На головну

Структура заробітної плати.

  1. a-спіраль b-складчаста структура
  2. B3 Структура ІНСАРАГ
  3. F3.2.1 Структура міжнародного ПСО
  4. Ft Структура сучасного ринку fg цінних паперів
  5. I. 4.1. Види і структура ринків
  6. I. Структура матриці
  7. I. Структура реферату

Заробітна плата складається з основної частини, що носить постійний характер, і додатковий, який має змінний характер. Змінна частина являє собою різні види премій, доплат і надбавок.

Структурна схема представлена ??на рис. 2


  1. Організація оплати праці в ВАТ «РЖД».

Витрати на оплату праці працівників складають 462,4 млрд. Рублів, що складає 42% від усіх витрат компанії в т.ч. витрати на заробітну плату склали 366,7 млрд. руб., відрахування на заробітну плату 95,7 млрд. руб.

Зростання витрат на заробітну плату склав 6,9%.

Витрати на заробітну плату збільшилися

· За рахунок зростання обсягу перевезень на 4,1 млрд. Руб.,

· За рахунок індексування заробітної плати згідно Колективного договору на 18,7 млрд. Руб.,

· Зростання оціночних зобов'язань по оплаті відпускних працівникам компанії 0,7 млрд. Руб.

Організація оплати праці і рівень заробітної плати в компанії визначені Стратегією-2030 відповідно до завдань компанії в соціальній сфері:

Компанія прагне знайти ефективний баланс між складовими сталого розвитку: економікою і соціальною сферою (фрагмент).

 Складові сталого розвитку  Взаємодія з персоналом  Існуючі напрямки корпоративної соціальної відповідальності ВАТ «РЖД»
 Соціальнаясфера (соціальна результативність)  Взаємодія з персоналом  · Виконання Колективного договору; · реалізація корпоративної системи оплати праці, соціальна підтримка; · розвиток і мотивація персоналу; · недержавне пенсійне забезпечення і турбота про ветеранів; · охорона здоров'я персоналу і членів їх сімей; · охорона праці; · забезпечення житлом; · підтримка розвитку фізкультури і спорту; · молодіжна політика; · забезпечення рівних можливостей в занятті посад, в оплаті праці чоловіків і жінок; · взаємодія з профспілками.

З 1 квітня 2007 року в Компанії діє нова система оплати праці. У 2013 році в неї були внесені доповнення і зміни, але істотно система оплати праці не змінилася.

У 2010 році був підписаний черговий Колективний договір компанії на 2011-2013 роки. Документ розроблений на основі Галузевої угоди, а також структури і принципів Концепції оптимізації Системи соціальної підтримки персоналу, розглянуто і схвалено на засіданні правління ВАТ «РЖД» 24.11.2010 року. З 1 січня 2011 року Колективний договір прийнятий до виконання. У Договорі основний акцент зроблений на залучення, розвиток, утримання і мотивацію працівників. Запроваджено принцип відповідальності працівників за виробничі результати.

Виділено дві ключові новації:

У документі збережено пільги, гарантії і компенсації для працівників та непрацюючих пенсіонерів і передбачені збільшення деяких виплат.

Важливим нововведенням в розділі «Зобов'язання Роботодавця понад законодавства» є його структурування на 4 логічні групи, визначені відповідно до Системою соціальної підтримки персоналу:

У зв'язку з економічною кризою частина працівників Компанії за згодою профспілки з 2009 року були переведені на неповний режим робочого часу, і скорочені стимулюючі виплати. У вже в 2010 році здійснювалася робота щодо переведення працівників Компанії на повний робочий час і відновлення стимулюючих виплат, що зажадало додатково 20 млрд. Руб.

У 2010 році середньомісячна заробітна плата склала 29432 руб. (+ 17,4%), в той же час середньомісячна заробітна плата по РФ - 21193 руб. (+ 4,6%).

У 2010 році за рівнем заробітної плати ВАТ «РЖД» перебувала на 6 місці після компаній, які видобувають нафту, газ; виробляють кокс, електроенергії .; видобувних металеві руди.

У 2010 році з метою формування єдиного загальнокорпоративного підходу стимулювання працівників до досягнення встановлених результатів діяльності Компанії (як індивідуальних так і колективних) розпорядженням ВАТ «РЖД» від т20.07.2010 р № 1573р затверджено Положення про корпоративну системі преміювання працівників ВАТ «РЖД» на основі трирівневого підходу, масове впровадження якого почалося в філіях Компанії в 4 кварталі 2010 року.

Для вирішення конкретних завдань по забезпеченню безпеки руху поїздів, зниження експлуатаційних витрат, посилення контролю за умовами і охороною праці, поліпшення якості послуг, що надаються і підвищенню конкурентності заробітної плати працівників філій ВАТ «РЖД» на ринку праці в 2010 році були затверджені Положення про додаткове преміювання:

· За виявлення трудновиявляемих дефектів в вантажних і пасажирських вагонах (розп. ВАТ «РЖД» від 30.08.10 №1815р);

· За результати використання паливно-енергетичних ресурсів (розп. ВАТ «РЖД» від 28.01.10 №162р);

· Працівників філій та недержавних установ охорони здоров'я ВАТ «РЖД», що входять до складу інженерно-лікарських бригад - за досягнення позитивних результатів в області охорони праці і поліпшення здоров'я працівників ВАТ «РЖД» (розп. ВАТ «РЖД» від 24.11.10 №2423р) ;

· За результати впровадження бережливого виробництва (розп. ВАТ «РЖД» від 21.10.10 №1815р);

У 2010 році були заохочені додатковим преміюванням 119 тис. Працівників. Сума виплат на одного працівника в середньому склала 16,8 тис. Руб. Виплати одноразової винагороди за відданість Компанії склали 9,7 млрд. Руб.

У 2011 році було продовжено вдосконалення системи оплати і мотивації праці. В рамках здійснення соціальної політики в Компанії проводиться постійна, цілеспрямована робота над вдосконаленням системи оплати і мотивації праці працівників. Щорічно проводиться соціологічне дослідження персоналу з метою моніторингу результативності реалізації Стратегії розвитку кадрового потенціалу ВАТ "РЖД". У 2011 році загальний індекс задоволеності працівників працею склав 58,64 (2010 р - 57,9), дотримання роботодавцем соціальних гарантій - 73,13 (2010р. - 72,6).

Розроблено та впроваджено в дію положення, спрямовані на посилення мотивації персоналу:

· Положення про додаткове преміювання техніків з розшифрування стрічок швидкостемірів за виявлення порушень.

· Положення про преміювання за результати впровадження стандартів бережливого виробництва в структурних підрозділах.

· Положення про додаткове преміювання за гарантійний пробіг локомотивів до чергового технічного обслуговування (поточного ремонту). Документом передбачено виплату щоквартальної премії робітникам на ремонті, майстрам (включаючи старших), заступникам начальників депо по ремонту - за відсутність або зниження на 30% непланових ремонтів і відмов на 1 млн-км пробігу.

· Положення про особисте клеймо якості, що передбачає виплату щомісячної премії робітникам на ремонті, що взяли на себе зобов'язання щодо забезпечення якісного ремонту або виготовлення деталей і вузлів локомотивів при відсутності шлюбів, порушень в роботі протягом року.

· Положення про фонд майстра, спрямоване на підвищення статусу керівників середньої ланки.

Середньомісячна заробітна плата працівників ВАТ "РЖД", зайнятих на перевезеннях, за 2011 рік зросла на 13,8% і склала 33 485 руб. (2010 год - 29 432 руб.). У реальному обчисленні (з урахуванням інфляції) заробітна плата зросла на 5,0%.

У Компанії виплачується винагорода за забезпечення безпеки руху. У 2011 році за підсумками роботи за 2010 рік заохочені 95,8 тисяч працівників провідних посад і професій, що безпосередньо забезпечують безпеку руху поїздів.

В рамках трудового законодавства переглянутий порядок відшкодування витрат, пов'язаних зі службовими поїздками працівників філій, постійна робота яких здійснюється в шляху проходження залізничного рухомого складу або має роз'їзний характер.

ВАТ "РЖД забезпечує виконання зобов'язань колективного договору, в тому числі в сфері оплати праці: заробітна плата індексується відповідно до індексу споживчих цін на товари та послуги; працівникам Компанії, членам їх сімей забезпечується цілий ряд додаткових компенсацій і пільг у сфері трудових відносин, поліпшення умов праці.

Згідно Колективного договору заробітна плата працівників компанії індексується два рази в рік:

У 2012 році на 5,9% (з 1березня 2012 на 0,7%, з 1 жовтня на 5,2%)

У 2013 році на 5,7% (з 1березня 2013 на 1,9%, з 1 жовтня 2013 на 3,8%).Форми і системи оплати праці | Середньомісячна заробітна плата ВАТ «РЖД» 2009-2012 роки, руб.

Тарифна сітка з оплати праці службовців | | | Система мотивації у ВАТ «РЖД» і соціальна політика | Компенсується соціальний пакет | Колективний договір ВАТ «РЖД» на 2011 - 2013 роки | Структура виплат по реалізації колективного договору в 2012 році |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати