На головну

Історичні аспекти виникнення митної системи України на в період радянського союзу і сучасному етапі.

  1. C) переважно в періоди спаду, так як конкурентний тиск залишає фірмам в якості стратегії оптимізацію в жорстких обмежень.
  2. C-білки системи комплементу
  3. I ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ВИНИКНЕННЯ РАДІАЦІЙНИХ ПОРАЗОК
  4. II. Угрупованні Союзу Onix
  5. II. Законодавчі акти України
  6. II. Паризька мирна конференція 1919 р р Створення Версальської системи міжнародних відносин в Європі.
  7. II.4.1) Історичні форми одноосібної влади.

Організація і робота митного контролю після Жовтневої революції 1917 р проходила під керівництвом В. І. Леніна. Так, Декрет Леніна від 29.12.17г. «Про дозвіл на ввіз і вивіз товарів» вперше встановив правила провезення товарів через кордон. У цьому ж документі було визначено поняття контрабанди. Однак, існувала величезна кількість зовнішніх факторів, які впливали на розвиток митної справи в Україні, таких як голод, розруха, громадянська війна і т. Д.

Як нам відомо,9 січня 1918 р Центральна Рада Української Народної Республіки прийняла 4 Універсал, яким проголосила Україну "самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною державою українського народу". Всі справи, що стосуються торгівлі, економіки, управління у податковій сфері, УНР взяла в свої руки. Питання регулювання експорту та імпорту також, згідно з Універсалом, вела УНР.

У 1918 р за рішенням гетьмана Павла Скоропадського було організовано Корпус прикордонної варти, якому була доручена не лише охорона кордону України, а й виконання окремих митних функцій.

Центром цієї правоохоронної структури став Запорізький корпус, утворений Центральною Радою ще в 1917 році. Військові корпусу вели боротьбу з контрабандою, контролювали переміщення вантажів і товарів через українсько-російський та українсько-румунський кордони. У той же час для організації роботи по зміцненню фінансової бази і митної справи в країні гетьман у складі Міністерства фінансів утворив департамент митних зборів, директором якого був призначений П. Андрєєв.

У 1919 році на Україні вже існувала своя структура митниць, яка складалася з 13 митниць 1 класу, 9 митниць 2 класу, 26 митних кордонів і 2-х митних постів.

Слід також сказати, що дуже важливим для діяльності митних установ у розглянутий нами період часу був декрет РНК РРФСР, прийнятий 21.01.19г. урядом України «Про розмежування прав центральної і місцевої радянської влади зі збору мит і про регулювання діяльності місцевих установ». Після відновлення радянської влади в Україні в грудні 1919 р. митні органи остаточно перейшли в систему радянських митних установ.

Період з 1920-1922 р можна охарактеризувати, як становлення митної справи в Україні. У 1920 році за проектом урядової комісії Директорії на чолі з Петлюрою було регламентовано митну справу. У червні того ж року в Харкові було створено відділ митного контролю. І до жовтня 1921р. на території УРСР діяло 44 прикордонних митних закладу трьох видів:

- Митниці;

- Митні нагляди;

- Митні пости.

Крім прикордонних існувало також дві внутрішні митниці в Києві і Харкові. 9 березня 1922 р ВЦВК і СНКутверділ перший радянський митний тариф. А 12 листопада 1922р. було створено Українське відділення Головного митного управління (2.02.34 воно було ліквідоване). 14 грудня 1924р. Президія ЦВК СРСР затвердив митний статут СРСР, а 19.12.28г. був введений в дію Митний Кодекс СРСР.

У роки війни розвиток і становлення митної справи в Україні, як і в усьому СРСР припинилося. Однак, митниця зіграла чималу роль на шляху до перемоги над Гітлером. Вся її діяльність в ці роки була спрямована на пропуск вантажів, необхідних фронту і тилу, а також їх збереження. Повоєнні роки же були присвячені відновленню зруйнованого народного господарства, зміцненню кадрового складу митниць. У 50-60 роках радянською владою було видано низку інструкцій і постанов, що регулюють різні види пропуску через кордон вантажів, транспорту, пошти і т. П А5 травня 1964 Президія ВР СРСР був затверджений новий Митний Кодекс.

Аналізуючи становлення митної справи в Україні в радянський період, слід зазначити, що саме тоді, митниця стала більш професійною і висококваліфікованої, однак, були в цей період і свої недоліки. Серед них основним можна назвати централізоване управління всіма органами митниці з Москви. Всі питання - від асигнувань на інфраструктуру до видачі інспекторові форменого кашкета - вирішувалося в центрі.

Організацію ж митної служби в незалежній демократичній Українській державі довелося починати буквально з нуля. Так, 25 червня 1991 р Верховна Рада України прийняла Закон "Про митну справу в Україні", в якому проголосила, що Україна "--- як суверенна держава самостійно утворює власну митну систему і здійснює митну справу". 12 грудня 1991 року Верховна Рада України прийняла Постанову про введення в дію 1-го Митного кодексу України. Цією Постановою було також передбачено і створення Державного митного комітету України як центрального органу України.

З огляду на значне збільшення кількості суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та зростання пасажиропотоків і вантажних перевезень, з метою забезпечення ефективного функціонування митної системи та успішного виконання поставлених завдань, Держмиткомом відповідно до наказу від 08.04.92 р № 73 на базі митних постів, що залишилися від СРСР, були утворені митниці. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.84 р № 465 були утворені територіальні митні управління:
 -Днепровское;
 -Західну;
 -Карпатское;
 -Кримська;
 -Південний;
 -Юго-Східне;
 -східне;
 -центральне.

Територіальні митні управління здійснювали безпосереднє керівництво митними установами, розташованими на відповідній території.

29 листопада 1996 року Президент України видав (згідно зі ст. 106 Конституції України) Указ про утворення на базі колишнього Державного митного комітету України і його органів Державної митної служби України (далі - ДМСУ) та її органів - регіональних митниць, спеціалізованих митниць.

У "Положенні про Державну митну службу України", затвердженому Указом Президента України від 24 серпня 2000 № 14 1022/2000, було зазначено, що Держмитслужбу України очолює Голова, якого призначає і звільняє Президент України в установленому законодавством порядку.

Голова має заступників, які виконують за його дорученням окремі функції, замінюють Голови в разі його відсутності або неможливості здійснювати свої повноваження. Голова Держмитслужби України в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад працівників центрального апарату Держмитслужби України, керівників регіональних митниць та їх структурних підрозділів, митниць, спеціалізованих митних управлінь та організацій, установ і навчальних закладів.

Згідно з наказом ДМСУ від 20.12.96 р 564 "Про освіту регіональних митниць і митниць Державної митної служби України" було утворено десять регіональних митниць, а саме:

- Київська (місце дислокації - м Київ);

- Західна (місце дислокації - м Львів);

- Карпатська (Місце дислокації - м Ужгород);

- Подільська (місце дислокації - м Хмельницький);

- Чорноморська (місце дислокації - м Одеса);

- Кримська (місце дислокації - м Сімферополь);

- Донбаська (місце дислокації - м Донецьк);

- Східна (місце дислокації - м Харків);

- Полтавська (місце дислокації - м Полтава);

- Дніпровська (місце дислокації - м Дніпропетровськ).

Вищезгаданим указом також були утворені митниці, які безпосередньо підпорядковуються Держмитслужбі, а саме:

- Київська спеціалізована;

- Бориспільська;

- Севастопольська;

- Центральна спеціалізована.

Ну і звичайно ж одним з останніх основних етапів у розвитку митної справи в Україні стало прийняття ВР України від 13 березня 2012 року нового Митного Кодексу України, який на даний момент є основним кодифікованим актом, що регулює всі питання діяльності митної служби України.

Загальні положення митної справи Лекція 2.

1.Джерела митної справи.

2.Поняття "митна справа" і "митна політика".

3.Митні органи України. Завдання митних органів.

4. Взаємовідносини митних органів України з іншими органами та особами.

 Розвиток митної справи в Україні в період входження українських земель до складу Російської імперії. | Джерела митної справи.

Перші відомості про мито на території сучасної України. | Розвиток митних порядків в Україні в період Запорізької Січі та у гетьманській Україні. | Поняття "митна справа" і "митна політика". | Принципи здійснення державної митної справи | Митні органи України. Завдання митних органів. | Взаємодія митних органів з правоохоронними органами | Також, ДМСУ взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади. | Тарифне регулювання в митній справі. | Існують також і різні види нетарифного регулювання в митній справі. | Поняття митної вартості та мита. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати