На головну

Митний контроль за переміщенням товарів між митницями.

  1. B. МІЖНАРОДНА КОНСУЛЬТАТИВНА ГРУПА З ПИТАНЬ ПОШУКУ І ПОРЯТУНКУ (ІНСАРАГ)
  2. B. По колу в якомусь порядку виписані числа від 1 до 77 [до 88, до 99]. Яка мінімально можлива сума модулів різниць між сусідніми числами?
  3. F. МІЖНАРОДНІ ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ
  4. F3.2.1 Структура міжнародного ПСО
  5. I. Зразок контрольного тестування теми № 4
  6. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  7. II Міжнародний фестиваль народних промислів

1.Організація митного контролю (загальні положення).

2. Порядок здійснення окремих форм митного контролю.

3.Особливі процедури митного контролю.


 1. Організація митного контролю (загальні положення).

Діяльність митних органів України пов'язана із здійсненням митного контролю и митного оформлення товарів, речей, валюти, цінностей, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

Митний контроль здійснюється особовим складом підрозділів регіональних митниць і є його повсякденною роботою. Всі операції, які здійснюються в процесі митного контролю, закріплені в нормативних актах (документах), технологічних схемах, порядках, що визначають дії співробітників митниці. У митницях функція з організації митного контролю покладається на одного із заступників начальника митниці або на одне або кілька спеціально створених підрозділів (відділ, сектор). Порядок здійснення митного контролю визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до норм Митного Кодексу України та іншими законодавчими актами.

Митному контролю підлягають усі товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України. Здійснюється він цілодобово в пунктах пропуску через державний кордон України.

митний контроль - Це сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своїх повноважень з метою забезпечення дотримання норм Митного кодексу України, законів та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи, міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку.

Митний контроль товарів, транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється відповідно до зі спеціально розробленими типовими технологічними схемами митного контролю, які затверджуються Кабінетом Міністрів України і закріплюють умови і порядок його здійснення.

Як відомо, будь-які транспортні засоби комерційного призначення проходять митний контроль. Для того, щоб упорядкувати його проходження, розклад руху транспортних засобів, що здійснюють регулярні міжнародні рейси, затверджується Міністерством інфраструктури України і узгоджується з ДМСУ та Госпорганслужбой.

У процесі здійснення митного контролю митні органи взаємодіють з учасниками зовнішньоекономічної діяльності, уповноваженими економічними операторами (це підприємство, якому видано сертифікат на спрощення митних процедур, надійності і безпеки, або ж на те й інше разом), іншими особами, діяльність яких пов'язана із здійсненням зовнішньої торгівлі і з їх професійними об'єднаннями (асоціаціями).

Товари, що переміщуються через митний кордон України, крім митного контролю, можуть підлягати державному санітарно-епідеміологічному, ветеринарно-санітарному, фітосанітарному, екологічному та радіологічному контролю. У пунктах пропуску через державний кордон України зазначені види контролю (крім радіологічного) здійснюються митними органами у формі попереднього документального контролю на підставі інформації, отриманої від державних органів, уповноважених на здійснення цих видів контролю, з використанням засобів інформаційних технологій. Митні органи взаємодіють з державними органами, уповноваженими на здійснення зазначених видів контролю, координують їх роботу по здійсненню контролю в пунктах пропуску через державний кордон та в зонах митного контролю.

При виявленні пошкодження упаковки або явних ознак псування товарів, або закінчення терміну придатності товарів або відсутності хоча б одного документа або відомостей, необхідних для здійснення попереднього документального контролю, або невідповідності умов переміщення встановленим законодавством вимогам, або наявності інформації державного органу про заборону переміщення цих товарів через кордон України, митні органи приймають рішення про припинення попереднього документального контролю та залучення спеціальних посадових осіб для проведення даних видів контролю, які для його здійснення прибувають в пункт пропуску через державний кордон України.

Обсяги і форми митного контролю визначає сам митний орган на підставі результатів системи управління ризиками (це діяльність митниці, спрямована на аналіз і виявлення можливих порушень законодавства, наскільки вони будуть можливі при тій чи іншій перевезення. Для цього існують спеціальні інформаційні бази і фахівці, які займаються даними аналізом і статистикою).

Товари та транспортні засоби комерційного призначення перебувають під митним контролем з моменту його початку і до закінчення згідно з заявленим митним режимом.

У разі ввезення на митну територію України товарів і транспортних засобів митний контроль розпочинається з моменту перетинання ними митного кордону України. Декларант, ввезшее товар, повинен повідомити про це митним органам пізніше 3 годин після прибуття товарів на пункт пропуску або в місце, яке вказано митним органом. Якщо товари і транспортні засоби прибутку на вказане місце в неробочий час, то особа, яка їх ввезла, зобов'язане повідомити про їх прибуття в мінімально можливий термін, якщо це митниця, то в мінімально можливий строк після початку роботи митниці.

У разі вивезення товарів та транспортних засобів за межі митної території України, митний контроль починається з моменту їх пред'явлення для митного оформлення та декларування.

Причому, слід зазначити, що порожні і пасажирські транспортні засоби декларуються при в'їзді в Україну не пізніше ніж через три години з моменту прибуття, а при виїзді - не пізніше ніж за три години до виїзду.

Граничний термін перебування товарів і транспортних засобів під митним контролем не може перевищувати 180 календарних днів, крім митних режимів, які передбачають перебування під митним контролем протягом усього часу дії митного режиму.

Митний контроль закінчується:

1) у разі ввезення на митну територію України - після закінчення митного оформлення, за винятком митних режимів, які передбачають перебування під митним контролем протягом усього часу дії митного режиму;

2) у разі вивезення за межі митної території України - після здійснення митного оформлення товарів, за винятком митних режимів, які передбачають перебування під митним контролем протягом усього часу дії митного режиму.

Коли товари і транспорт перебувають під митним контролем, ними заборонено користуватися і розпоряджатися.

Єдине, з дозволу митниці та за заявою власника товар можна розпаковувати, упаковувати, переупаковувати, розвантажувати, перевантажувати, вантажити, зважувати, брати проби і зразки, змінювати маркування та ідентифікаційні знаки. Всі ці процедури здійснюються за рахунок власника. Однак, буває, що такі операції проводяться за ініціативою митниці або правоохоронних органів. В даному випадку, витрати на ці операції відшкодовуються, однак, якщо в процесі їх здійснення було виявлено порушення законодавства, то витрачені витрати відшкодовує власник.

При здійсненні митного контролю в разі необхідності митні органи можуть залучати експертів і фахівців інших організацій. Виклик експерта або спеціаліста службовою особою митниці є обов'язковим для керівника тієї організації чи установи, де працює спеціаліст чи експерт. Крім митниці, запрошувати експертів та фахівців можуть також і самі декларанти, якщо вважають це за необхідне.

Перелік документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю, порядок їх подання визначаються МКУ (ст. 334, 335). Також, в окремих випадках інформацію з питань контролю можуть надавати правоохоронні органи України, фінансові заснований, податкові та інші контролюючі органи України.

Посадові особи митних органів з метою здійснення митного контролю мають право в межах своєї компетенції безперешкодного доступу на територію чи в приміщення будь-якого підприємства, де знаходяться або можуть знаходитися товари, що підлягають митному контролю.

На підставі міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку, на митному кордоні України може здійснюватися спільний митний контроль разом з митними органами суміжних держав.

Зони митного контролю створюються в межах прикордонної смуги на державному кордоні України, у морських і річкових портах, аеропортах, на залізничних станціях, на територіях підприємств, спеціальних митних зон, а також в інших місцях, визначених митними органами. Зони митного контролю в межах пункту пропуску створюються спеціально ДМСУ за погодженням з Держприкордонслужбою та адміністраціями морських (річкових) портів, аеропортів, ж / д станцій. В інших місцях на митній території України митні органи у зонах своєї діяльності самостійно визначають межі зон митного контролю.

У зонах митного контролю, створених у межах пунктів пропуску на митному кордоні України, з дозволу ДМСУ, можуть розміщуватися різні підрозділи і структури, які здійснюють ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний, екологічний контроль, контроль за вивезенням культурних цінностей та інші підрозділи, які здійснюють митний контроль , але підпорядковані іншим органам державної влади.

У зонах митного контролю існує свій режим, який необхідно дотримуватися як громадянам, які проходять митний контроль, так і самим працівникам митниці. Режим зони митного контролю- Це встановлені законодавством України з питань митної справи приписи, заборони та / або обмеження щодо перебування в зоні митного контролю товарів, транспортних засобів комерційного призначення та громадян, розташування в ній споруджений і об'єктів, а також проведення в цій зоні господарських робіт.

Проведення господарських робіт у зоні митного контролю, переміщення через межі зони і в межах цієї зони товарів, транспортних засобів і громадян, які не перетинають кордон, в тому числі посадових осіб органів державної влади, які не здійснюють контроль, допускається тільки з дозволу керівника або заступника керівника відповідного митного органу, якщо зона розташована в пункті пропуску через кордон, то ще й за погодженням з прикордонними військами України.Відходи (залишки), що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів і їх митний статус | Форми митного контролю

Характеристика митних режимів | Умови поміщення товарів у митному режимі експорту. | Умови поміщення товарів у митний режим реекспорту | Умови переміщення товарів у режимі транзиту | Терміни транзитних перевезень | Документи, необхідні для допуску товарів до каботажного перевезення | Завершення митного режиму транзиту | Завершення митного режиму тимчасового ввезення | Умови поміщення товарів у митний режим митного складу | Умови поміщення товарів у митний режим вільної митної зони |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати