На головну

Нормування якості ґрунту

  1. II. Структура управління служби технічного контролю якості.
  2. IV- V категорія якості
  3. IV. 6. Доцільність сигналізування наявності високого рівня якості товару
  4. IV.3. Вплив інформованості споживачів на вибір рівня якості продукції монополістом
  5. IV.8. Вплив ставлення споживачів до підприємницького сектору на рівень якості товару
  6. VI. Показники якості.
  7. А) Нормування праці

У Радянському Союзі був встановлений лише один норматив, що визначає допустимий рівень забруднення грунту шкідливими хімічними речовинами - ГДК для орного шару грунту. Принцип нормування вмісту хімічних сполук у ґрунті заснований на тому, що надходження їх в організм відбувається переважно через контактують з грунтом середовища. Основні поняття, що стосуються хімічного забруднення грунтів, визначені ГОСТом 17.4.1.03-84. Охорона природи. Ґрунти. Терміни та визначення хімічного забруднення.

Гранично допустима концентрація в орному шарі ґрунту (ПДКп) - це концентрація шкідливої ??речовини у верхньому, орному шарі грунту, яка не повинна надавати прямого або непрямого негативного впливу на дотичні з грунтом середовища і на здоров'я людини, а також на самоочищаються здатність грунту.

Нормативи ПДКп розроблені для речовин, які можуть мігрувати в атмосферне повітря або грунтові води, знижувати врожайність або погіршувати якість сільськогосподарської продукції.

В даний час в Інституті екології людини проводяться дослідження спрямовані на обґрунтування індивідуальних нормативів ПДКп для різних типів грунтів. Таким чином, найближчим часом слід очікувати того, що особливості міграції та трансформації шкідливих речовин в грунті будуть відображені в системі нормування.

Оцінка рівня хімічного забруднення ґрунтів населених пунктів проводиться за показниками, розробленим при сполучених геохімічних і гігієнічних дослідженнях навколишнього середовища міст. такими показниками є коефіцієнт концентрації хімічного елемента Кс та сумарний показник забруднення Zc.

Коефіцієнт концентрації визначається як відношення реального змісту елемента в грунті З до фонового Сф:

Кс = С / Сф.

Оскільки часто грунту забруднені відразу декількома елементами, то для них розраховують сумарний показник забруднення, що відображає ефект впливу групи елементів.

Сумарний показник забруднення може бути визначений як для всіх елементів в одній пробі, так і для ділянки території з геохімічного вибірці.

Оцінка небезпеки забруднення грунтів комплексом елементів за показником Z <проводиться за оціночною шкалою, градації якої розроблені на основі вивчення стану здоров'я населення, яке проживає на територіях з різним рівнем забруднення ґрунтів.

Таблиця 5. Орієнтовна оціночна шкала небезпеки забруднення грунтів за сумарним показником Категорії забруднення грунтів Величина Zc Зміна показника здоров'я населення в осередках забруднення

Допустима менше 16

Найнижчий рівень захворюваності дітей і мінімум функціональних відхилень

Помірно небезпечна 16-32

Збільшення загального рівня захворюваності

небезпечна 32-128

Збільшення загального рівня захворюваності, числа часто хворіючих дітей, дітей з хронічними захворюваннями, порушеннями функціонування серцево-судинної системи

Надзвичайно небезпечна більше 128

Збільшення захворюваності дитячого населення, порушення репродуктивної функції жінок (збільшення випадків токсикозу при вагітності, передчасних пологів, мертвонароджуваності, гіпотрофії новонароджених).Норматив допустимих скидів | Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин в продуктах харчування

Нормування якості води | нормування впливу | Нормування в області радіаційної безпеки | Система нормування в галузі радіаційної безпеки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати