На головну

Також, ДМСУ взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади.

  1. F3.3.1 Взаємодія з місцевими органами управління в НС
  2. II.4.1) Історичні форми одноосібної влади.
  3. Взаємодія Митний ОРГАНІВ з іншімі ДЕРЖАВНИЙ органами
  4. Взаємодія вітаміну А з іншими речовинами
  5. Взаємодія підрозділу з управління персоналом з іншими структурними підрозділами організації.
  6. Взаємодія засобів, що блокують адренергічні синапси, з іншими лікарськими засобами
  7. Взаємодія митних органів з правоохоронними органами

Так, наприклад місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування сприяють діяльності митних органів та взаємодіють з ними в межах повноважень, встановлених законом.

Митні органи при виконанні завдань, покладених на митну службу України відповідно до цього Кодексу та іншими актами законодавства України, взаємодіють з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

Так наприклад МЗС здійснює координацію переговорного процесу із суміжними державами і міжнародними організаціями, вирішення питань візового в'їзду в Україну іноземних громадян;

Міноборони - Охорону державного кордону в повітряному просторі силами протиповітряної оборони;

Міністерство аграрної політики і продовоьствія - Ветеринарний та фітосанітарний контроль в пунктах пропуску через державний кордон;

МОЗ - Санітарно-карантинний контроль, медичне обслуговування громадян в пунктах пропуску через державний кордон;

Держприкордонслужба - охорону державного кордону та морської економічної зони України, забезпечення їх недоторканності; прикордонний контроль в пунктах пропуску через державний кордон; контроль за додержанням прикордонного режиму та режиму в пунктах пропуску через державний кордон; заходи щодо запобігання нелегальній міграції та другімнарушеніем законодавства з прикордонних питань;

Міністерство інфраструктури - організацію транспортного сполучення через державний кордон, реконструкцію та будівництво пунктів пропуску через державний кордон для залізничного, морського, річкового і повітряного сполучення, подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо створення нових і зміни статусу існуючих пунктів пропуску через державний кордон, вирішення питань дорожнього будівництва в прикордонних районах ; виконання міжурядових угод про міжнародні перевезення і контролі за забезпеченням авіаційної і залізничної безпеки, а також виконання інших робіт, віднесених до компетенції Мінтрансу;

Мінкультури - Контроль за вивезенням з України та ввезенням на її територію культурних цінностей;

МВС - Профілактику злочинності та боротьбу з нею, забезпечення громадського порядку та безпеки дорожнього руху в межах прикордонної смуги, контрольованого прикордонного району та прийняття рішень про видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства;

Рада міністрів АРК, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування здійснюють заходи щодо дотримання прикордонного режиму в прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі, створення умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон, загальне керівництво громадськими організаціями з питань охорони громадського порядку і державного кордону.

Також, розглядаючи питання про взаємодію митних органів з іншими органами і громадянами, слід зазначити, що суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності (далі - ЗЕД) і громадяни мають право на своєчасне і повне ознайомлення з офіційними текстами законів та інших нормативних актів, а також зі змінами в них , які регулюють відносини, прямо або побічно стосуються митної справи.

Суб'ективнешнеекономіческой діяльності та громадяни мають право на безпосереднє одержання інформації від митних органів.
 Крім того, під час здійснення своїх функцій митні органи можуть співпрацювати з митними та іншими органами іноземних держав і міжнародними організаціями.

також митні органи встановлюють і підтримують офіційні відносини консультативного характеру з суб'єктами господарювання. Ці відносини включають в себе укладання меморандумів про взаєморозуміння з метою розвитку співробітництва, забезпечення участі зазначених осіб у вдосконаленні митного контролю та оптимізації методів роботи митної служби України.

Слід зазначити, що в ТК ціла глава (78) регулює питання міжнародного співробітництва митних органів з іноземними митними установами та іншими організаціями. Перш за все це дана співпраця здійснюється з метою належної реалізації митної політики на території України і займається цим безпосередньо ДМСУ, яка співпрацює з рівними собі за статусом відповідними структурами іноземних держав. Якщо говорити безпосередньо про митницях, то вони відповідно до міжнародних договорів мають право проводити спільний митний контроль, домовлятися про час його здійснення, взаємних процедурах, визнання окремих документів, проведенні окремих спільних заходів, обмін інформацією.

Також, українська митниця має можливість підтримки оперативного зв'язку між митними органами України і митними органами суміжних іноземних держав. Вона полягає в тому, що:

З метою вирішення невідкладних питань пропуску товарів, виявлення та припинення контрабанди і порушення митних правил, забезпечення законності і правопорядку в пунктах пропуску через державний кордон України керівнику митниці та його заступникам надається право проведення робочих зустрічей з представниками митного органу суміжної іноземної держави.

Про час, умови і мету таких зустрічей керівник митниці або особа, яка виконує його обов'язки, повідомляє керівника відповідного органу охорони державного кордону України.

Особливо слід торкнутися співпраці митних органів з іноземними митниками в питаннях здійснення оперативно-розшукової діяльності. Те є проблемою, так як статус ОРД українським митникам не присвоєно.

 Взаємодія митних органів з правоохоронними органами | Тарифне регулювання в митній справі.

Перші відомості про мито на території сучасної України. | Розвиток митних порядків в Україні в період Запорізької Січі та у гетьманській Україні. | Розвиток митної справи в Україні в період входження українських земель до складу Російської імперії. | Історичні аспекти виникнення митної системи України на в період радянського союзу і сучасному етапі. | Джерела митної справи. | Поняття "митна справа" і "митна політика". | Принципи здійснення державної митної справи | Митні органи України. Завдання митних органів. | Існують також і різні види нетарифного регулювання в митній справі. | Поняття митної вартості та мита. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати