сп'яніння (отруєння) потерпілого, не пов'язане з порушеннями технологічного процесу, в якому використовуються технічні спирти, ароматичні, наркотичні та інші токсичні речовини;

- Нещасний випадок, що стався при здійсненні постраждалим дій (бездіяльності), кваліфікованих правоохоронними органами як кримінально каране діяння.

З метою посилення соціального захисту трудящих все нещасні випадки класифіковані в такий спосіб (див. Рис.1).

Малюнок 1 - Схема класифікації нещасних випадків

Процес попередження виробничого травматизму, що є вельми важливою виробничої завданням, нерозривно пов'язаний з постійним вдосконаленням системи обліку та аналізу нещасних випадків на виробництві. Основні етапи аналізу нещасних випадків на виробництві відображені на рис.2.

Малюнок 2 - Етапи аналізу нещасних випадків на виробництві
ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ | Порядок розслідування легких нещасних випадків

ВСТУП | Порядок розслідування важких нещасних випадків і нещасних випадків зі смертельними наслідками | Терміни розслідування нещасних випадків на виробництві | Оформлення матеріалів розслідування і облік нещасних випадків | Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами з охорони праці | Заключні положення | Виклад обставин нещасного випадку | Аналіз причин нещасних випадків | ЗАВДАННЯ № 1 | М. А. Апанасенко |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати