загрузка...
загрузка...
На головну

Завдання 3. Управління запасами з застосуванням аналізу АВС і XYZ

  1. V2. Інвестиційний проект як об'єкт інвестиційного аналізу
  2. VI. Завдання додому.
  3. VII. Управління якістю
  4. Активний і реактивний управління
  5. Алгоритм аналізу конкурентного середовища галузевого ринку
  6. Алгоритм проведення аналізу відхилень
  7. АЛКАЛІМІКРОАНАЛІЗАТОРА ОР-266

Мета завдання. Діфференціровать асортимент методом АВС і XYZ

Умови завдання.Перед службою логістики була поставлена ??задача посилення контролю товарних запасів з метою скорочення витрат на їх утримання і вивільнення ресурсів для розширення асортименту.

Торговий асортимент фірми, середні запаси за рік, а також обсяги продажів по окремих кварталах представлені в таблиці 19.

Методичні вказівки:

Рішення рекомендується виконувати в такій послідовності.

Алгоритм АВС-аналізу:

1. Сформулювати мету аналізу ABC, вказати об'єкт і ознака, по якому намічено провести поділ асортименту.

2. Розрахувати частку окремих позицій асортименту в загальному обсязі запасу.

3. Побудувати асортиментні позиції в порядку убування частки в загальному запасі. Знову організований список (із зазначенням частки в запасах) розмістити в графах 5 і 6 таблиці.

4. Побудувати криву ABC.

5. Розділити аналізований асортимент на групи А, В і С за наступним алгоритмом:

- В групу А включають 20% позицій впорядкованого списку, починаючи з найбільш значущою (в графі 5 таблиці знаходиться на першому

Таблиця 19 - Вихідні дані для проведення аналізу ABCі аналізу XYZ, руб.

 № позиції  Середній запасза квартал  Реалізація за квартал
 1 квартал  2 квартал  3 квартал  4 квартал

- Місці);

- До групи В включають наступні 30% позицій;

в групу С включають що залишилися 50% позицій (нижня половина графи 5 табл.).

Алгоритм XYZ-аналізу:

1. Розрахувати коефіцієнти варіації попиту по готельним позиціях асортименту (v). Результат внести в графу 4 форми.

,

де  - I-е значення попиту по оцінюваній позиції;

 - Среднеквартальному значення попиту по оцінюваній позиції;

n - число кварталів, за які проведена оцінка.

2. Побудувати асортиментні позиції в порядку зростання значення коефіцієнта варіації.

3. Побудувати криву XYZ.

4. Розділити аналізований асортимент на групи X, Y і Z.

5. У загальному випадку вибір алгоритму розподілу рекомендується по ділянках кривої, на яких відбувається різка зміна радіуса кривизни, які покажуть кордону підмножин, що вимагають різних підходів до управління. В рамках даного завдання алгоритм поділу пропонується в таблиці.

Таблиця 20 - Пропонований алгоритм поділу асортименту

на групи X, Y і Z

 Група  інтервал
X  0
Y  10%
Z  25%

Побудувати матрицю ABC-XYZ і виділити товарні позиції, що вимагають найбільш ретельного контролю при управлінні запасами.

Рішення:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Таблиця 21 - АВС-XYZ аналізи

 Вихідна інформація для проведення АВС і XYZ-аналізів  АВС-аналіз  XYZ-аналіз
 № позиції асортименту  Середній запас по позиції  Частка позиції в загальному запасі,%  Коеф. варіації попиту за окремими позиціями асортименту  № позиції в списку, що згруповані за ознакою частки в загальних запасах  Частка позиції в загальній сумі запасів  Частка наростаючим підсумком  Група  № позиції в списку, що згруповані у коеф. варіації  Значення коеф. варіації  Група
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 Разом     х х х х х х х х

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Малюнок 2 - Крива АВС

Малюнок 3 - Крива XYZ

Таблиця 22 - Матриця АВС-XYZ

 AX  AY  AZ
 BX  BY  BZ
 CX  CY  CZ

висновок:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Завдання для закріплення матеріалу та самостійної роботи | Завдання 4. Розрахунок величини сумарного матеріального потоку на складі
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати