На головну

Тарифна сітка з оплати праці службовців

  1. I. Особливості оплати праці та окремих категорій педагогічних працівників.
  2. II Платники податків
  3. V. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА НОРМИ ПРАЦІ
  4. VII. УМОВИ І ОХОРОНА ПРАЦІ
  5. А) Нормування праці
  6. А. доплати у зв'язку з відхиленнями від нормальних умов праці
  7. А. Значення ринку праці
 Розряди з оплати праці  тарифні коефіцієнти
 1,38
 1,64
 1,90
 2,16
 2,38
 2,60
 2,80

Розряди оплати праці службовців встановлюються відповідно до Кваліфікаційними характеристиками і розрядами оплати праці посад керівників, фахівців і службовців ВАТ «РЖД», затвердженими розпорядженням президента ВАТ «РЖД» від 18.07.2006 р № 1505р.

Оплата праці керівників і фахівців здійснюється за місячними посадовими окладами. Конкретний розмір посадового окладу керівникам і фахівцям встановлюється особою, яка уповноважена укласти з ними трудовий договір в межах фонду заробітної плати, передбаченого на ці цілі. Розмір посадового окладу працівника в межах діапазону посадових окладів може бути переглянутий при проведенні атестації відповідно до Положення про проведення атестації. В ході атестації проводиться оцінка роботи відповідно до наступних критеріїв, визначаються коефіцієнти значущості

Критерії оцінки фахівців для цілей встановлення посадового окладу

 Критерії оцінки  Коефіцієнт значимості критерію (К)  Оцінка за критеріями в балах (О)  
 
 
 Стаж роботи на посаді  0,15  до 3 років  від 3 до 5 років  понад 5 років  
 Профессіональниезнанія інавикі  0,4  Працівник має знаннями і навичками, необхідними для виконання своїх безпосередніх посадових обов'язків на необхідному рівні. Виконує свою роботу без додаткових вказівок і нагадувань.  Професійні знання перевершують вимоги, що пред'являються на даній посаді. Працівник вносить пропозиції щодо вдосконалення процесу роботи на своїй ділянці.  Володіє глибокими професійними знаннями та навичками. Завжди виконує роботу у встановлені терміни або достроково. При необхідності може виконувати також роботу тимчасово відсутнього працівника свого рівня.  
 Качествовиполненіяслужебнихобязанностей  0,45  В цілому працівник виконує свої службові обов'язки відповідно до ставляться, проте, відзначаються випадки недоглядів.  Працівник повністю виконує вимоги, що пред'являються до якості його роботи.  Якість роботи повністю відповідає висунутим вимогам. Працівник завжди проявляє відповідальність за результати своєї роботи і виконує її на високому рівні, без помилок. Має чітке розуміння всіх аспектів своєї роботи і критично аналізує її результати.  

Підсумкова оцінка (ОІ) визначається за такою формулою:

ОІ = К1 * Про1 + К2 * Про2 + К3 * Про3, де

До 1, 2, 3 - коефіцієнти значущості критеріїв,

Про 1, 2, 3 - оцінка по кожному з критеріїв.

В результаті, на підставі отриманої суми балів, встановлюється мінімальний, середній або максимальний оклад спеціаліста або керівника. З керівниками вищого рівня управління укладаються трудові індивідуальні контракти.

Підсумкова оцінка працівника для визначення величини посадового окладу

 Підсумкова оцінка в балах  Величина посадового окладу в діапазоні
 3,0 - 3,6 (включно)  мінімальна
 3,6 - 4,3 (включно)  Середня
 4,3 - 5,0 (включно)  Максимальна

Крім тарифного заробітку, який повинен становити більшу частку загальної заробітної плати, Положенням передбачено виплати, доплати і премії.Середньомісячна заробітна плата ВАТ «РЖД» 2009-2012 роки, руб. |

Форми і системи оплати праці | Структура заробітної плати. | | Система мотивації у ВАТ «РЖД» і соціальна політика | Компенсується соціальний пакет | Колективний договір ВАТ «РЖД» на 2011 - 2013 роки | Структура виплат по реалізації колективного договору в 2012 році |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати