На головну

Огляд та переогляд товарів і транспортних засобів.

  1. IV.5. Повторні покупки випробовуваних товарів і формування репутації товаровиробника
  2. V Операції по міжнародних розрахунках. пов'язані з експортом і імпортом товарів і послуг
  3. А) вчинені щодо товарів, робіт або послуг, призначених для дітей у віці до шести років;
  4. Аналіз ефективності використання оборотних коштів.

огляд товарів і транспортних засобів здійснюється з метою встановлення законності переміщення їх через митний кордон України, обліку, оподаткування їх митом і митними зборами.

Огляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення, пред'явлених митному органу (у тому числі для перерахування та зважування), проводиться в можливо короткий термін після прийняття рішення про його проведення.

В результаті застосування системи управління ризиками огляд товарів, транспортних засобів може бути ідентифікаційним - без розкриття пакувальних місць і без обстеження транспортного засобу, частковим - з розкриттям до 20 відсотків пакувальних місць і вибірковим обстеженням транспортного засобу та повним - з розкриттям до 100 відсотків пакувальних місць і поглибленим обстеженням транспортного засобу.

За письмовим рішенням керівника митного органу або особи, яка виконує його обов'язки, огляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення може також проводитися, якщо:

1) митна декларація не подана декларантом протягом строку, встановленого МКУ (протягом 10 роб. Днів), при наявності достатніх підстав вважати, що ці товари переміщуються через митний кордон України з порушенням норм чинного законодавства;

2) товари виявлено (знайдено) під час здійснення митного контролю в зонах митного контролю та / або транспортні засоби, переміщувані через митний кордон України, та їх власник невідомий;

3) декларантом не виконуються обов'язки, встановлені МКУ, а саме: він не задекларував товари і транспортні засоби, не пред'явив їх для митного контролю та митного оформлення, не надав митниці всі документи, необхідні для виконання митних формальностей, не сплатив необхідні податки і митні платежі .

Переогляд транспортних засобів і товарів, Предметів може бути проведений за наявності підстав вважати, що переміщувані через митний кордон транспортні засоби і товари переміщуються через кордон з порушеннями норм МКУ та інших Законів України з питань митної справи. Також, переогляд товарів і транспортних засобів може проводитися в тому випадку, якщо виявлено їх пошкодження або втрачено митне забезпечення, накладене на ці товари, або при наявності інших ознакою того, що до цих товарів та транспортних засобів здійснювався несанкціонований доступ. В даному випадку, всі витрати по переогляд буде нести декларант.

Крім зазначених випадків, переогляд товарів і транспортних засобів може проводитися за наявності достатніх підстав вважати, що переміщення цих товарів, транспортних засобів через митний кордон України здійснюється поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, в тому числі в разі отримання відповідної офіційної інформації від правоохоронних органів. Вичерпний перелік відповідних підстав визначається Кабінетом Міністрів України. Серед них:

1. Відсутність або непідтвердження відомостей про здійснення в повному обсязі митних формальностей щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення.

2. Переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України та / або кордони зони митного контролю поза робочим часом, установленим для митних органів.

3. Переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення в межах контрольованого прикордонного району, прикордонної смуги поза місцем розташування митного органу або поза зонами митного контролю.

4. Переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення за маршрутом або у спосіб, не характерним для переміщення такого виду товару, транспортного засобу.

5. Переміщення товарів за маршрутом або способом, встановленим для переміщення предметів контрабанди або товарів, що є безпосередніми предметами порушення митних правил.

6. Переміщення громадянами товарів в обсязі, який не є обґрунтованим у разі переміщення особистих речей.

7. Наявність ознак облаштування товарів, транспортних засобів комерційного призначення спеціально виготовленими сховищами (тайниками) або використання інших засобів або способів, що утруднюють виявлення товарів.

8. Наявність ознак надання одним товарам вигляду інших.

9. Припущення, за результатами використання технічних засобів митного контролю про те, що переміщуються через митний кордон України товари заборонені або обмежені для такого переміщення згідно із законодавством.

10. Виявлення в результаті використання технічних засобів митного контролю місць у товарах, транспортних засобах комерційного призначення, які можуть використовуватися для приховування товарів від митного контролю.

11. Невідповідність даних, отриманих при використанні технічних засобів митного контролю, даним, що містяться в товаросупровідних та інших документах (відомостях), які подаються для митного контролю.

12. Подання митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або виявлення в поданих документах недостовірних даних.

13. Переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення з незаконним звільненням від митного контролю внаслідок зловживання службовим становищем посадовими особами митного органу.

14. Отримання в установленому порядку від правоохоронних органів інформації про переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення з порушенням вимог митного законодавства.

У цьому випадку огляд (переогляд) проводиться за рахунок органу, з ініціативи або на підставі інформації якого прийнято рішення про його проведення. Якщо в результаті огляду (переогляд) виявлено факт незаконного переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, витрати, пов'язані з проведенням переогляду (переогляду), відшкодовуються власником зазначених товарів, транспортних засобів або уповноваженою ним особою.

Огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення здійснюється в присутності особи, яка переміщує ці товари, транспортні засоби через митний кордон України зберігає товари під митним контролем, а в разі його відсутності - за умови залучення не менше двох понятих. Як поняті запрошуються особи, не заінтересовані в результатах огляду (переогляду). Працівники митних органів не можуть бути понятими.

За результатами митного огляду (переогляду) складається акт у двох примірниках, в якому зазначаються відомості про:

1) посадових осіб митного органу, які здійснювали огляд (переогляд), та осіб, які були присутні під час його проведення;

2) підстави проведення огляду (переогляду) у відсутності особи, яка переміщує товари і транспортні засоби через митний кордон України зберігає товари під митним контролем;

3) обсяг здійснення огляду (переогляду) і результати його проведення;

4) інші відомості, що стосуються товарів, транспортних засобів комерційного призначення, огляд (переогляд) яких проводився.

Акт огляду (переогляду) засвідчується відбитком особистої номерної печатки посадової особи митного органу, що проводив огляд (переогляд).

Один примірник акта передається (надсилається) особі, яка переміщує товари через митний кордон України та зберігає їх під митним контролем.

Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу.

Якщо є підстави вважати, що в ручній поклажі або багажі громадянина переміщуються через митний кордон України, в тому числі транзитом, товари, які підлягають врахуванню і відповідним видам контролю органів державної влади, зазначеним у МКУ, або товари, при митному оформленні яких справляються митні платежі, а також товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено, митний орган має право провести огляд, а в разі потреби і переогляд ручної поклажі та багажу з їх розпакуванням.
 Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу громадянина здійснюються в присутності цього громадянина чи уповноваженої ним особи.
 Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу за відсутності громадянина чи уповноваженої ним особи здійснюються:

1) якщо є підстави вважати, що несупроводжуваний багаж містить товари, які становлять небезпеку для життя і здоров'я людей, тварин і рослин, а також довкілля;

2) якщо громадянин чи уповноважена ним особа не з'явилися протягом одного місяця з дня надходження несупроводжуваного багажу;

З) якщо товари пересилаються в міжнародних поштових відправленнях або міжнародних експрес-відправленнях;

4) у разі залишення на території України ручної поклажі і багажу з порушенням зобов'язання про їх транзит через територію України.

Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу за відсутності громадянина чи його уповноваженого представника здійснюються в присутності представників підприємства, що здійснює перевезення, пересилання ручної поклажі та багажу чи їх зберігання.

Про здійснення огляду та переогляду складається акт, форму якого встановлює Мінфін.Перевірка документів і відомостей, що подаються митним органам при переміщенні товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України. | Особистий огляд.

Умови переміщення товарів у режимі транзиту | Терміни транзитних перевезень | Документи, необхідні для допуску товарів до каботажного перевезення | Завершення митного режиму транзиту | Завершення митного режиму тимчасового ввезення | Умови поміщення товарів у митний режим митного складу | Умови поміщення товарів у митний режим вільної митної зони | Відходи (залишки), що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів і їх митний статус | Митний контроль за переміщенням товарів між митницями. | Форми митного контролю |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати