На головну

Акцизний податок. Порядок нарахування та стягнення.

  1. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  2. II. Порядок виконання курсової роботи
  3. II. Вимоги до оформлення. Порядок написання і захисту.
  4. II. Умови і порядок обробки персональних даних у зв'язку з реалізацією службових або трудових відносин
  5. II.5.2) Порядок освіти і загальні риси магістратури.
  6. III Порядок обліку та оформлення виконаних робіт

Акцизний податок -це непрямий податок на споживачів (одержувачів) окремих товарів (продукції), визначених законом як підакцизні, що стягується з них під час здійснення оборотів з продажу (інших товарів відчуження) таких товарів (продукції), вироблених на митній території України, або при імпортуванні (ввезенні, пересиланні) таких товарів (продукції) на митну територію України.

Акцизний податок включається в ціну підакцизних товарів. Перелік товарів, на які встановлюється акцизний податок і його ставки затверджуються ВРУ.

 Акцизний податок сплачується платниками податку одночасно зі сплатою мита та митних зборів. Акцизний збір сплачується в національній валюті. Товари, за які не було сплачено акцизний збір, митному оформленню не підлягають, крім випадків, коли вони відповідно до законодавства звільняються від акцизного збору.

Платниками акцизного податку є суб'єкти підприємницької діяльності - українські виробники підакцизних товарів (продукції), замовники, за дорученням яких виготовляється ця продукція, суб'єкти підприємницької діяльності, які імпортують підакцизні товари (продукцію), а також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які ввозять (пересилають ) на митну територію України предмети (товари), на які законодавством України встановлено акцизний податок.

Перелік підакцизних товарівчітко визначено Податковим кодексом України. Зокрема до них відносяться:

- Спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

- Тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

- Нафтопродукти, скраплений газ;

- Автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли.

Акцизний податок сплачують:

- Виробники підакцизних товарів;

- Суб'єкти господарювання, які ввозять підакцизні товари на митну територію України;

- Фізичні особи - резиденти і нерезиденти, які ввозять на митну територію України підакцизні товари в обсягах, що підлягають оподаткуванню;

- Особи, які реалізують конфісковані підакцизні товари, підакцизні товари, визнані безхазяйними, підакцизні товари, за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання і підакцизні товари, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність держави;

- Особи, які реалізують або передають у володіння, користування або розпорядження підакцизні товари, які були ввезені на митну територію України із звільненням від оподаткування;

- Особи, на яких покладається обов'язок дотримання вимог митних режимів, що передбачають звільнення від оподаткування, у разі порушення таких вимог;

- Особи, на яких покладається виконання умов щодо цільового використання підакцизних товарів, на які встановлені ставки податку 0 грн. за 1 літр 100% -спірта і 0 євро за 1000 кг нафтопродуктів у разі порушення таких умов;

- Особи, на яких під час здійснення операцій з підакцизними товарами, які не підлягають оподаткуванню або звільняються від податку, покладається обов'язок щодо виконання умов щодо їх цільового використання в разі порушення таких умов.

Акцизний податок нараховується:

- за ставками у відсотках до оподатковуваного обороту, який визначається виходячи з митної вартості імпортних товарів (адвалорна ставка);

- у вигляді фіксованої ставки в євро за одиницю виміру вантажу (товару) (специфічна ставка).

Ставки акцизного податку однакові на всій території України. Суми акцизного збору з ввезених на територію України товарів вносяться на депозитні рахунки митних органів (крім випадків митного оформлення товарів, що підлягають Маркуванню марками акцизного збору).

Також, існують товари, як нами вже було сказано, які не обкладаються акцизом. Наприклад, не підлягає оподаткуванню податком оборот з реалізації легкових автомобілів спеціального призначення для інвалідів, оплата вартості яких провадиться органами соціального забезпечення, а також легкових автомобілів спеціального призначення (швидка медична допомога, міліція і т. Д.) за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, і в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

Також, не обкладаються акцизним податком:

- Підакцизні товари, які експортуються за межі митної території України за іноземну валюту;

- Підакцизні товари, які розміщуються на митних ліцензійних складах, в магазинах безмитної торгівлі;

- Підакцизні товари та зразки підакцизних товарів, які тимчасово ввозяться на митну територію України з метою показу чи демонстрації на час проведення виставок, конкурсів, нарад, семінарів, ярмарків під зобов'язання організатора виставки про зворотне вивезення таких зразків, які залишаються власністю іноземних юридичних осіб;

- Підакцизні товари, що переміщуються через митну територію України транзитом;

- Конфісковане, спадкове, безхазяйне майно коштовності та інші цінності, які перейшли за правом спадкування у власність держави;

- Товари, які поставляються в Україну відповідно до положень Закону України «Про гуманітарну допомогу;

- Підакцизні товари, які ввозяться в Україну для виконання міжнародних угод за участю України, якщо відповідна угода передбачає звільнення від цього виду збору.

Сума акцизного збору може встановлюватися або у відсотках до митної вартості товару, або в грошовому еквіваленті до фізичної одиниці виміру товару.

 Існують також спеціальні збори, які стягуються при перетині митного кордону України. | Податок на додану вартість. Порядок нарахування та стягнення.

Джерела митної справи. | Поняття "митна справа" і "митна політика". | Принципи здійснення державної митної справи | Митні органи України. Завдання митних органів. | Взаємодія митних органів з правоохоронними органами | Також, ДМСУ взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади. | Тарифне регулювання в митній справі. | Існують також і різні види нетарифного регулювання в митній справі. | Поняття митної вартості та мита. | Мито: поняття та види. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати