На головну

Лекція 5-6 (4 години).

  1. У Росії (2 години).
  2. друга лекція
  3. Давньогрецький театр (2 години).
  4. Лекція. Сегментування ринку, ВИБІР ЦІЛЬОВИХ СЕГМЕНТІВ І ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТОВАРУ
  5. Лекція 1
  6. лекція 1
  7. Лекція 1

Митні режими. Характеристика митних режимів.

1. Загальні положення митних режимів і його поняття.

2. Зміст митного режиму.

3. Пільги за митними режимами.

4. Характеристика митних режимів.

Загальні положення митних режимів і його поняття.

Сам процес переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів відбувається у відповідності з певними процедурами, які регулюються відповідними правовими нормами. Подібні процедури отримали назву митних режимів. Фактично характер і зміст подібних процедур має істотний вплив на інтенсивність товаропотоків через митні кордони України.

За своєю сутністю митний режим є різновидом спеціальних правових режимів, які представляють собою сукупність правил, закріплених в юридичних нормах, які регулюють певну діяльність людей. Особливою ознакою митного режиму виступає специфіка його об'єкта - правові відносини, які виникають з приводу переміщення товарів, інших предметів та транспортних засобів через митний кордон.

Головними характеристиками, які кваліфікують вид митного режиму є:

- Напрямок переміщення товару (ввезення, вивезення, транзит);

- країна походження;

- Мета переміщення;

- Правила користування, володіння і розпорядження цим товаром;

- Термін дії режиму.

Відповідно до виду митного режиму, який застосовується до того чи іншого товару, який переміщується через митний кордон, до цього товару застосовуються певні типи митного регулювання, митного контролю, засоби митного забезпечення, правила обкладання митом, акцизом, ПДВ та ін. Залежно від митного режиму, також в подальшому регулюється порядок подальшого використання, реалізації відповідних товарів, права і обов'язки їх власника.

Всі товари і транспортні засоби переміщуються через митний кордон лише відповідно до обраного митного режиму. Вибір того чи іншого митного режиму залежить від власника товарів, незалежно від характеру і кількості товарів, країни їх походження. Іноді для розміщення товарів під конкретний митний режим необхідні відповідні дозволи та ліцензії. Рішення щодо можливості застосування відповідного митного режиму приймається митними органами. Застосування стандартизованих митних режимів забезпечує спрощення митних процедур, підвищує ефективність роботи митних органів. Як уже зазначалося, вибір відповідного митного режиму тягне за собою застосування відповідного порядку митного оформлення, сплати митних зборів, визначає права власника товарів щодо розпорядження останніми. Ряд митних режимів мають обмежений термін дії (транзит, тимчасове ввезення / вивезення).

Таким чином, при виборі митного режиму необхідно враховувати ряд положень:

1. Вибір митного режиму або його зміна на інший здійснюється особою яке переміщує товар незалежно від характеру товару, його кількості, країни походження або його призначення крім випадків передбачених МКУ.

2. У деяких випадках рішення про використання конкретного режиму (обраного декларантом) приймає митний орган який наділений відповідними повноваженнями.

3. Для розташування товарів в деяких режимах необхідно отримання ліцензій митних органів або інших відомств (наприклад магазин безмитної торгівлі).

4. Кожен режим має певні особливості нарахування митних платежів та надання пільг по сплаті мит.

5. Термін перебування товарів у різних митних режимах обмежений,
 а діяльність або бездіяльність митних органів та їх посадових осіб можуть бути оскаржені у випадках обмеження прав і інтересів осіб які переміщують товар через митний кордон.

6. Порушення митних правил тягне за собою відповідальність посадових осіб згідно з МКУ.

Правила, які регламентують митні режими, обов'язкові для виконання як митними органами та їх посадовими особами, так і організаціями та особами, які перевозять товари.

митний режим це комплекс взаємопов'язаних правових норм, відповідно до заявленої мети переміщення товарів через митний кордон України визначають митну процедуру щодо цих товарів, їх правовий статус, умови оподаткування і обумовлюють їх використання після митного оформлення.

В Україні на даний момент діють такі митні режими як:

1) імпорт (випуск для вільного обігу);

2) реімпорт;

3) експорт (остаточне вивезення);

4) реекспорт;

5) транзит;

6) тимчасове ввезення;

7) тимчасове вивезення;

8) митний склад;

9) вільна митна зона;

10) безмитна торгівля;

11) переробка на митній території;

12) переробка за межами митної території;

13) знищення або руйнування;

14) відмова на користь держави.

Митні режими встановлюються виключно чинним МКУ, і слід сказати, що в порівнянні з попереднім кодексом їх список і зміст значно розширилися.

Також, слід зазначити, що новий кодекс ввів таке поняття як митний статус товарів, Під яким слід розуміти їх приналежність до українських або іноземних.

Згідно з положеннями Митного кодексу, за своїм митному статусу товари діляться на українські та іноземні. І все товари, що знаходяться на митній території України (за винятком територій вільних митних зон) вважаються мають статус українських товарів, якщо відповідно до Митного законодавством не встановлено, що такі товари не є українськими.

Зміст митного режиму.

Митний режим має свою внутрішню структуру, яка дозволяє розкривати його зміст і яка є умови, вимоги та обмеження цього митного режиму. під умовами митного режиму розуміються ті обставини, які обумовлюють можливість розташування під нього товарів; під обмеженнями - Прямі або непрямі заборони на здійснення з товарами певних дій; а під вимогами- Дії, при здійсненні яких можливе завершення митного режиму.

Розглянемо ці поняття докладніше.

1. умови, однією з умов розміщення товарів у визначеному митному режимі є іхУстав. Товари, ввезення яких заборонено на митну територію України, не можуть бути розташовані під митними режимами імпорту, митного складу, відмови на користь держави, магазину безмитної торгівлі. Чи не дозволяється розміщувати під митним режимом тимчасового ввезення / вивезення матеріали і зразки, які витрачаються; харчових продуктів і напої (за винятком їх тимчасового ввезення / вивезення з метою реклами або демонстрації в одиничних екземплярах) Умовою розміщення товарів у митному режимі імпорту є сплата митних платежів та дотримання заходів економічної політики або інших обмежень. для розміщення товарів під будь-яким митним режимом переробки (переробка на митній території, переробка за митною територією), необхідно отримати ліцензію на переробку, яка видається митними органами організації-переробнику. Також, розміщення товарів в ряді митних режимів дозволяється тільки з дозволу митних органів (митні режими транзиту, тимчасового ввезення / вивезення, реекспорту, знищення, відмови на користь держави) отримання якого також є умовою даних митних режимів. Наприклад, дозвіл на тимчасове ввезення / вивезення товарів дається при наявності можливості забезпечення надійної ідентифікації товарів. Митний орган не дає дозволу на розміщення товарів під митним режимом знищення або руйнування, якщо саме знищення товарів може завдати значної шкоди навколишньому природному середовищу або тягне за собою витрати для держави.

2. обмеження. Прикладом обмеження може бути положення митного режиму тимчасового ввезення товарів, відповідно до якого допускається тільки таке використання тимчасово вивезених товарів, яке виключає можливість їх відчуження або передачі в користування іншій особі. Також, з товарами, які перебувають під митним режимом «митний склад», можуть проводитися лише операції щодо забезпечення їх збереження і операції по підготовці їх до продажу або транспортуванні. При цьому, всі операції, які проводять з товарами не повинні змінювати їх характеристик, пов'язаних зі зміною класифікації даних товарів по ТН ВЕД.

Митний режим магазину безмитної торгівлі реалізується під митним контролем на митній території України без справляння мита та інших податків і без використання до них заходів економічної політики.

3. Вимоги. Як приклад можна привести вимоги митного режиму експорту - здійснити фактичне вивезення товару за межі митної території України. Слід зауважити, що вимога вивезення товару за межі території України застосовується до багатьох митних режимів. Іноземні товари можуть перебувати на митній території України обмежений термін часу, після чого вони повинні бути задекларовані в митному режимі імпорту або вивезені з митної території України відповідно до інших митних режимів. Ця вимога також характерно для митних режимів «митного складу» (в разі якщо товари, які зберігаються на митному складі призначені до вивозу з митної території України відповідно до митного режиму експорту), магазину безмитної торгівлі, тимчасового вивезення, реекспорту.

В межах одного митного режиму можуть встановлюватися вимоги, умови, обмеження не тільки загального характеру, а й ті, які відносяться до певних видів товарів. Так, умовою митного режиму імпорту є дотримання порядку маркування певних підакцизних товарів. Товари, які розміщені в митному режимі митного складу та призначені для вивозу відповідно до митного режиму експорту, повинні бути вивезені не пізніш певного терміну з моменту їх розміщення в митному режимі митного складу.

Маючи в своєму розпорядженні товари в певному митному режимі, особа яка переміщує товари, має дотримуватися всіх встановлених законодавством обмежень і вимог.


3. Пільги за митними режимами.

Митний режим має складну правову природу і поєднує в собі елементи адміністративно-правового та фінансово-правового регулювання. Було б нелогічно з боку законодавства встановлювати однакові розміри митних платежів щодо митного режиму імпорту, який дозволяє повну свободу володіння, користування і розпорядження ввезеними виробами і інших митних режимів, в яких товари знаходяться в певних умовах і до них застосовуються певні обмеження і вимоги. Різний обсяг свободи при використанні митних режимів обумовлює застосування різного режиму оподаткування митними платежами та іншими видами податків: якщо умовою митного режиму «імпорт» є сплата всіх митних платежів, то інші митні режими мають певні пільги щодо ввезених (вивезених) товарів.

Однак, як було зазначено раніше, потрібно пам'ятати, що всі митні платежі можна розділити на дві групи:
 1) платежі які стягуються при переміщенні через митний кордон України;
 2) платежі які стягуються в інших випадках, встановлених нормативними правовими актами з митної справи.

При цьому, в першій групі слід виділити певну групу - платежі які стягуються при митному оформленні: мито, ПДВ, акциз, щодо якої (групи) і надаються пільги в межах митних режимів (оформлення податкових векселів тощо).
 Щодо певного митного режиму, особі яка переміщує товари можуть бути надані такі пільги:

- Повне звільнення від сплати митних платежів;

- Часткове звільнення від сплати митних платежів;

- Повернення раніше сплачених митних платежів.

Пільги, які надаються в межах митних режимів, а також умови їх надання визначаються законодавством України.

Так, наприклад, реімпортеру можуть повернути вивізні податки і мита, якщо він буде займатися реімпорту протягом 6 місяців з моменту їх вивезення. Або ж експортери, в деяких випадках звільняються від сплати ПДВ і акцизу.

 Податок на додану вартість. Порядок нарахування та стягнення. | Характеристика митних режимів

Принципи здійснення державної митної справи | Митні органи України. Завдання митних органів. | Взаємодія митних органів з правоохоронними органами | Також, ДМСУ взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади. | Тарифне регулювання в митній справі. | Існують також і різні види нетарифного регулювання в митній справі. | Поняття митної вартості та мита. | Мито: поняття та види. | Існують також спеціальні збори, які стягуються при перетині митного кордону України. | Акцизний податок. Порядок нарахування та стягнення. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати