Головна

Короткочасні навантаження від вітрового впливу.

  1. II. Особливості обчислення місячної заробітної плати вчителів у залежності від обсягу навчального навантаження.
  2. Аналіз податкового навантаження
  3. Дати поняття несиметричного навантаження в трифазного ланцюга при з'єднанні обмоток генератора і фаз приймача трикутником.
  4. Викласти особливості розрахунку трифазних кіл при з'єднанні навантаження зіркою. Дати поняття потужності трифазних кіл.
  5. Викласти поняття несиметричного навантаження в трифазного ланцюга при з'єднанні фаз приймача зіркою.
  6. Зміна парової навантаження при постійній витраті і температурі води, що охолоджує
  7. Зміна температури охолоджуючої води і парової навантаження

Розрахункова вітрове тиск на 1 м2 площі вертикальної стіни об'єкта на висоті Н над рівнем поверхні землі визначається за формулою:

g = gf  * KП * CX  * g0

gf = 1.4 -коефіцієнт надійності по вітровому навантаженню

g0= 60 кг / м2 -нормативний швидкісний натиск на висоті 10 м над поверхнею землі, відповідно до завдання, в 4 вітровому районі

КП - Коефіцієнт, що враховує зміну швидкісного напору по висоті і залежить від типу місцевості, (в завданні розглядається тип місцевості «В» - території малих і середніх міст, території великих великих і найбільших міст, забудованих будинками висотою> 10м, лісу).

СX= 0,8, С ?X= 0.6 -аеродинамічний коефіцієнт, що характеризує аеродинамічні властивості споруди.

Висота розглянутого будівлі:

h = H + h0,

де: Н = 10,2м - відмітка нижнього пояса ферми,

h0 - 3,2м - висота опорної стійки ферми.

h = 10,2 + 3.2 = 13,4м.

табличне значення Кп = 0,655. Тоді вітрове тиск одно:

g = 1,4 * 0,655 * 0,8 * 60 = 44,02 кгс / м2.

При кроці колон завдання В = 6м розрахункова лінійна вітрове навантаження на колону з навітряного боку:

q = g В,

q = gf Кп Сx g0 B,

q = 44,02 * 6 = 264,10 кгс / м

Для підвітряного боку отримуємо:

q '= g' B = gf Кп З 'x g0 B

q '= 1.4 * 0,655 * 0.6 * 60 * 6 = 198,10 кгс / м.

Таким чином на колону промислової будівлі діє навантаження від вітру змінна по висоті qІСТ

Для спрощення розрахунків епюра навантаження qІСТ замінена ступінчастою qСТ в якій усереднена навантаження в межах кожної із зон висотою до 10м. При більшому спрощення навантаження усредняется в межах висоти колони.

qэ = gf Кср Сx g0 B,

де: Кср - «Середнє» значення коефіцієнта Кп в межах висоти приймається рівним табличному значенню Доср = 0,684, тоді:

qэ = 1,4 * 0,568 * 0,8 * 60 * 6 = 229 кгс / м,

q 'э = gf Кср З 'x g0 B,

q 'э = 1.4 * 0,568 * 0.6 * 6 * 60 = 172 кгс / м.

Вітрова навантаження, яке діє на будівлю вище осі ригеля, задається рівнодійними W і W '.

W = gf Кh0 Сx g0 B h0,

W '= gf Кh0 З 'x g0 B h0,

де: Кh0 - Значення коефіцієнта КП на позначці середини висоти опорної стійки ферми, взяте з таблиці для висоти h = H + h0/ 2:

h = 13,4 + 3,2 / 2 = 15,0м

знаходимо:

Кh0 = 0,69.

W = 1,4 * 0,69 * 0,8 * 60 * 6 * 3,2 = 894 кгс

W '= 1,4 * 0,69 * 0,6 * 60 * 6 * 3,2 = 670 кгс

1.2 Визначення розрахункових навантажень в перетинах рами

У курсовому проекті задано жорстке примикання плоскою ферми до колони. Розрахункова схема може бути зведена до рами з ригелем постійної жорсткості. Розрахункова схема рами приведена. Дана конструкція є три рази статично невизначеної.

Обчислимо відношення погонних жорстокостей ригеля ip і колони ik.

к = ip / ik

Задамося значенням I = 15. Для коефіцієнта до отримуємо:

к = (Jp/ L) / (Jk/ L) = I ((H / L) = 15 * (10,2 / 24) = 6,375

Використовуючи відомі залежності з опору матеріалів визначимо момент інерції ригеля:

Ip = kэIф = kэWфf / 2 = kэ Mизгf / (2Ry) = Kэ(Q + p) l2f / (16Ry)

Ip = (F / 77 + h0/ 20) (q + p) l2/ (Ry)

Ip = (3.2 / 77 + 3,2 / 20) (1974 + 684) * 242/ 2300 * 104= 76 * 104 м4

У розрахунку потрібно визначити значення зусиль і моментів в перетинах 1 - 1, 2 - 2, 3 - 3 і 4 - 4 від постійних навантажень, від снігового та вітрового навантажень.Постійні навантаження від ваги покриття. | Зусилля в перетинах рами від снігового навантаження
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати