Головна

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

  1. I. Завдання для самостійної роботи
  2. I. Завдання для самостійної роботи
  3. I. Методичні вказівки
  4. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  5. I. Цілі і завдання курсової роботи.
  6. I. Мета роботи
  7. II. Виконання роботи

Контрольна робота по розділу «Розслідування нещасних випадків на виробництві» ставить за мету навчити студентів правильно оформляти документи при розслідуванні нещасного випадку, пов'язаного з виробництвом.

Для виконання роботи необхідно:

1) Вивчити теоретичний матеріал з розслідування нещасних випадків на виробництві, представлений в даному посібнику.

2) Вирішити задачу, номер якої відповідає останній цифрі номера залікової книжки.

3) Заповнити документи з розслідування нещасного випадку на виробництві:

- Повідомлення про важкий нещасний випадок, груповому, зі смертельними наслідками (див. Додаток 2);

- Наказ роботодавця про створення комісії для розслідування нещасного випадку;

- Протокол опитування потерпілого, очевидців нещасного випадку, посадової особи (див. Додаток 11);

- Протокол огляду місця події (див. Додаток 12);

- Акт про нещасний випадок на виробництві за формою Н - 1 (див. Додаток 3);

- Повідомлення про наслідки нещасного випадку на виробництві та вжиті заходи (див. Додаток 7);

- Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві (див. Додаток 4).

Робота повинна бути виконана на аркушах формату А-4 з полями для нотаток.

РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІВСТУП | Завдання розслідування нещасного випадку на виробництві

Порядок розслідування легких нещасних випадків | Порядок розслідування важких нещасних випадків і нещасних випадків зі смертельними наслідками | Терміни розслідування нещасних випадків на виробництві | Оформлення матеріалів розслідування і облік нещасних випадків | Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами з охорони праці | Заключні положення | Виклад обставин нещасного випадку | Аналіз причин нещасних випадків | ЗАВДАННЯ № 1 | М. А. Апанасенко |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати