На головну

Умови поміщення товарів у митний режим вільної митної зони

  1. C АРВ ПД В НОРМАЛЬНОМУ РЕЖИМІ
  2. C АРВ ПД у післяаварійний РЕЖИМІ
  3. II. Умови і порядок обробки персональних даних у зв'язку з реалізацією службових або трудових відносин
  4. II.1. Асиметричність інформації та обсяг взаємодій в умовах двосторонньої монополії
  5. III Побудувати графіки амплітудних характеристик підсилювача для чотирьох різних навантажень і режиму холостого ходу, і визначити динамічний діапазон підсилювача для кожного випадку.
  6. III.5. Горизонтальна диференціація в умовах конкуренції (модель кругового міста)
  7. IV. Вимоги до учасників та умови їх допуску

Приміщення українських товарів у митний режим вільної митної зони для цілей оподаткування вважається експортом цих товарів.

Іноземні товари, що ввозяться на територію вільної митної зони, допускаються на зазначену територію з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами.

Терміни перебування товарів у митному режимі вільної митної зони на території вільної митної зони:

Товари можуть перебувати в митному режимі вільної митної зони на території вільної митної зони протягом усього часу функціонування відповідної вільної митної зони.

Також МКУ дозволяється передача права власності на товари, поміщені в режим вільної митної зони. Інформація про власника таких товарів надається митному органу при приміщенні вказаних товарів в режим реекспорту.

безмитна торгівля - Це митний режим, відповідно до якого товари, не призначені для вільного обігу на митній території України, знаходяться та реалізуються для вивезення за межі митної території України під митним контролем у пунктах пропуску через державний кордон України, відкритих для міжнародного сполучення, та на повітряних і водних транспортних засобах комерційного призначення, що виконують міжнародні рейси, з умовним звільненням від оподаткування митними платежами, установленими на імпорт та експорт таких товарів, та без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності інших видів контролю.

Тобто, товари, про які йде мова реалізуються в спеціальних магазинах - магазинах безмитної торгівлі. Розташовуватися дані магазини повинні так, що б виключити можливість потрапляння даних товарів для споживання на митній території України.

Раніше усі товари, які продавалися в Д'юті-фрі умовно звільнялися від оподаткування та митних платежів. А даний момент українські товари, які надходять до таких магазини, вважаються вивезеними на експорт і відповідно до законодавства оподатковуються митними платежами.

Власником магазину безмитної торгівлі може лише підприємство-резидент.

На літаки і морські судна товари з даних магазинів передаються з Д'юті-фрі, а по поверненню, все що не продане поставляється назад в магазин.

Завершується даний режим в разі зміни митного режиму безмитної торгівлі на інший режим, в разі псування товарів, їх конфіскації або повної втрати внаслідок аварії або інших обставин.

Переробка на митній території- Це митний режим, відповідно до якого іноземні товари піддаються у встановленому законодавством порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, за умови подальшого реекспорту продуктів переробки.

Для того щоб розмістити товари в даному режимі декларант зобов'язаний написати заяву плюс до нього додати документи і договору, на підставі яких буде здійснюватися переробка товарів, схему їх переробки, договору на переробку, а також інші документи (експертні висновки, описи зразків, різні стандарти, відповідно до яких буде здійснюватися переробка).

Дозвіл на переробку дається протягом 5 днів і терміном не більше ніж на рік (це стосується товарів які будуть ввозитися і перероблятися частинами).

також, дозвіл на переробку може бути не видано, якщо:

1) відомостей, зазначених у поданих заявником документах, недостатньо для визначення обов'язкового обсягу виходу продуктів переробки, що утворюються в результаті переробки товарів (держава стежить за тим, в яких обсягах вийде перероблений товар і відомості про ці обсяги заносяться в договору або інші документи, які надаються митному органу для того щоб він відстежив їх подальший рух - наприклад реекспорт з України);

2) митний орган виявив невідповідності у відомостях, що містяться в поданих заявником документах, або недостовірність цих відомостей;

3) митним органом встановлено відсутність належного технологічного обладнання, приміщень, умов для обліку і зберігання товарів, що ввозяться з метою переробки;

4) підприємством не дотримано встановлені законодавством України заборони або обмеження щодо переробки товарів на митній території України.

Дозвіл на переробку товарів на митній території України може бути змінено або відкликано митним органом, якщо його видано на підставі недостовірних даних, що мали істотне значення для прийняття рішення про його видачу, або якщо підприємство, якому видано такий дозвіл, не дотримується положень митного законодавства України.

Операції з переробки товарів можуть включати:

1) власне переробку товарів, у тому числі: обробку, монтаж, демонтаж, використання окремих товарів, які сприяють або полегшують процес виготовлення продуктів переробки;

2) ремонт товарів, у тому числі модернізацію, відновлення та регулювання, калібрування.

Окремі операції з переробки товарів або повний цикл переробки можуть здійснюватися не тим підприємством, якому надано дозвіл на переробку, а інший суб'єкт господарювання, за дорученням першого і з дозволу митного органу. Однак відповідальність за всі ці дії завжди буде нести то підприємство, якому митниця видала дозвіл.

Термін переробки товарів встановлюється митним органом різний в кожному окремому випадку, однак він не повинен перевищувати 365 днів за загальними правилами, проте в окремих випадках законами України може встановлюватися більший термін.

Закінчується термін дії даного режиму при реекспорті товарів, також при їх конфіскації, втрати при аварії та інших, що не залежать від декларанта обставин.

Переробка за межами митної території - Це митний режим, відповідно до якого українські товари піддаються у встановленому законодавством порядку переробці за межами митної території України без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, за умови повернення цих товарів або продуктів їх переробки на митну територію України в митному режимі імпорту.

Операціями з переробки товарів за межами митної території вважаються ті ж операції, що і операції з переробки на митній території України.

Якщо товар вивозиться для переробки в іншу стану, то декларант сплачує вивізне мито. Якщо товар до цього був ввезений на Україну як імпортний і звільнений від митних платежів, то помістити його в даний режим неможливо.

Загальний термін переробки також становить 365 днів.

МКУ встановлено також особливий порядок митного оформлення й оподаткування продуктів переробки. Згідно з ним:

При ввезенні продуктів переробки іноземні товари, які були витрачені в процесі переробки товарів, що вивозилися, декларуванню не підлягають.

Повне звільнення від оподаткування митними платежами застосовується до товарів, які були поміщені в режим переробки за межами митної території та в межах визначеного терміну повертаються на митну територію України:

1) в тому ж стані, в якому вони були вивезені за межі митної території України, якщо вони повернулися раніше закінчення терміну заявленого режиму, або ж якщо там з ними не проводилися ніякі операції крім операцій щодо забезпечення їх збереження і технічного обслуговування.

2) у відремонтованому вигляді, якщо ремонт проведено в рамках гарантійних зобов'язань.

До продуктів переробки (крім зазначених у частині другій цієї статті) застосовується часткове звільнення від оподаткування митними платежами, відповідно до якого сплаті підлягає позитивна різниця між сумою митних платежів, нарахованої на продукти переробки, та сумою митних платежів, яка підлягала б сплаті при імпорті відповідних товарів, які були вивезені за межі митної території України для переробки.

Продукти переробки можуть ввозитися на митну територію України однією чи кількома партіями. Допускається ввезення продуктів переробки на митну територію України через інший митний орган, ніж той, через який товари вивозилися для переробки.

Якщо декларант хоче продати такі товари за кордоном, то режим переробки за межами митної території він повинен змінити на режим експорту та сплатити всі необхідні мита.

Митний режим переробки за межами митної території завершується:шляхом імпорту або реімпорту продуктів переробки, шляхом експорту продуктів переробки чи товарів, що вивозилися в режимі переробки за межами митної території. Також, митний режим переробки за межами митної території припиняється митним органом у разі конфіскації товарів або повної втрати товарів внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження факту такої аварії або дії обставин у порядку, встановленому Мінфіном.

Знищення або руйнування -це митний режим, відповідно до якого іноземні товари під митним контролем знищуються або приводяться у стан, який виключає можливість їх використання, з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами, установленими на імпорт цих товарів, та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Знищення або руйнування товарів допускається з письмового дозволу митного органу за заявою власника товарів або уповноваженої ним особи.

Для того щоб отримати цей дозвіл, власник цього товару повинен укласти договір з українським підприємством, яке має право займатися подібними операціями і отримати дозвіл на знищення і руйнування товарів від відповідного державного органу.

Дозвіл на розміщення товарів у митний режим знищення або руйнування видається митним органом безоплатно протягом трьох робочих днів з дати реєстрації відповідної заяви. У разі відмови у видачі дозволу митний орган зобов'язаний у зазначений строк письмово або в електронній формі повідомити особу, яка звернулася за отриманням дозволу, про підстави відмови.

Не вважаються операціями зі знищення або руйнування товарів:

1) використання для споживання тваринами товарів, попередньо призначених для споживання людиною;

2) проведення з товарами операцій з переробки;

3) отримання продуктів переробки, включаючи монтаж, демонтаж, переробку або обробку товарів;

4) ремонт товарів, включаючи їх відновлення;

5) використання товарів як таких, що полегшують процес виготовлення продуктів переробки, якщо самі вони при цьому повністю витрачаються.

Якщо товари, які передбачається знищити або зруйнувати, можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави, митний орган письмово пропонує декларанту вибрати цей митний режим. За згодою власника товарів з пропозицією митного органу ці товари поміщаються в митний режим відмови на користь держави.

Існують окремі категорії товарів, знищення або руйнування яких здійснюється за певних умов і регулюється не МКУ а вимогами Кабміну і спеціальних органів виконавчої влади. Такими товарами є:

1) лікарські та наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори;

2) неякісна і небезпечна продукція;

3) військове, мисливське, спортивне вогнепальну зброю і боєприпаси до неї;

4) холодну та пневматичну зброю;

5) вибухові речовини;

6) спеціальні засоби, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, засоби індивідуального захисту, засоби активної оборони і засоби для виконання спеціальних операцій і оперативно-розшукових заходів.

Знищення або руйнування товарів здійснюється за рахунок їх власника, уповноваженої ним особи чи інших заінтересованих осіб.Умови поміщення товарів у митний режим митного складу | Відходи (залишки), що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів і їх митний статус

Податок на додану вартість. Порядок нарахування та стягнення. | Лекція 5-6 (4 години). | Характеристика митних режимів | Умови поміщення товарів у митному режимі експорту. | Умови поміщення товарів у митний режим реекспорту | Умови переміщення товарів у режимі транзиту | Терміни транзитних перевезень | Документи, необхідні для допуску товарів до каботажного перевезення | Завершення митного режиму транзиту | Завершення митного режиму тимчасового ввезення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати