Головна

Б. Визначення втрат при аварійному прогнозуванні

  1. C АРВ ПД у післяаварійний РЕЖИМІ
  2. II. Прикметник як ліве визначення іменника (ол).
  3. III. визначення категорій
  4. III. визначення категорій
  5. III. визначення категорій
  6. III. визначення категорій
  7. III. визначення категорій

Втрати сердь персоналу об'єкта та / або населення визначаються виходячи з їх кількості та захищеності від впливу парів ОХВ. Кількість людей, що опинилися в осередку ураження, визначається одним з двох способів:

- Підсумовуванням виробничого персоналу (населення), що знаходиться на окремих виробничих ділянках (в житлових кварталах, населених пунктах), які зазнали впливу зараженого повітря, за формулою:

Nпір = N • (1 - kзащ);(2.23)

- Шляхом множення середньої щільності знаходиться на території об'єкта (населеного пункту) виробничого персоналу (населення) на площу зараженої території за формулою:

Nпір = D • Sпр • (1 - kзащ);(2.24)

де: Nпір - Число уражених на підприємстві (в місті, сільської місцевості), чол; N - Чисельність виробничого персоналу (населення), що опинився в осередку ураження; Sпр - Площа території підприємства (населеного пункту), що опинилася в зоні хімічного зараження, км2; D - Середня щільність розміщення виробничого персоналу по території об'єкта (щільність населення), чол / км2; kзащ - Коефіцієнт захищеності виробничого персоналу (населення) від ураження отруйною речовиною;

Коефіцієнт захищеності розраховується як сума коефіцієнтів захищеності людей, виходячи з місця перебування виробничого персоналу населення (табл. 2.5) в момент підходу хмари до вражати об'єкти і захисних властивостей використовуваних при цьому укриттів або табельних засобів індивідуального захисту:

kзащ = q1k1, защ + q2k2, защ + ... + Q5k5, защ, (2.25)

де: q1,2,3,4,5 - Частка виробничого персоналу (населення), що знаходиться в укриттях (табл. 2.5) (?qi= 1) qi = 0,01 • Пi; ki,защ - Коефіцієнт захисту місця перебування людей (захисного заходу) визначається по табл. 2.8 і 2.9;Пi - Відсоток робітників (населення) в місцях їх перебування в момент прохожденіязараженногооблака,%.

Таблиця 2.5А. При довгостроковому (оперативному) прогнозуванні | Складання аварійної картки НХР

Оцінка інженерної обстановки | Визначається кількість газу (G), що надходить в приміщення при аварії | Визначається надлишковий тиск під час вибуху газоповітряної | Методи прогнозування хімічної обстановки | | Визначення тривалості вражаючої дії НХР | Визначення еквівалентної кількості речовини | А. Розрахункова глибина поширення хмари на відкритій місцевості | Кутові розміри зони зараження НХР залежно від швидкості вітру | Карти, схеми (див. Додаток 45) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати