Головна

Приклад рішення типового завдання №4

  1. F12.8 Приклади символів
  2. F13.8 Приклади символів
  3. I. Приблизний перелік питань рубіжного контролю.
  4. I. Цілі і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі
  5. I. Цілі і завдання курсової роботи.
  6. I. Цілі і завдання освоєння дисципліни
  7. I. Мета і завдання курсових робіт

А. Визначити час початку робіт подезактивації території Юрківка (6020), (див. карту), якщо тривалість роботи tр= 8 год, допустима доза опромінення особового складу формувань ЦЗ Dдоп?0,5 мГр, потужність дози випромінювання через 1 місяць після аварії Рt= 0,114 мГр / год.

1. Чи перераховується задана потужність дози випромінювання на 1год після аварії за формулою Р1= kt?Рt, де kt - Коефіцієнт перерахунку потужності дози випромінювання на будь-який час після аварії (додаток 29)

Р1= 0,114?14,6 = 1,664 мГр / год

  1. Особовий склад буде перебувати на відкритій місцевості kОСЛ= 1;
  2. За формулою (3.11) визначається коефіцієнт дози випромінювання

4. За додатком 30 у графі "Тривалість перебування в зоні забруднення» tр= 8ч знаходиться рядок зі значенням kдози= 0,3, по якій в графі «час початку опромінення» - час початку робіт можливо через три місяці після аварії (приймається за інтерполяцією)

Б. Визначити тривалість перебуванняособового складу на відкритій зараженій місцевості через 15 діб після аварії на АЕС:

- Район перебування особового складу знаходиться на видаленні від АЕС Rнп= 50 км і від осі сліду хмари Внп= 10 км;

- Аварійний реактор ВВЕР-1000 - 1 шт;

- Викид радіонуклідів - h = 10%;

- Погодні умови: швидкість вітру V = 2 м / с, категорія атмосфери А (конвекція);

- Допустима доза опромінення особового складу Dдоп= 0,3 мГр.

Вирішуються пункти 4-6, що в завданні №1.

1. За додатком 27 визначається Р1= 0,915 мГр / год;

2. За додатком 28 визначається коефіцієнт kу= 0,32

3. Визначається коефіцієнт kw= 10-40n0h0W = 10-40101001000 = 1

4. За додатком 35 - kОСЛ= 1

5. За формулою (3.11) визначається коефіцієнт дози випромінювання

6. За додатком 30 у графі "час початку опромінення» по рядку для 15 діб знаходиться значення kдози= 1,025, яке відповідає (по інтерполяції) 11 години в графі «тривалість перебування в зоні забруднення»

Таким чином, при заданих умовах, особовий склад може знаходитися на забрудненій території не більше 11 годин.

Завдання 5. Визначення дози випромінювання (опромінення) при евакуації населення із зони забруднення (без перетину осі сліду)

Додаткові дані:

· Час початку евакуації (tэ), Початок руху із зони забруднення;

· Час збору і посадки людей на транспорт tсел= 0,15 ? 0,25ч, (Час знаходження на відкритій місцевості);

· Швидкість руху колони за маршрутом евакуації v = 20 ? 30 км / год;

· Вид транспортних засобів;

· Координати місцезнаходження людей і району евакуації.

1. На карті позначити маршрут евакуації, визначити його протяжність, і намітити на ньому точки - контрольні (розрахункові) пункти. Початковою точкою є пункт посадки людей на транспорт, а проміжними і кінцевої - точки перетину маршруту евакуації з зовнішніми кордонами зон радіоактивного забруднення.

У всіх випадках при вимірі на картах протяжності маршрутів руху, отримані результати необхідно збільшувати на коефіцієнт місцевості (kм), Який враховує рельєф місцевості (підйоми, спуски), а також звивини доріг, невраховані на плані карти через її масштабність. коефіцієнт kм приймається за таблицею 3.2.

2. Визначається загальний час руху по зараженій території

 , Годину (3.12)

де: L - довжина маршруту, км; v - Швидкість руху по маршруту, км / год;

3. Визначається потужність дози випромінювання (рівень радіації) в кожній точці на маршруті руху на 1 годину після аварії (виконуються пункти 1-8, що в завданні №1).

4. За формулою (3.3) потужності дози випромінювання перераховуються на час проходження контрольних пунктів колоною евакуйованих.

5. Визначається середнє значення потужності дози (рівень радіації) на маршруті слідування:

 , МГр / год (3.13)

6. За додатком 35 визначається коефіцієнт ослаблення дози випромінювання kОСЛ транспортними засобами.

Таблиця 3.2

Коефіцієнт місцевості, kм

 характер місцевості  коефіцієнт kм збільшення довжини маршруту на місцевості в порівнянні з виміряної по карті масштабу
 1: 500 000  1: 200 000  1: 100 000  1:50 000
 Гірська (сильно пересічена)  1,30  1,25  1,15  
 Горбиста (среднепересічена)  1,20  1,15  1,05  
 Рівнинна (слабопересеченной)  1,05  1,05  1,00  

7. Визначається доза опромінення за час руху по зараженій ділянці маршруту:

 , МГр (3.14)

8. Визначається доза опромінення людей за час посадки на транспорт:

 , МГр (3.15)

де: Рсел - потужність дози випромінювання в районі посадки на транспорт (в районі проживання), приймається за пунктом 4 даного завдання.

9. Визначається сумарна доза опромінення людей за час їх проживання на зараженому ділянці в звичайному режимі або в режимі «укриття», за час посадки на транспорт і за час руху по маршруту евакуації:

 , МГр (3.16)радіаційного захисту | Рішення

А. При довгостроковому (оперативному) прогнозуванні | Б. Визначення втрат при аварійному прогнозуванні | Складання аварійної картки НХР | Визначення заходів щодо захисту людей і ліквідації наслідків хімічно небезпечної аварії | Нанесення вихідної обстановки на карту | Виявлення радіаційної обстановки і нанесення її на карту | Правило побудови зовнішніх кордонів зон радіоактивного забруднення при їх нанесенні на карту (схему) | Основні положення | Рішення задач по оцінці прогнозованою радіаційної обстановки | Режимів радіаційного захисту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати