На головну

Метод векторних діаграм.

  1. B2 Методологічний цикл ІНСАРАГ
  2. G9 Навчання ПСО і методологія розвитку
  3. I. Лабораторні методи дослідження
  4. I. Методичні вказівки
  5. I. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ РОЗДІЛ
  6. I. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ РОЗДІЛ
  7. II. Швидкий спосіб побудови діаграм.

Гармонійні коливання (1.7) допускають наочну графічну інтерпретацію. Її зміст полягає в тому, що кожному гармонійному коливання з частотою  можна поставити у відповідність обертається з кутовою швидкістю  вектор, довжина якого дорівнює амплітуді  а його початкова (стартове) положення задається кутом  збігається з початковою фазою (рис. 1.5).

 Мал. 1.5.

Вертикальна проекція вектора  змінюється з часом:  Миттєве положення вектора  визначається кутом  який називається фазою і дорівнює:

 (1.18)

При кутової швидкості (круговій частоті)  вектор здійснює  оборотів (циклів) в секунду, а тривалість одного обороту (період) дорівнює відношенню кута  до кутової швидкості

За допомогою векторних діаграм легко здійснити складання гармонійних коливань. Так, якщо необхідно скласти два гармонійних коливання з однаковими частотами

то амплітуду  і початкову фазу  сумарного коливання  з тією ж частотою  можна легко розрахувати з рис. 1.6А, на якому графічно зображена операція додавання векторів  в момент часу

Ясно, що вертикальна проекція вектора  буде також змінюватися по гармонійному закону з частотою  оскільки взаємне розташування векторів и  не змінюється з плином часу.

 Мал. 1.6А.

З цієї діаграми наочно видно, що сумарне коливання  випереджає по фазі коливання  і відстає по фазі від коливання  Повна фаза для кожного з трьох коливань в довільний момент часу відрізняється від їх початкових фаз на одну і ту ж величину  яку при побудові векторних діаграм не враховують. При цьому коливання зображується нерухомим вектором (рис. 1.6б), а частота коливання передбачається відомою.

 Мал. 1.6б.


Видано студенту гр. _____ ____________________________________________________ | Додавання взаємно-перпендикулярних коливань.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати