На головну

Характеристика митних режимів

  1. I ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ВИНИКНЕННЯ РАДІАЦІЙНИХ ПОРАЗОК
  2. I. Загальна характеристика фірми.
  3. I. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ
  4. I. Характеристика на студента, що проходив практику
  5. N 1. Загальна характеристика ДОКУМЕНТІВ ЯК ДОКАЗІВ
  6. А) Загальна характеристика ґрунтових фототрофов

Імпорт (випуск у вільний обіг) - Це митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів, встановлених законами України на імпорт цих товарів, та виконання всіх необхідних митних формальностей випускаються для вільного обігу на митній території України.

Умови поміщення товарів у митний режим імпорту:

Митний режим імпорту може бути застосований до товарів, які надходять на митну територію України, та до товарів, що зберігаються під митним контролем або поміщені в інший митний режим, а також до продуктів переробки товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території.

Для розміщення товарів у митний режим імпорту особа, на яку покладається дотримання вимог митного режиму, повинна:

1) надати митному органу, який здійснює випуск товарів, документи на такі товари;

2) сплатити митні платежі, якими відповідно до законів України обкладаються товари під час ввезення на митну територію України в режимі імпорту;

3) виконати встановлені відповідно до закону вимоги щодо заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Якщо іноземні товари після ввезення їх на митну територію України були знищені або пошкоджені внаслідок аварії або інших непереборних обставин чи внаслідок протиправних дій третіх осіб, що підтверджується документально, за рішенням декларанта вони можуть бути заявлені митному органу в митний режим імпорту в пошкодженому стані або у фактичному кількості з дотриманням по ним встановлених відповідно до закону заходів тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. У разі втрати товарів після ввезення їх на митну територію України внаслідок протиправних дій третіх осіб митні платежі, встановлені на імпорт таких товарів, що підлягають сплаті в повному обсязі в порядку, встановленому цим Кодексом. За рішенням декларанта або уповноваженої ним особи допускається приміщення пошкоджених товарів в інші митні режими.

У разі встановлення відповідно до закону заборон чи обмежень щодо ввезення на митну територію України відповідних товарів такі товари, випущені у вільний обіг на митній території України за попередньою, тимчасовою або періодичною митною декларацією, підлягають приміщенню в митний режим імпорту на умовах, що діяли в момент їх випуску у вільний обіг.

Товари, поміщені у митний режим імпорту, набувають статусу українських товарів. Підтвердженням українського статусу даних товарів є митна декларація, за якою ці товари випущені у вільний обіг.

реімпорт - Це митний режим, відповідно до якого товари, які були вивезені або оформлені для вивезення за межі митної території України, випускаються у вільний обіг на митній території України зі звільненням від сплати митних платежів, встановлених законами України на імпорт цих товарів, та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Умови поміщення товарів у митний режим реімпорту:

У митний режим реімпорту можуть бути поміщені товари, які:

1) були вивезені за межі митної території України в митному режимі тимчасового вивезення та ввозяться на цю територію до закінчення терміну дії цього митного режиму в тому ж стані, в якому вони були вивезені, крім природних змін їх якісних та / або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування і зберігання, а також змін, які допускаються в разі використання таких товарів у митному режимі тимчасового вивезення;

2) були вивезені за межі митної території України в митному режимі переробки за межами митної території та ввозяться на цю територію до закінчення терміну дії цього митного режиму в тому ж стані, в якому вони були вивезені, крім природних змін їх якісних та / або кількісних характеристик при нормальних умовах транспортування і зберігання;

3) були поміщені в митний режим експорту (остаточного вивезення) і повертаються особі, яка їх експортувало, в зв'язку з невиконанням (неналежним виконанням) умов зовнішньоекономічного договору, згідно з яким ці товари поміщалися в режим експорту, або інших обставин, які перешкоджають виконанню цього договору , якщо ці товари:

а) повертаються на митну територію України в термін, що не перевищує шести місяців з дати вивезення за межі цієї території в митному режимі експорту;

б) перебувають у такому ж стані, в якому вони були оформлені в митний режим експорту, крім природних змін їх якісних або кількісних характеристик за нормальних умов транспортування, зберігання і використання (експлуатації), в результаті якого були виявлені недоліки, що спричинили реімпорт товарів.

Також, перераховані вище товари, можуть бути поміщені в митний режим реімпорту у разі, якщо:

1) під час перебування таких товарів за межами митної території України вони піддавалися операціям, необхідним для їх збереження, а також технічного обслуговування або ремонту, необхідність в яких виникла під час перебування за межами митної території України;

2) стан таких товарів змінився внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, за умови підтвердження даних фактів в порядку, встановленому Мінфіном України;

3) в митний режим реімпорту поміщається лише частина товарів, раніше випущених для вивезення за межі митної території України.

Для розміщення товарів у митний режим реімпорту необхідно:

1) ввезти товари на митну територію України не пізніше, ніж у встановлений законодавством термін після їх вивезення за межі митної території України;

2) надати митному органу, який здійснює випуск товарів у митному режимі реімпорту, документи на такі товари;

3) надати митному органу документи та відомості, необхідні для ідентифікації товарів, які реімпортіруются.

Застосування даного режиму можливе за умови можливості ідентифікації митним органом товарів, заявлених у цей митний режим, як були раніше випущеними за межі митної території України.

Якщо товари раніше були вивезені в режимі експорту, то помістити їх в режим реімпорту може тільки колишній експортер або його правонаступник. В інших випадках приміщення товаром в режим реімпорту дозволяється іншим особам.

Що ж стосується статусу товарів, то після декларування їх в даний режим, будь вони українські або іноземні, вони набувають статусу українських товарів і підтвердженням цього є митна декларація, за якою вони випущені у вільний обіг.

Якщо товари поміщені в режим реімпорту перед цим вивозилися як експортні з України, то декларанту повертаються суми вивізних мит, які він платив за вивезення. Також, згідно з податковим законодавством йому може бути повернутий акциз і ПДВ.

Після приміщення під митний режим реімпорту товарів згідно з пунктом 3 частини другої статті 78 цього Кодексу суми вивізного мита, сплачені при експорті цих товарів, повертаються особам, їх платили, або їх правонаступникам, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Акцизний податок і податок на додану вартість при розміщенні товарів згідно з пунктом 3 частини другої статті 78 цього Кодексу в митний режим реімпорту справляються відповідно до Податкового кодексу України.

Експорт (остаточний вивіз) - Це митний режим, відповідно до якого українські товари випускаються для вільного обігу за межами митної території України без зобов'язань щодо їх зворотного ввезення.Лекція 5-6 (4 години). | Умови поміщення товарів у митному режимі експорту.

Митні органи України. Завдання митних органів. | Взаємодія митних органів з правоохоронними органами | Також, ДМСУ взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади. | Тарифне регулювання в митній справі. | Існують також і різні види нетарифного регулювання в митній справі. | Поняття митної вартості та мита. | Мито: поняття та види. | Існують також спеціальні збори, які стягуються при перетині митного кордону України. | Акцизний податок. Порядок нарахування та стягнення. | Податок на додану вартість. Порядок нарахування та стягнення. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати