Головна

І собівартості перевезень від розмірів руху.

  1. Автомобільні перевезення. Класифікація автотранспорту. Конвенція КДТП, накладна CMR. Асоціація міжнародних автомобільних перевезень АСМАП.
  2. Аналіз суспільного руху.
  3. Аналіз собівартості підприємства
  4. Аналіз собівартості послуг
  5. Аналіз собівартості послуг (витрат) готельного господарства

Витрати ж.д.т. залежать від розмірів руху, але вони збільшуються повільніше, ніж обсяг перевезень. Ступінь залежності різних видів витрат від розмірів руху неоднакова. Тому прийнято поділяти витрати на залежні і незалежні (умовно-постійні) від розмірів руху.

Розподіл витрат на залежні і не залежні від обсягу роботи - це технічний прийом, дозволяє визначати витрати при прогнозуванні, плануванні та аналізі виробничо-фінансової діяльності підрозділів ж.д.т., при вирішенні техніко-економічних завдань.

залежать витрати - Витрати на оплату праці локомотивних бригад, паливо та електроенергію для тяги поїздів, витрати на технічне обслуговування і поточний ремонт локомотивів, обслуговування в вагонах і т.п.

незалежні витрати - Витрати на прийом і відправлення поїздів (оплата праці станційного штату, чергових по станціях, операторів, чергових стрілочних постів і т.д.) обслуговування будівель і споруди, витрати колійного господарства з охорони шляху, переїздів, зміст штучних споруд.

залежать витрати змінюються прямо пропорційно обсягу перевезень:

Эз = Ах,

де а - коефіцієнт, що характеризує залежать від розмірів руху витрати, що припадають на одиницю перевезень,

х - обсяг перевезень.

Собівартість же перевезень в частині витрат, що залежать від обсягу перевезень (Сз), Залишається величиною постійною:

,

де а - Постійна для даного підрозділу і даного періоду часу питома величина залежних витрат.

(Тому що на скільки зростає обсяг перевезень, на стільки зростають і експлуатаційні витрати, що залежать від розмірів руху.)

незалежні витрати від розмірів руху витрати Е при зростанні обсягів перевезень, коли не потрібно посилення потужності і збільшення постійних облаштувань, залишаються постійними,

Эн = b

Собівартість перевезень в частині витрат, що не залежать від обсягу перевезень, змінюється обернено пропорційно обсягу перевезень:

,

де b - Постійна для даного підрозділу і даного періоду часу питома величина незалежних витрат.

Повна собівартість (С) може бути виражена формулою

і представлена ??на

С

а

Q

Мал. 11.3, а. Залежність собівартості від обсягу перевезень

висновок: при зростанні розмірів руху, що відбувається в межах запасу пропускної здатності, при сталості якісних показників рухомого складу збільшуються лише залежні від розмірів руху витрати, а незалежні залишаються постійними. Загальна сума витрат зростає уповільнено.

Собівартість перевезень при цьому знижується, при цьому в частині залежних витрат собівартість залишається постійною, а в частині незалежних змінюється обернено пропорційній обсягу перевезень.

Собівартість розраховується діленням витрат, що відносяться до певного виду продукції, на кількість одиниць цього виду продукції. Таким чином, на залізниці собівартість перевезень визначається як витрати, що припадають на одиницю перевезень, при цьому в якості вимірників використовуються: 10 т-км, 10 пас-км, 10 наведених т-км.

Собівартість вантажних перевезень розраховується за такою формулою:

.

Собівартість пасажирських перевезень розраховується за такою формулою:

.

Собівартість наведеної продукції розраховується за наступною формулою:

,

де ? PL прив. - Наведений вантажообіг,

? PL т - тарифний вантажообіг

? Аl - пасажирооборот

Зміна собівартості за 2010-2012 роки

 показник
 Собівартість 10 прив. ткм  коп.  коп.  % До 2010  коп.  % До 2010  % До 2011
 372,2  369,4  99,2  393,4  105,7  106,5

 Поняття собівартості та методи її розрахунку | Методи розрахунку і аналізу собівартості перевезень

Класифікація витрат. Склад і структура витрат за елементами витрат. | За основними видами діяльності ВАТ «РЖД», млрд. Руб. | Класифікація витрат залізничної компанії відповідно до Номенклатури доходів і витрат за видами діяльності ВАТ «РЖД». | Класифікація специфічних (прямих виробничих) витрат за укрупненими видами робіт | Угруповання специфічних (прямих виробничих) витрат по господарствах | Здійснення перевезень, надання послуг інфраструктури та локомотивної тяги; | елементи витрат | У складі витрат на електроенергію | Класифікація основних факторів, що впливають на собівартість перевезень |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати