Головна

Рішення

  1. II. Інтерактивна діяльність (рішення кейса).
  2. V. Спосіб поелементного ціноутворення в порівнянні з рішенням Хотеллінга - Лернера
  3. VI. Ціноутворення по середнім витратам в порівнянні з рішенням Хотеллінга - Лернера
  4. Автоматичне вирішення проблеми перевантаження ресурсів
  5. Аналіз таблиці дозволяє зробити висновок, що пропоноване рішення економічно більш ефективно, ніж прототип.
  6. В результаті отримуємо рішення
  7. Вектора. Рішення задач геометричним способом.

1) Фактичний збиток цедента 10000,0 - 3000,0 = 7000,0 (тис. Руб.);

2) т. К. Ліміт перестрахувального покриття 4000,0 то перестрахувальник відшкодує цеденту збиток в сумі 4000,0 тис. Руб.

Перестрахування перевищення збитковості (ексцедента збитковості) стосується всього страхового портфеля і ставить за мету захистити фінансові інтереси страховика перед наслідками надзвичайно великої збитковості (яка визначається як процентне відношення виплаченого страхового відшкодування до суми зібраних страхових платежів). Причиною надзвичайно великої збитковості може стати виникнення малого числа вельми великих збитків або виникнення значного числа дрібних збитків.

Договір ексцедента збитковості має на меті захистити страховика від коливань збитковості в результаті діяльності за підсумками проведення операцій в цілому або за певним видом страхування за відповідний період. За його умові перестрахувальник зобов'язаний провести виплати на користь цедента в тому випадку, якщо величина рівня виплат за даними договорами страхування перевищить встановлену межу (пріоритет). При цьому величина відповідальності перестраховика лімітується певним відсотком рівня виплат:

де Yq ? рівень виплат;

Q ? страхові виплати;

Р ? Страхові премії.

Приклад 5.5.Страхова компанія «Х» уклало з перестрахувальної компанією «Y» договір перестрахування перевищення збитковості. За умовами договору перестрахування перестрахувальник зобов'язаний здійснити страхову виплату цеденту, якщо за підсумками проведення операцій зі страхування майна юридичних осіб за рік рівень виплат перевищить 1,0. За підсумками року страхова премія страховика склала 56 млн руб., Страхове відшкодування по даному виду страхування 65 млн руб.

Визначити суму виплати цессіонером цеденту, якщо ліміт відповідальності страховика обмежений рівнем виплат 1,1.Рішення | Рішення

Страхування майна фізичних і юридичних осіб | транспортне страхування | Системи, що застосовуються в майновому страхуванні | Рішення | Страхування відповідальності | Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів | Рішення | Рішення | Форми і види перестрахування | Рішення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати