На головну

Джерела митної справи.

  1. I СИСТЕМА, ДЖЕРЕЛА, ІСТОРИЧНА ТРАДИЦІЯ РИМСЬКОГО ПРАВА
  2. I.4. Джерела римського права
  3. III. ДЖЕРЕЛА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА
  4. Quot; Джерела іонізуючих випромінювань ".
  5. V. Приклади ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ по розділу ХІМІЧНІ ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
  6. А.3 Джерела техногенних НС

Джерела митної справи, це які виходять від держави або визнані нею офіційно-документальні форми вираження і закріплення норм митної справи, надання їм юридичної, загальнообов'язкового значення.

Область митної справи має свої власні джерела, серед яких: Конституція, Закони України, міжнародно-правові акти, укази Президента України, Постанови КМУ, акти ДМСУ (накази, розпорядження, листи і т.д.).

Як ми знаємо, першому МКУ передував Закон України «Про митну справу в Україні», всі його положення були потім розширені в першому Митному Кодексі, у другому МКУ, і в останньому МКУ, прийнятому 13 березня 2012 року і діє по сей день.

Також, існувало ще два Закону, які були одними з основних нормативних актів в митній справі. Це Закон «Про єдиний митний тариф», який містить в собі основні положення тарифного регулювання (на даний момент об'єднаний з МКУ), і Закон «Про зовнішньоекономічну діяльність», який регулює і встановлює права і обов'язки суб'єктів зовнішньоекономічних відносин та повноваження держави та її органів в регулюванні даних відносин.

Але при всьому при цьому, слід сказати, що основним нормативним актом у сфері митної справи є Митний Кодекс України.

Підготовка проекту нового ТКУ була викликана необхідністю приведення чинного законодавства у відповідність з Конституцією України, гармонізації та уніфікації з загальноприйнятими в європейській та світовій практиці нормами та стандартами, а також приведення проекту Кодексу у відповідність з ринковою економікою в Україні. Безумовно, на необхідність розробки нового кодексу вплинула і реформа центральних органів виконавчої влади, проведена в 2010-2011годах.

Для підготовки нової редакції Митного кодексу України урядом України була затверджена спеціальна міжвідомча група, до якої увійшли відповідальні співробітники ЗС України, КМУ, наукові діячі та фахівці Держмитслужби та митниць України. ТА 13 березня 2012 року Верховна Рада був прийнятий новий Митний кодекс України.

МКУ складається з 21 розділу, 83 глав і 590 статей. Він повною мірою відповідає всім європейським і міжнародним стандартам і вимогам, що пред'являються до нормативних документів такого рівня.

Також, крім МКУ існує велика кількість законів і підзаконних актів, які регулюють окремі види суспільних відносин в сфері митного права. Велику роль в здійсненні митної справи грає Податковий кодекс України, також це можуть бути або законодавчі акти, які регулюють окремі специфічні види підприємницької діяльності, наприклад, Закон України «Про режим іноземного інвестування» або законодавчі акти щодо окремих видів товарів, наприклад такі, як ЗУ «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції», «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» та багато інших законів.

 Історичні аспекти виникнення митної системи України на в період радянського союзу і сучасному етапі. | Поняття "митна справа" і "митна політика".

Перші відомості про мито на території сучасної України. | Розвиток митних порядків в Україні в період Запорізької Січі та у гетьманській Україні. | Розвиток митної справи в Україні в період входження українських земель до складу Російської імперії. | Принципи здійснення державної митної справи | Митні органи України. Завдання митних органів. | Взаємодія митних органів з правоохоронними органами | Також, ДМСУ взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади. | Тарифне регулювання в митній справі. | Існують також і різні види нетарифного регулювання в митній справі. | Поняття митної вартості та мита. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати