Головна

Рішення

  1. II. Інтерактивна діяльність (рішення кейса).
  2. V. Спосіб поелементного ціноутворення в порівнянні з рішенням Хотеллінга - Лернера
  3. VI. Ціноутворення по середнім витратам в порівнянні з рішенням Хотеллінга - Лернера
  4. Автоматичне вирішення проблеми перевантаження ресурсів
  5. Аналіз таблиці дозволяє зробити висновок, що пропоноване рішення економічно більш ефективно, ніж прототип.
  6. В результаті отримуємо рішення
  7. Вектора. Рішення задач геометричним способом.

1. На маршруті евакуації намічаються контрольні пункти на рівній відстані один від одного: №1-5.

2. Визначається протяжність маршруту від Кодское (4832) до зовнішньої кордоні зони М, Lм= 36 км (з урахуванням рельєфу місцевості і масштабу карти).

3. Визначаються відстані від Кодское (4832) до АЕС (по осі сліду хмари), Rнп= 52 км і до осі сліду Внп= 9,5 км.

4. Визначається потужність дози випромінювання в контрольних пунктах через дві доби після аварії на ЯЕР

4.1. У населеному пункті Кодское (4832) - пункт №1

де Р1 - Потужність дози випромінювання на осі сліду хмари через 1 годину після аварії на ЯЕР, приймається за додатком 27;

kw - Коефіцієнт, що враховує електричну потужність аварійного реактора, визначається за формулою (3.4)

ky - Коефіцієнт, що враховує зменшення потужності дози випромінювання при видаленні від осі сліду хмари, приймається за додатком 28;

kt - Коефіцієнт перерахунку потужності дози випромінювання на різний час після аварії, приймається за додатком 29.

4.2. Пункт №2 - потужність дози випромінювання через 1 годину після аварії на зовнішній межі зони А,  (Приймається за додатком 22). Через дві доби - по формулі (4.4)

4.3. Пункт №5 - потужність дози випромінювання через 1 годину після аварії на зовнішній межі зони М,  (Приймається за додатком 22). Через дві доби - по формулі (4.4)

4.4. Потужності дози випромінювання в пунктах №3 і №4 визначаються наступним чином:

- З пункту №5 опускають перпендикуляр на вісь сліду хмари і визначають відстань між кордонами зон М і А - ВМ-А= 22 км (в масштабі карти);

- Визначають відстань о т кордону зони М (на перпендикуляре) до пунктів №4 і №3: ВМ-4= 8,5 км, ВМ-3= 16,25 км;

- Визначається середня величина потужності дози випромінювання, що припадає на 1 км ділянки між кордонами зон А і М

-визначається потужність дози випромінювання в пункті №4

- Визначається потужність дози випромінювання в пункті №3

Визначається середня величина потужності дози випромінювання на маршруті евакуації

5. Визначається час руху колон по ділянці маршруту між пунктами №1 і №5 (до зовнішньої межі зони М)

6. Визначається доза опромінення людей за час їх руху по маршруту евакуації

Примітка до задачі: Середню величину потужності дози випромінювання можна визначити іншим способом.

1. Визначається протяжність маршруту на ділянці руху в зоні А:

L1-2= 9км, що становить 25% від протяжності маршруту, тобто  , Інша частина маршруту - 27 км становить П2= 75% (0,75)

2. Визначається середня величина потужності дози випромінювання на кожній ділянці маршруту:

;

3. Визначається середня величина потужності дози випромінювання на маршруті евакуації:  , Тобто величина Рср в першому і другому випадках однакова.

 

Завдання 6. Визначення дози випромінювання (опромінення) при пріодоленіі осі сліду хмари

Додаткові дані:

· Час початку подолання сліду хмари (tпр);

· Кут між віссю і маршрутом руху (b);

· Маршрут руху по карті;

· швидкість руху (vпр) І вид транспорту;

· При евакуації населення - часу збору і посадки (див. Задачу №5).

1. На карті намітити маршрут руху, визначити відстань (R) Від аварійного реактора до точки перетину маршруту руху з віссю сліду радіоактивної хмари і кут перетину маршруту з віссю сліду (b).

2. Виконати пункти 2-4 і 6, що в завданні 1.

3. Визначається коефіцієнт kv, Який враховує швидкість руху при подоланні сліду.

 (3.17)

4. За додатком 34 визначається коефіцієнт kbt, Що враховує час подолання сліду і кут між віссю і маршрутом руху.

5. За додатком 31 визначається табличне значення дози опромінення (  ) За час подолання з урахуванням погодних умов і віддалення від аварійного реактора.

6. Визначається прогнозована доза опромінення при подоланні осі сліду хмари:

 , МГр (3.18)

7. При евакуації людей із зони забруднення визначається сумарна доза опромінення людей за час їх проживання в звичайному режимі або в режимі «укриття», за час посадки на транспорт і за час руху по маршруту евакуації: см. Формулу (3.16) (приклади розв'язання задач див. нижче).

 Приклад рішення типового завдання №4 | Дані з виявленої радіаційної обстановки

Б. Визначення втрат при аварійному прогнозуванні | Складання аварійної картки НХР | Визначення заходів щодо захисту людей і ліквідації наслідків хімічно небезпечної аварії | Нанесення вихідної обстановки на карту | Виявлення радіаційної обстановки і нанесення її на карту | Правило побудови зовнішніх кордонів зон радіоактивного забруднення при їх нанесенні на карту (схему) | Основні положення | Рішення задач по оцінці прогнозованою радіаційної обстановки | Режимів радіаційного захисту | радіаційного захисту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати