Головна

I. Цілі і завдання освоєння дисципліни

  1. I. МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ В СТРУКТУРІ ОСНОВНИЙ ОСВІТНЬОЇ
  2. I. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ
  3. I. Цілі і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі
  4. I. Цілі і завдання курсової роботи.
  5. I. Мета і завдання курсових робіт
  6. II. завдання

Цельюучебной дисципліни «Виявлення та основи розслідування адміністративних правопорушень, віднесених до компетенції митних органів»Є:

формування у студентів: правосвідомості; глибокого розуміння характеру і механізму правового регулювання суспільних відносин у сфері державного управління; форм і методів управлінської діяльності в галузі митної справи; логічного юридичного мислення, що дозволяє вникнути в суть адміністративних правовідносин між органами виконавчої влади, митними органами та учасниками ЗЕД.

Завдання вивчення дисципліни:

- Навчання правильному застосуванню норм адміністративного права з метою попередження, припинення і розслідування правопорушень у сфері митної справи та притягнення винних фізичних та юридичних осіб до адміністративної відповідальності;

-навчання правильному застосуванню норм митного права в цілях здійснення нагляду і контролю за дотриманням митного законодавства;

-уясненіе студентами базових знань в області правовідносин, що виникають у зв'язку і з приводу переміщення через митний кордон товарів і транспортних засобів;

-вироблення у студентів навичок самостійного застосування адміністративно-правових методів регулювання суспільних відносин у сфері митної справи;

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | ПРОГРАМА КУРСУ

ВИЯВЛЕННЯ ТА ОСНОВИ РОЗСЛІДУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, віднесених До КОМПЕТЕНЦІЇ МИТНИХ ОРГАНІВ | принципи | Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати