Головна

ВСТУП

  1. A1 Введення
  2. F1.1 Введення
  3. F11.1 Введення
  4. F14.1 Введення
  5. F3.1 Введення
  6. I. Вступ
  7. I. ВСТУП

Випадкова величина - одне з фундаментальних понять в теорії ймовірностей. Воно тісно пов'язане з випадковими подіями, будучи в деякому сенсі їх узагальненням. Для випадкової величини також первинним служить випробування, але результат тепер характеризується не альтернативним результатом (з'являється подія чи ні), а деяким числом. Наприклад, число m появ події в n повторних незалежних випробуваннях; число очок, що вибиваються стрільцем; розмір внеску на випадково обраному в ощадкасі рахунку і т.д. Випадкова величина, як і випадкова подія, підлягає чіткому визначенню за умовою задачі. Зв'язок з випадковою подією полягає в тому, що прийняття випадковою величиною деякого числового значення, тобто виконання рівності X=xi, Є випадкова подія, що характеризується ймовірністю P (X = xi) = Pi.

В даному посібнику розглядаються дискретні випадкові величини, які мають кінцевим або рахунковим безліччю можливих значень xi і відповідними їм ймовірностями, і безперервні випадкові величини, які є безпосереднім узагальненням поняття дискретної випадкової величини. А також способи завдання випадкових величин (ряд розподілу, закон розподілу, функція щільності розподілу ймовірностей); числові характеристики випадкових величин (математичне очікування, дисперсія, середньоквадратичне відхилення, мода, медіана); різні види розподілів (біноміальний, розподіл Пуассона, геометричне і гипергеометрическое, рівномірний, нормальний, показове розподілу).
ВИПАДКОВІ ВЕЛИЧИНИ | ПОНЯТТЯ ВИПАДКОВОЇ ВЕЛИЧИНИ

Дискретної випадкової величини. ЗАКОНИ розподілу дискретної випадкової величини | Приклад. | Приклад. | Приклад. | Завдання для самостійного рішення | Завдання для самостійного рішення | Завдання для самостійного рішення | ЧИСЛОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ безперервної ВИПАДКОВОЇ ВЕЛИЧИНИ | Завдання для самостійного рішення | Завдання для самостійного рішення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати