На головну

Розрахунок продуктивності екскаваторів

  1. II етап Розрахунок фінансових результатів
  2. V Операції по міжнародних розрахунках. пов'язані з експортом і імпортом товарів і послуг
  3. А. Розрахункова глибина поширення хмари на відкритій місцевості
  4. Акредитивна форма розрахунків.
  5. Актуарні розрахунки в страхуванні.
  6. алгоритм розрахунку

Теоретична продуктивність екскаватора в розпушеному масі визначається за формулою

Пе.т= 60Еn, м3/ Ч (4.6)

де Е - Ємність ковша, м3;

n - Число ковшів, розвантажуються в хвилину.

Для багатоковшевих екскаваторів значення n дається в технічній характеристиці, а для одноківшових воно визначається за формулою

 (4.7)

де Тц.т - Теоретична тривалість робочого циклу, с.

тоді  , м3/ Ч (4.8)

Теоретична продуктивність екскаватора наводиться в паспорті, тому вона також називається паспортної.

Технічна продуктивність екскаватора - максимальна годинна продуктивність екскаватора при безперервної його роботі в конкретних гірничо-геологічних умовах. Годинна технічна продуктивність в щільній масі для багатоковшевих екскаваторів визначається за формулою

Пе.тех= 60ЕnКэКз, м3 (4.9)

де Кэ - Коефіцієнт екскавації Кэ= ДоН.К/ Кр.к КН.К - Коефіцієнт наповнення ковша; Дор.к - Коефіцієнт розпушення породи в ковші; Кз - Коефіцієнт забою, що враховує вплив допоміжних операцій.

де tр - Тривалість роботи екскаватора з одного положення або при одному напрямку руху ротора, с; tв - Тривалість однієї пересування або зміни напрямку руху ротора, с.

Годинна технічна продуктивність в щільній масі для одноківшових екскаваторів визначається за формулою

 , м3 (4.10)

де Тц.р - Розрахунковий час робочого циклу екскаватора в даному вибої, залежне від виду розроблюваних порід і кута повороту екскаватора до розвантаження, с.

Тц.р= tч+ tп.р+ tп.З+ tр, З (4.11)

де tч- Час черпання, с; tр - Час розвантаження ковша, с; tп.р , tп.З - Час повороту відповідно з місця розвантаження і до забою, с.

Найбільшою мірою досконалість організації робіт характеризує річна продуктивність. Змінна експлуатаційна продуктивність екскаватора визначається за формулою

Пе.см= Пе.техТсмКі.е , м3 (4.12)

де Тсм - Тривалість зміни, ч;

Кі.е - Коефіцієнт використання екскаватора в часі, залежить від типу

застосовуваного обладнання в суміжних технологічних процесах.

Річна експлуатаційна продуктивність екскаватора визначається за формулою

ПЄ.Г= Пе.смNднnдн , м3 (4.13)

де Nдн - Число робочих днів у році;

nсм - Число робочих змін на добу.

 Технологічні схеми виїмки порід і параметри вибоїв мехлопат і драглайнов | випадкові величини

Виїмка і навантаження гірських порід | Класифікація екскаваторів і їх технологічна характеристика | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати