Головна

ударною хвилею

  1. Вплив ударної хвилі на людей.
  2. Визначається надлишковий тиск на фронті повітряної ударної хвилі в районі об'єкта
  3. Визначається надлишковий тиск на фронті повітряної ударної хвилі в районі об'єкта
  4. Оцінка стійкості будівель (споруд) до впливу ударної хвилі
  5. Швидкість поширення ударної хвилі
  6. Ступені руйнування елементів об'єкта при різних надлишкових тисках ударної хвилі, кПа
 Елементиоб'екта  руйнування
 слабке  середнє  сильне
 Проізводственниеадміністратівние іжілие будівлі  Руйнування найменш міцних конструкцій і агрегатів, заповнення-ний дверних і вікон-них прорізів, зрив покрівлі, основне обо-нання поврежде-но трохи, тре-буется середній вос-становітельний ремонт  Руйнування покрівлі, перегородок, частини обладнання, пов-реждение підйомно транспортних меха-нізмів; восстанов-ня можливо при капітальному ремонті  Значні дефор-мації несучих конст-рукцій, руйнування більшої частини перек-ритій, стін і облад-нання. Відновити установки-ня можливо як нове будівництво з використанням сіх-ранівшіхся конст-рукцій і устатку-вання
 Промислове обладнання (верстати, преси, конвеєри, насоси, компресори, генератори і т. П.)  Пошкодження жердині-рен і передавальних механізмів, обрив маховиків і важелів управління. Розрив приводних ремней.Восстановленіе віз-можна без повної раз-вибірки, з заміною пошкоджених частин.  Пошкодження і деформація основних деталей, пошкодження електропроводки, приладів автоматики. Використання обладнання можливо після капітального ремонту.  Зсув з фунда-ментів, деформація станин, тріщини в деталях, вигин валів і осей, ушкодження електропроводки. Ремонт і відновлення процесів-ня, як правило, недоцільно.
 Газгольдери, резервуари і ємності для нафтопродуктів, зріджених газів  Невеликі вм'ятини на оболонці, деформує-ція трубопроводів, пошкодження запор-ної арматури. Іс-користування можливо після середнього (ті-кущего) ремонту та заміни пошкоджених деталей.  Зсув на опорах, деформація оболонок, що підводять трубо-проводів, поврежде-ня запірної арматури-ри. Використання можливе після капі-тального ремонту.  Зрив з опор, опрокі-диваніе, руйнування і деформація обол-чек, обрив трубопро-водів і запірної ар-матури. Викорис-ня і відновлення неможливе

Продовження додатка 11

 Рухомий залізничний склад, автотранспорт, інженерну техніку, підйомно-транспортні механізми, кранове обладнання  Часткове разруше-ня і деформація обшивки і даху, пошкодження стекол кабін, фар і прилади-рів. Потрібно середовищ-ний (поточний) ремонт.  Руйнування кузова критих вагонів, пов-реждение кабін, зрив дверей і пошкодження зовнішнього устатку-вання, розрив трубо-проводів систем пі-танія, охолодження і мастила. Викорис-ня можливо після ремонту із заміною пошкоджених вузлів  Перекидання, відрив окремих частин, загальна дефор-мація рами, зруйнований-ня кабіни (кузова, вантажної платформи), зрив радіаторів, зовнішнього устатку-вання двигуна. Іс-користування неможливе можна, потрібен капітальний ремонт в заводських умовах.
 Комунально-енегретіческіе споруди і мережі  Часткове поврежде-ня стиків труб, контрольно-виміряєте-льно апаратури, верхній частині стінок оглядових колодязів. При відновленні змінюються пошкоджений-ні елементи.  Розрив і деформація труб в окремих міс-тах, пошкодження сти-ков, фільтрів відстій-ників, вихід з ладу контрольно-вимірю-вальних приладів. Руйнування і сильна деформація резервуа-рів вище рівня жид-кістки. Потрібно ка-ре- ремонт з заміною пошкоджений-них елементів  Руйнування і деформація здебільшого труб, повреж-дення відстійників, насосного та іншого обладнання. Пошкодження арматури, часткове руйнування і Дефо-ція кістяків водозабірних колонок. відновлення неможливо
 Сховища і протирадіаційні укриття  Часткове разруше-ня ходу повідомлення, незначні сдви-ги і тріщини в соеди-неніях конструкцій. Придатне до повтор-ному використанню  Руйнування ходу со-спілкування, деформація і зміщення стін, пок-ритій, рам дверей. Потрібно середній відновлювальний ремонт.  Значна деформація несучих конструкцій, захисних дверей і обладнання. Віднов-лення неможливо.

додаток 12Класифікація ступеня руйнувань будівель і споруд при виробничих аваріях і стихійних лихах | Характер руйнувань під час вибуху ГВП в приміщеннях

Режимів радіаційного захисту | радіаційного захисту | Приклад рішення типового завдання №4 | Рішення | Дані з виявленої радіаційної обстановки | Рішення на застосування режиму №5 радіаційного захисту | Глибина водяного потоку і тривалість затоплення | Деякі характеристики горючих газів | Значення відносної величини j | Ступені руйнування елементів об'єкта при різних надлишкових тисках ударної хвилі, кПа |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати