На головну

приклад 3

  1. F12.8 Приклади символів
  2. F13.8 Приклади символів
  3. I. Приблизний перелік питань рубіжного контролю.
  4. II. Приблизний перелік питань до заліку (іспиту) по всьому курсу.
  5. II. Приблизний перелік питань до заліку (іспиту) по всьому курсу.
  6. JIS (Just In Sequence) точно в послідовності (на прикладі компанії Фольксваrен) l
  7. V. Приклади ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ по розділу ХІМІЧНІ ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Нобведенние, невиділені ланки утворюють групу III класу


 Якщо інше ланка ведущенее


Спочатку виділимо групу Ассура II класу.

Решта ланки утворюють групу V класу III порядку стовпець n = 6; P5= 9

Приклади структурного АНАЛІЗУ МЕХАНІЗМІВ З ВИЩИМИ кінематичних ПАРАМИ

Завданнями структурного аналізу механізмів з вищими парами є:

1. Намалювати структурну схему механізму.

2. Визначити арабськими цифрами ланки механізму і підрахувати їх число n. Позначення треба починати зі стійки (0-нульове ланка) і 1 позначити провідне ланка механізму.

3. Латинськими прописними буквами із зазначенням класу пар позначити всі кінематичні пари. У вузлі перерахувати всі пари. Підрахувати число кінематичних пар Р5 , Р4 , р3 , р2 , р1

4. Провести структурну збірку механізму і знайти по формулі Сомова-Малишева W, q, f.

5. Порахувати за формулою П. л. Чебишева ступінь рухливості механізму. Виявити і усунути надлишкові місцеві рухливості

6. Зробити заміну вищих пар нижчими. Намалювати окремо замінює механізм.

7. Розбити замінює механізм на групи Ассура і виділити ці групи і механізм першого класу, тобто те, на що розпадається механізм згідно з принципом Ассура -Артоболевского. Намалювати окремо з позначеннями групи Ассура.

8. Записати формулу будови механізму.

9. Оцінити рівень складності механізму, вказавши його клас і порядок.

Виконаємо структурну схему механізму Рис 118. Позначимо ланки і кінематичні пари. В результаті отримаємо 7 нижчих кінематичних пар 5 класу і 2 вищих пари. Дві вищих пари це ролик і кулачок, пара D2 і два зубчастих колеса, пара В2. Обидві вищі пари вважаємо парами 2 класу з 4 подвижностями. У механізмі присутня одна тангенціальна місцева надлишкова рухливість, що полягає у вільному обертанні ролика. На Рис 118 показані нормалі до профілю в точках контакту в вищих парах.


Мал. 118

Проведемо підрахунок зайвих зв'язків і місцевих надлишкових подвижностей за допомогою формули Сомова-Малишева.

При цьому будемо збирати контури в наступній послідовності:. зберемо спочатку контур ABC, потім CDEF і останньої зберемо пару H5, Приєднавши групу Ассура II (6,5).

Таблиця збірки контуру ABC, останньої збираємо пару В2


q = 1

Залишилася невикористаною рухливість в А5 Вона контурна.

Таблиця збірки контуру CDEF, останньої збираємо пару D2 . Для цього повернемо ланка 4 і введемо в контакт ролик і кулачок.


q = 1

Загальна кількість зайвих зв'язків в двох контурах одно q = 2

Контурна рухливість А5 залишилася загальної контурній рухливістю для двох контурів.

Останньою приєднаємо групу Ассура II (5,6)

Таблиця збірки контуру FGK, останньої збираємо пару H5 .


q = 3

Загальна кількість зайвих зв'язків одно q = 5; f = 1; n = 6; P5= 7; P2 =2

Формула Сомова-Малишева дає

W = 6n- 5P5-4P4-3P3-2P2-P1+ Q-f = 6 * 6 5 * 7 -2 * 2 +5 - 1 = 1

Підраховуємо по структурній формулі Чебишева П. л. ступінь рухливості механізму

N = 6; P5= 7; P4 =2; f = 1

Тут уже, в плоскому механізмі, вищі пари 2 класу стають умовними парами 4 класу, з доброшеннимі двома нормальними зв'язками.

W = 3n - 2 P5 - P4-f = 3 * 6 - 2 * 7 - 1 = 1

 Підтверджується наявність місцевої надлишкової рухливості f = 1. Позбавляємося від неї, закріпивши ролик на коромислі 4 рис.

Ріс119

Пунктирними лініями на основний механізм показана заміна і зубчастої пари і кулачка і ролика. Кривошипи, які замінюють кулачок і зубчасте колесо необхідно пов'язати, так як до заміни вони представляли одну ланку.

Намалюємо замінює механізм в чистому вигляді рис 120.


Мал . 120

Позначимо ланки і кінематичні пари і підрахуємо ступінь рухливості за формулою Чебишева. Додаткові ланки 8 і 9, щоб їх відзначити, виділимо понад жирно.

N = 7; P5= 10;

W = 3n - 2 P5 - P4 = 3 * 7 - 2 * 10 = 1

Проведемо розбиття механізму відповідно до принципу Ассура-Артоболевського.


Ріс121

Формула будови механізму

I (0,1) ®II (2,3) ® II (8,2) ®II (9,4) ® II (8,2)

Весь механізм буде II класу, досить простий для дослідження.


Л І Т Е Р А Т У Р А

1. Артоболевский І. і. Теорія механізмів і машин. -М .: Наука тисячі дев'ятсот вісімдесят вісім.

2. Озол О. р Основи конструювання і розрахунку механізмів. -Ріга: Звайгзне, 1979.

3. Решетов Л. н., Будико Е. ю. Взаємодія зв'язків при послідовному з'єднанні кінематичних пар // Известия вищ. навч. закладів, 1976.№4. С.56-59.

4. Решетов Л. н. Самоустановлювальні механізми. -Ь .: Вища школа, 1987.

5. Теорія механізмів і машин / За редакцією К. в. Фролова -М .: Вища школа, 1987.

6. Кожевников С. н. Теорія механізмів і машин. -М: Наука 1972.

7. Баранов Г. р Теорія механізмів і машин. -М: Наука 1974.

8. Чернова Г. а. Структурний дослідження одного планетарного редуктора // Известия вищ. навч. закладів, 1978.№2. с.25-26.Весь механізм за рівнем складності II класу. |

ТЕОРІЯ МЕХАНІЗМІВ І МАШИН | Машинами називають штучні пристрої, що виконують механічні рухи для перетворення енергії, матеріалів, інформації. | Кінематичні пари класифікуються за кількістю зв'язків (умов зв'язку), що накладаються на відносні руху двох ланок щодо один одного. | Послідовність заміни вищої кінематичної пари. | Механізми I класу або групи початкових ланок | Метод замикання техшарнірних ланок з перестановкою повідця | Зробимо заміну всіх трьох пар А5 В5 С5 групи Ассура II класу. | Групи Ассура, в нього входить. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати