Головна

Вступ

  1. A1 Введення
  2. F1.1 Введення
  3. F11.1 Введення
  4. F14.1 Введення
  5. F3.1 Введення
  6. I. Вступ
  7. I. ВСТУП

При дослідженні стійкості і керованості літального апарату (ЛА) аналізується збурений рух, відмінне від програмного через вплив різних факторів, що обурюють. Динамічні характеристики ЛА і автомата стабілізації (АС) повинні забезпечувати максимальний збіг параметрів обуреного і необуреного (програмного) руху.

На початкових етапах проектування ЛА розглядається як абсолютно жорстке тіло змінної маси з «замороженим» рідким паливом. У даній роботі компонувальні схеми і параметри ЛА вважаються заданими. Потрібно вибрати параметри АС (коефіцієнти посилення k1, k2) Так, щоб забезпечувалася локальна стійкість програмного руху системи «ЛА - АС». Якщо така система описується звичайними диференціальними рівняннями, то процедура вибору коефіцієнтів посилення АС зводиться до побудови областей стійкості в координатах k1, k2 при фіксованих значеннях інших параметрів. Шукані значення k1, k2 вибираються з областей стійкості.

Після вибору k1, k2 і визначення всіх коефіцієнтів рівнянь обуреного руху ЛА можна приступати до дослідження ефективності заданих органів управління. Під ефективністю розуміють прискорення (лінійне або кутове), яке набуває ЛА при відхиленні органів керування на одиничний кут.

Ефективність в поєднанні з гранично допустимими кутами відхилення органів управління визначає максимальні керуючі моменти. Які повинні забезпечувати значення параметрів обуреного руху ЛА в межах заданих обмежень.

При розробці технічного проекту необхідно розглядати ЛА з рухомим рідким паливом в баках. Алгоритм побудови областей стійкості з урахуванням малих коливань рідкого палива в баках наведено в роботі [4]. У даній роботі наводиться методика вибору параметрів демпфуючих пристроїв (додаток 3) з метою забезпечення локальної стійкості ЛА з рідким паливом.

В даному посібнику наводяться:

· Алгоритми побудови областей стійкості для різних моментів часу активної ділянки польоту ЛА і відшукання загальних точок всередині цих областей з перевіркою цих точок за критерієм Рауса-Гурвіца;

· Алгоритм дослідження ефективності органів управління;

· Вимоги до оформлення пояснювальної записки.

 Умовні позначення | Алгоритм побудови областей стійкості ЛА

Алгоритм дослідження ефективності органів управління | Порядок роботи з програмою DIN | Вимоги до оформлення курсової роботи | Вибір параметрів демпфуючих пристроїв паливних баків | Порядок вибору параметрів демпфуючих пристроїв |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати