На головну

Поняття "митна справа" і "митна політика".

  1. I. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ: ВИХІДНІ ПОНЯТТЯ
  2. II. Основні терміни і поняття
  3. Базові поняття, терміни
  4. Введення поняття "ім'я осередку".
  5. Зробимо уточнення в поняття
  6. Питання 3. Загальні поняття про горіння і вибуху. Ступеня пожежної небезпеки горючих речовин. Пожежо-вибухонебезпечні об'єкти та характеристика їх осередків ураження.

Визначення понять "митна справа" і "митна політика" є складною і важливою проблемою. Від чіткості і однозначності трактування цих понять в значній мірі залежить зміст юридичних норм і структура митного права, природа системи управління та інститутів реалізації самого митної справи.

В даний час кожна держава намагається контролювати процеси переміщення товарів через свої кордони з метою захисту економічних інтересів і забезпечення національної безпеки. Для забезпечення такого контролю необхідна наявність певного механізму його здійснення, який включає в себе суб'єкти та об'єкти даного регулювання. Суб'єктом тут виступає держава та її органи, а об'єктом - правовідносини, які виникають у цій сфері. Регулювання ж цих відносин здійснюється за допомогою нормативно-правових актів. Слід сказати, що безумовно, кожна держава має право самостійно визначати власну митну політику, створювати свою систему і здійснювати митне регулювання, але тут слід враховувати, що митна справа має дві основні функції: перша - це фіскальна, яка має суто внутрішню мета (наповнення державного . бюджету), а друга - регулятивна, яка стосується зовнішньоекономічних відносин, більшість яких регулюються міжнародно-правовими актами.

Також, про державну політику слід сказати, що вона є тим критерієм, який визначає зміст діяльності держави в тій чи іншій сфері. Вона визначається в конкретних правових нормах і реалізується в процесі діяльності органів державної влади. Державна політика носить комплексний характер, що дозволяє їй поєднувати інтереси всіх її суб'єктів. Саме виходячи з вищеописаних нами двох чинників можна стверджувати, що поняття «митна політика», є більш широким, ніж поняття «митна справа».

Раніше поняття державної митної політики не було закріплено законодавчо, на даний момент новий кодекс визначає дане поняття.

Державна політика в сфері державної митної справи - Це система цілей, принципів, функцій, напрямів, засобів і механізмів діяльності держави, спрямованих на забезпечення національних митних інтересів та безпеки України, регулювання зовнішньої торгівлі та захист внутрішнього ринку, розвиток національної економіки та її інтеграцію в світову економіку, наповнення державного бюджету.

Митна політика реалізується через:

1) механізми тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

2) участь у митних союзах, зонах вільної торгівлі та міжнародних договорах (конвенціях) з митних питань;

3) встановлення порядку переміщення товарів через митний кордон України та здійснення їх митного контролю;

4) законодавство України з питань державної митної справи.

В свою чергу, під державним митним справою слід розуміти встановлений порядок і умови переміщення товарів через митний кордон України, їх митний контроль та митне оформлення, застосування механізмів тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, справляння митних платежів, ведення митної статистики, обмін митною інформацією, ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, здійснення відповідно до законом державного контролю нехарчової продукції при її ввезенні на митну територію України, запобігання та протидія контрабанді, боротьбу з порушеннями митних правил, організацію та забезпечення діяльності митних органів та інші заходи, спрямовані на реалізацію державної політики у сфері державної митної справи.

Державне митне справа здійснюється з дотриманням прийнятих в міжнародній практиці форм декларування товарів, методів визначення митної вартості товарів, систем класифікації та кодування товарів та системи митної статистики, інших загальновизнаних у світі норм і стандартів.

Основи державної митної справи, зокрема, статус митної служби України та основні питання організації її діяльності, митна територія і митний кордон України, процедури митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, митні режими та умови їх застосування, заборони та / або обмеження на ввезення в Україну, вивезення з України та переміщення через територію України транзитом окремих видів товарів, умови та порядок справляння митних платежів, митні пільги, визначаються цим Митним кодексом та іншими законами України.

Безпосереднє керівництво здійсненням державної митної справи покладається на центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи. Таким органом є Державна митна служба України.

 Джерела митної справи. | Принципи здійснення державної митної справи

Перші відомості про мито на території сучасної України. | Розвиток митних порядків в Україні в період Запорізької Січі та у гетьманській Україні. | Розвиток митної справи в Україні в період входження українських земель до складу Російської імперії. | Історичні аспекти виникнення митної системи України на в період радянського союзу і сучасному етапі. | Митні органи України. Завдання митних органів. | Взаємодія митних органів з правоохоронними органами | Також, ДМСУ взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади. | Тарифне регулювання в митній справі. | Існують також і різні види нетарифного регулювання в митній справі. | Поняття митної вартості та мита. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати