На головну

Для дерева, для чавуну.

  1. АНАЛІЗ МОДЕЛЬНОГО ДЕРЕВА НА Усач І златок
  2. Вплив складу ваграночного шлаку на якість чавуну і стійкість футеровки.
  3. виплавка чавуну
  4. Випуск рідкого чавуну з поду
  5. Випуск чавуну і шлаку

Стійкість стержня за межею пропорційності

Формула Ейлера справедлива, якщо в момент втрати стійкості. Однак явище поздовжнього вигину продовжує існувати і за межею пружності. Дослідним шляхом встановлено, що дійсні критичні напруги для стрижнів середньої і малої гнучкості (коли), лежать нижче значень, визначених за формулою Ейлера ..

В результаті обробки великого експериментального матеріалу, отриманого Тетмайер, російський учений Ф. С. Ясинський запропонував просту емпіричну залежність

 (4)

де a и b - Досвідчені коефіцієнти, що залежать від матеріалу. Їх беруть із спеціальних таблиць. Наприклад, для маловуглецевої стали:

а = 310 МПа

b = 1.14 МПа

Використовуючи формулу (4), можна для кожного матеріалу побудувати графік  , Який являє собою пряму лінію.

При деякому значенні гнучкості  величина  , Обчислена за (4) стає рівною граничному напрузі при стисканні:

Для пластичних матеріалів

Для крихких матеріалів

Стрижні, у яких  , Називаються стрижнями малої гнучкості. Їх розраховують на звичайне стиснення.

 Вигин стержня, пов'язаний з втратою стійкості, називають поздовжнім вигином. | Повний графік критичних напружень
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати