На головну

Принципи здійснення державної митної справи

  1. I. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СИФИЛИСОМ
  2. II. Принципи та етапи впровадження процесного підходу до управління організацією
  3. III.3.1) Мета покарання і загальні принципи відповідальності.
  4. IV. Мета і принципи реалізації Стратегії
  5. IX. Підвищення ефективності державного управління в умовах адміністративної реформи
  6. VI. Симетрія. Принципи симетрії. Просторово-часова симетрія. закони збереження
  7. VIII ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАХОДІ уражених З РАДІАЦІЙНОЇ ПАТОЛОГІЄЮ

1. Державне митне справа здійснюється на основі принципів:

1) виключної юрисдикції України на її митній території;

2) виключних повноважень митних органів України щодо здійснення державної митної справи;

3) законності та презумпції невинуватості;

4) єдиного порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України;

5) спрощення законної торгівлі;

6) визнання рівності та правомірності інтересів усіх суб'єктів господарювання незалежно від форми власності;

7) додержання прав та охоронюваних законом інтересів осіб;

8) заохочення чесноти;

9) гласності та прозорості;

10) відповідальності всіх учасників відносин, що регулюються цим Кодексом.

Митна справа є складовою зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності України. У митній справі Україна додержується визнаних у міжнародних відносинах системи класифікації і Кодування товарів, єдину форму декларування експорту та імпорту товарів, митний інформацію, інші міжнародні норми і стандарти.

Згідно МКУ, основи митної справи, в тому числі розміри податків і зборів та умови митного обкладення, спеціальні митні зони і митні режими на території України, перелік товарів, експорт, імпорт та транзит яких через територію України забороняється, визначаються виключно законами України та цим Кодексом .

Організацією та забезпеченням здійснення митної справи займається Кабінет Міністрів України, який відповідно до Митного кодексу України та інших законів України, а також міжнародними договорами, укладеними в установленому законом порядку, координує діяльність ДМСУ та інших органів виконавчої влади при вирішенні питань, що стосуються митної справи.

Безпосереднє керівництво митною справою покладається на спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи.

Як нами вже було сказано, в митному кодексі, як поняття «митна справа» розглядаються і регулюються такі категорії, як: порядок переміщення, митне регулювання, пов'язане з встановленням мит і митних зборів, процедури митного контролю та інші засоби проведення в життя митної політики.

Однак, такі речі як підписання договорів про вільну торгівлю, валютно-фінансова політика Національного банку, також є способами проведення в життя митної політики України, але вони вже не регулюються МКУ, а регулюються нормами міжнародного, конституційного та фінансового права. З цього ще раз можна зробити висновок, що поняття «політика» є більш широким, ніж «справа», проте, під обома цими термінами об'єднуються великі явища, які в окремих випадках виходять за рамки митного законодавства.

 Поняття "митна справа" і "митна політика". | Митні органи України. Завдання митних органів.

Перші відомості про мито на території сучасної України. | Розвиток митних порядків в Україні в період Запорізької Січі та у гетьманській Україні. | Розвиток митної справи в Україні в період входження українських земель до складу Російської імперії. | Історичні аспекти виникнення митної системи України на в період радянського союзу і сучасному етапі. | Джерела митної справи. | Взаємодія митних органів з правоохоронними органами | Також, ДМСУ взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади. | Тарифне регулювання в митній справі. | Існують також і різні види нетарифного регулювання в митній справі. | Поняття митної вартості та мита. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати