Головна

Завершення митного режиму транзиту

  1. III Побудувати графіки амплітудних характеристик підсилювача для чотирьох різних навантажень і режиму холостого ходу, і визначити динамічний діапазон підсилювача для кожного випадку.
  2. Серпневий путч і завершення перебудови: підсумки і уроки.
  3. Аналіз адміністративних правопорушень у сфері митної справи на прикладі Брянської митниці
  4. Аспекти співвідношення податкового та митного законодавства.
  5. У 1920-ті роки. Встановлення режиму особистої влади Сталіна

Митний режим транзиту завершується з моменту вивезення товарів і транспортних засобів за межі України з належним оформленням. Якщо товар вивозиться партіями, то режим транзиту припиняється з моменту вивезення останньої партії.

Якщо товари і транспортні засоби заїхали до нас в режимі транзиту, то він закінчується з моменту їх в'їзду на територію України.

Також товар може бути ввезений в Україну транзитом, для того щоб потім бути оформленим в інший режим, тоді режим транзиту закінчується з моменту оформлення його в цей режим.

Буває і таке, що товар, оформлений в режим транзиту не доходить до кінцевого пункту через конфіскації, аварії, знищення та інших подібних факторів, які сталися не з вини декларанта. У даній ситуації він також припиняється автоматично. При втраті або недоставку товару в митний орган, перевізник повинен заплатити митні платежі, які нараховуються при режимах імпорт або експорт. Товари, які перевозяться в даному режимі, весь час транзиту знаходяться по митним контролем, який здійснюється в процесі митного оформлення товару.

Тимчасове ввезення - це митний режим, відповідно до якого іноземні товари, транспортні засоби комерційного призначення ввозяться для конкретних цілей на митну територію України з умовним повним або частковим звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності і підлягають реекспорту до завершення встановленого терміну без будь-яких змін, за винятком звичайного зносу в результаті їх використання.

Помістити в даний режим можна товари і транспортні засоби, які ввозяться в Україну або вже знаходяться в Україні під митним контролем. Для того щоб помістити товари і транспортні засоби в даний режим, митниця повинна упевнитися, що вона зможе їх ідентифікувати при вивезенні.

Умови розміщення товарів і транспортних засобів у режим тимчасового ввезення:

Для розміщення товарів у режим тимчасового ввезення особа, відповідальна за дотримання митного режиму, повинна:

1) надати митному органу документи, що підтверджують мету їх тимчасового ввезення;

2) в окремих випадках надати митному органу зобов'язання про їх подальше реекспорті в терміни, встановлені митним органом;

3) надати митному органу дозвіл відповідного компетентного органу на тимчасове ввезення товарів, якщо отримання такого дозволу передбачено законодавством;

4) сплатити митні платежі або забезпечити виконання зобов'язання зі сплати митних платежів.

Існують категорії товарів, які при тимчасовому їх ввезенні в Україну повністю або частково звільняються від сплати митних платежів. Міститься цей перелік в МКУ і Конвенції про тимчасове ввезення (Стамбул 1990 року). так, згідно МКУ такими товарами є транспортні засоби, які здійснюють міжнародні пасажирські або товарні перевезення і не використовуються в Україні з комерційними цілями, а також повітряні судна, які ввозяться на митну територію України українськими авіакомпаніями за договорами оперативного лізингу.

У разі тимчасового ввезення товарів з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами за кожний повний або неповний календарний місяць заявленого строку перебування на митній території України сплачується 3 відсотки суми митних платежів, яка підлягала б сплаті при випуску цих товарів у вільний обіг на митній території України, розрахованої на дату поміщення їх у митний режим тимчасового ввезення.

Сума митних платежів сплачується при поміщенні товарів у митний режим тимчасового ввезення та розраховується за встановлений митним органом строк дії цього митного режиму.

У такому ж порядку сплачуються митні платежі у разі продовження строку тимчасового ввезення зазначених товарів.

Загальна сума митних платежів, що підлягає сплаті за час перебування товарів у митному режимі тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, не повинна перевищувати суми, яка підлягала б сплаті при випуску цих товарів у вільний обіг на митній території України, розрахованої на дату приміщення їх в митному режимі тимчасового ввезення.

Сума митних платежів, сплачена на підставі умовного часткового звільнення від оподаткування митними платежами, поверненню не підлягає.

При випуску товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на митній території України або передачі таких товарів у користування іншій особі митні платежі сплачуються в обсязі, передбаченому законом для ввезення цих товарів на митну територію України в митному режимі імпорту, за вирахуванням суми, вже сплаченої на підставі умовного часткового звільнення цих товарів від оподаткування митними платежами. При цьому за період, коли застосовувалося таке звільнення, підлягають сплаті відсотки з сум податкових зобов'язань, які підлягали б сплаті у разі, якщо б за такими сумами надавалося розстрочення податкових зобов'язань.

Кабінет Міністрів України може встановлювати перелік товарів, які не можуть бути поміщені у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами. Зміст такого переліку повідомляється Депозитарію Конвенції про тимчасове ввезення (м Стамбул, 1990 рік).Документи, необхідні для допуску товарів до каботажного перевезення | Завершення митного режиму тимчасового ввезення

Мито: поняття та види. | Існують також спеціальні збори, які стягуються при перетині митного кордону України. | Акцизний податок. Порядок нарахування та стягнення. | Податок на додану вартість. Порядок нарахування та стягнення. | Лекція 5-6 (4 години). | Характеристика митних режимів | Умови поміщення товарів у митному режимі експорту. | Умови поміщення товарів у митний режим реекспорту | Умови переміщення товарів у режимі транзиту | Терміни транзитних перевезень |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати