Головна

Рішення на застосування режиму №5 радіаційного захисту

  1. II. Інтерактивна діяльність (рішення кейса).
  2. II. Застосування аналітичної техніки до дослідження психічних утворень
  3. II. Вимоги до оформлення. Порядок написання і захисту.
  4. III Побудувати графіки амплітудних характеристик підсилювача для чотирьох різних навантажень і режиму холостого ходу, і визначити динамічний діапазон підсилювача для кожного випадку.
  5. III. Документи, необхідні для захисту практики
  6. V. Порядок захисту курсової роботи
  7. V. Спосіб поелементного ціноутворення в порівнянні з рішенням Хотеллінга - Лернера

1. Встановлюється зона забруднення по статусу проживання, для цього:

- Визначається доза випромінювання (опромінення), яку може отримати населення протягом одного року при проживанні в звичайному режимі на забрудненій території (вирішується завдання 2):

висновок: 1. Так як Dмісць = 140 мГр> 5 мЗв, то з програми 23 випливає, що район Юрківка (6020) належить до зони гарантованого відселення.

2. З додатку 20: застосування тимчасового відселення для жителів Юрківка (6020) є безумовно виправданим рівнем втручання, так

як Pнп = 1,25мГр / ч більше верхнього критерію Р = 0,108Гр / год (прийнято за третім пунктом критерій для прийняття рішення на відселення), дод. 39.

У період підготовки евакуації, жителі Юрківка (6020) повинні проживати в режимі «укриття».

3. Визначення дози випромінювання при евакуації жителів Юрківка (6020):

- Маршрут евакуації: Юрківка (6420), Розвилка (6024), Туран (4824), Сараї (4024) і далі 9км до зовнішньої межі зони М з перетином осі сліду хмари під кутом b = 20? на відстані R = 45км від АЕС (вирішується задача №6);

- На ділянці маршруту Туран (4824) до кордону зони М рух по грунтовій дорозі можливо тільки в суху погоду;

- Подолання осі сліду хмари через дві доби tпр = 48г;

- Транспортні засоби - автобуси, kОСЛ = 2 (додаток 35);

- Середня швидкість руху колони V = 20км / год, Ку= 1;

- Згідно з додатком 34 коефіцієнт kbt = 1,04 (по інтерполяції);

- Згідно з додатком 33 визначається доза випромінювання, одержувана при подоланні зони забруднення ;

- Визначається доза випромінювання за час руху по маршруту:

- Визначається доза випромінювання за час збору і посадки людей в автобуси, tсел = 0,25ч, КОСЛ = 1, потужність дози випромінювання через 48 годин після аварії:

Р48= Р1?kv?kw ?kt = 1,052?5?0,36?0,26 = 0,492 мГр / год,

Dсел = Р48?tсел= 0,492?0,25 = 0,123мГр;

- Визначається доза випромінювання отримана жителями Юрківка (6420) за 48 чаcов:

- Визначається сумарна доза випромінювання за період від початку опромінення до виведення людей із зони зараження:

Dпр.сум= Dукр+ Dсел+ Dпр= 4,73 + 0,123 + 2,07 = 6,93 мГр

висновок: 1. Сумарна доза випромінювання Dпр.сум= 6,93мГр перевищує середньомісячну дозу тимчасового відселення D = 5мЗв / міс (додаток 39).

2. При русі по маршруту евакуації люди повинні використовувати засоби захисту органів руху.

3. Визначається тривалість або початок робіт з дезактивації територій і будівель в Юрківка (6020) см. Приклад до типової задачі №4.

ГЛАВА 4. ПРОГНОЗУВАННЯ НАСЛІДКІВ при прориві (руйнувань) греблі гідровузла

Масштаби наслідків гідродинамічних аварій залежать від параметрів і технічного стану гідровузла, характеру і розмірів зруйнованої греблі (ширини прорана), обсягу запасів води у водосховищі, характеристик хвилі прориву та катастрофічного затоплення, рельєфу місцевості, пори року і доби (детально див [10].

Основними вражаючими факторами катастрофічного затоплення є руйнівна хвиля прориву, водяний потік і спокійні води, які затопили сушу і об'єкти економіки, житлово-комунального та сільського господарства та ін.

Ділянки зони надзвичайно небезпечного затоплення характеризуються можливими повними і сильними руйнуваннями наземних будівель і споруд на більшій його частині за умови:

· Глибина потоку hn ?4 м, (4.1)

· швидкість потоку Vn ?2,2 м / с.

Учатке зони небезпечного затоплення характеризуються можливими середніми і слабкими руйнуваннями наземних будівель і споруд на більшій його частині за умови:

· Глибина потоку hn = (1 3) м, (4.2)

· швидкість потоку Vn = (1-1,5) м / с.

Зони можливого катастрофічного затоплення визначаються заблаго-тимчасово на стадії проектування гідровузла. Ці зони і характеристики хвилі прориву відображаються на картах і в спеціальних атласах, які складаються для гідровузлів і великих гребель. Власниками цих документів є штаби Цивільного захисту, міністерства, відомства та їх служби на місцях, які зводять і експлуатують гідротехнічні споруди.

Час, протягом якого затоплені території можуть знаходитися під водою, коливається від 4 годин до декількох діб.

Нижче пропонується послідовність прогнозування масштабів затоплення при прориви гребель.

Вихідними даними є:

· Обсяг водосховища, W, м3;

· Глибина водосховища перед греблею, Н, М;

· Ширина прорана (зруйнованої ділянки), В, М; якщо гідровузол має земляну греблю, розрахунок необхідно вести на повне її руйнування, тому що прорив води через невеликий пролом призведе до швидкого розмиву дамби.

· Відстань від об'єкта до греблі, R, Км;

· Відмітка рівня води в річці в районі об'єкта або в розрахунковому створі до підходу хвилі прориву;

· Час року і доби.

1. Визначається час випорожнення водосховища за формулою:

 , Годину, (4.3)

де  - Питома витрата води на 1 м ширини прорана, м3/ С.

2. Визначається глибина водяного потоку (висота хвилі затоплення) hп в заданому створі на відстані R від гідровузла (по таблиці 4.1) в залежності від глибини водосховища перед греблею, Н.

3. Визначається висота гребеня хвилі Hв у зруйнованого гідровузла (греблі) за формулою:

 , М (4.4)

У нижніх створах в зонах надзвичайно небезпечного і небезпечного затоплення на відстанях до 20 км від греблі висота гребеня хвилі попуску зменшується і може бути визначена з виразу:

 , М, (4.5)

де: hп- Глибина потоку (затоплення) на заданій відстані, визначається по табл. 4.1.

Таблиця 4.1Дані з виявленої радіаційної обстановки | Глибина водяного потоку і тривалість затоплення

Визначення заходів щодо захисту людей і ліквідації наслідків хімічно небезпечної аварії | Нанесення вихідної обстановки на карту | Виявлення радіаційної обстановки і нанесення її на карту | Правило побудови зовнішніх кордонів зон радіоактивного забруднення при їх нанесенні на карту (схему) | Основні положення | Рішення задач по оцінці прогнозованою радіаційної обстановки | Режимів радіаційного захисту | радіаційного захисту | Приклад рішення типового завдання №4 | Рішення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати