Головна

Основні методи діагностування.

  1. I. Методические указания
  2. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  3. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  4. II. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
  5. II.3.3. Знакомство с методикой проведения различных видов страхования (личного, имущественного, страхования ответственности, предпринимательских рисков)
  6. III. Методические рекомендации
  7. III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

1. Прогнозувати залишковий ресурс ЦПГ можна такими способами:

Замір компресії по циліндрах - найпоширеніший, за допомогою компрессометра. Інформація, одержувана за допомогою цього нехитрого приладу, безумовно, важлива й необхідна, але все-таки недостатня для виявлення причин, що викликає відхилення величини компресії в циліндрах від номінальних значень. Недоліки компрессометра відомі, у приладу більша погрішність ( до 10%). Крім того, його неважко обдурити: масло, яке залишається на стінках циліндра при зношеному шкребку маслосъемного кільця, ущільнює компресійні кільця, а зайва кількість палива розмиває масляний клин, зменшуючи величину компресії. У таких випадках показання приладу можуть не збігатися з реальністю. Також, на показники компресії впливають пускові оберти колінчатого вала й температура двигуна. При вирядженому (, що сів) акумуляторі, втрата компресії становить у середньому 1-1,5 атм. Крім того, на показники компресії зношеної ЦПГ сильний вплив будуть виявляти такі фактори, як опір у впускному патрубку, температура масла, паразитний обсяг перехідного пристрою (ПУ) і т.д.

Недолік діагностичної інформації тягне невиправдані втрати часу, отже, знижує прибутковість авторемонтної майстерні. Нерідко трапляється, що через "закоксовывания" кілець або нещільного прилягання клапана двигун розбирають цілком, не зумівши визначити причину порушення його нормальної роботи. Хоча досить замінити маслозʹємні ковпачки або спробувати "розмочити" кільця спеціальними присадками.

Оцінка стану ЦПГ по витраті картерных газів має недостатню точність, обумовлену впливом витоків газів через чепцеві ущільнення. Звести до мінімуму вплив витоків можливо лише при примусовім відсмоктуванні газів з картера, для забезпечення в ньому атмосферного тиску при вимірі витрати, що досить трудомістко. На показання індикатору впливає також рівень вібрації ДВС.

Крім того, даний метод не дозволяє окремий несправний циліндр і, тим більше, визначити першопричини зниження працездатності ЦПГ, а до витоків через клапан взагалі нечутливий. Із цих причин пристрою оцінюючі стан ЦПГ по витраті картерных газів цілком справедливо були названі індикаторами.

Діагностика "пневмотестером" дозволяє виявляти конкретний несправний циліндр. Поршень циліндра, що перевіряється, виставляється при повільнім прокручуванні к. в. на робочий такт стиску або розширення ( при перекритих клапанах). У циліндр подається стиснене повітря й за часом падіння тиску оцінюється пневмоплотность циліндра. Даний метод може бути реалізований тільки в стаціонарних умовах при наявності джерела стисненого повітря.

Недоліки методу: по-перше: необхідно виставити поршень хоча б у дві позиції - на середині й наприкінці такту стиску. Технічно проробити цю операцію досить складно, особливо якщо двигун оснащений АКПП. По-друге: при перевірці останніх циліндрів ми одержимо гірші результати, внаслідок витоку до моменту перевірки частини масла в картер. По-третє: вірогідно можна оцінити тільки витоку в клапанах. Про стан кілець або зношування гільзи цей метод вірогідно не вказує.

Вакуумний метод оцінки стану цилиндро- поршневої групи й прогнозування залишкового ресурсу приладом агц

Принцип діагностування аналізатором герметичності циліндрів

Наявність в АГЦ дві оригінальні клапанів дозволяє при "прокручуванні" двигуна стартером виміряти за допомогою вакууметра два значимі параметри: Р1 і Р2. Отут потрібні пояснення. Завмер значення повного вакууму (Р1) проводиться в надпоршневому просторі під час такту впуску через вакуумний клапан.

Перед виміром, під час попереднього такту стиску через редукційний клапан низького тиску (0,01 бар) відбувається продувка циліндра. Отримане значення повного вакууму дозволяє оцінити зношування стінки циліндра (гільзи) і щільність у сполученні клапана й сідла.

Однак параметр Р1 не дає можливості оцінити стан поршневих кілець; наявність масляного "клина" дозволяє зберегти досить високий вакуум у надпоршневому просторі. Ступінь зношеності поршневих кілець оцінюється шляхом виміру другої пари

Для виміру його величини надпоршневий обсяг ізолюється перекриттям редукційного клапана. При цьому під час такту стиску тиск підвищується до максимального значення (величина компресії) і частина стисливого повітря "проривається" через зазори в сполученнях поршневих кілець у картер двигуна. метра - залишкового вакууму (Р2).

Вимір значення розрідження при розширенні в цьому випадку (знов-таки через вакуумний клапан) дозволяє визначити залишковий вакуум (Р2), величина якого пропорційна втратам компресії при витоку повітря. При нормальному стані кілець значення величини Р2 украй невелике й суттєво зростає при їхньому зношуванні, поломці або закоксовывании.

Легко перевірити й газорозподільний механізм. Якщо клапан нещільно сидить у сідлі, точно визначити причину різниці Р1 і Р2 важко. Але якщо на ньому тріщина, відкол або прогар, Р1 різко зменшується й зайве масло або незгоріле паливо вже не в змозі закрити щілину.

Звірення результатів вимірів повного вакууму (Р1) і залишкового вакууму (Р2) з діаграмою стану ЦПГ для даного виду палива й дає оцінку про стан ЦПГ.

 Тема: Діагностування циліндро-поршньової групи та газорозподільного механізму. | Порядок діагностування аналізатором агц.

| | Визначення щільності посадки клапанів проводиться такими способами. | ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОГО МЕХАНІЗМІВ | Основні несправності кривошипно-шатунного і газорозподільного механізмів. | Роботи по технічному обслуговуванню кривошипно-шатунного і газорозподільного механізмів автомобільних двигунів. | ТЕМА: ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМ ОХОЛОДЖЕННЯ І ЗМАЩУВАННЯ. | Основні несправності системи охолодження | Автомобільних двигунів. | Різке падіння тиску масла в системі до нульової відмітки манометра на щитку приладів або загоряння аварійного червоного сигналу. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати