На головну

Рішення

  1. II. Інтерактивна діяльність (рішення кейса).
  2. V. Спосіб поелементного ціноутворення в порівнянні з рішенням Хотеллінга - Лернера
  3. VI. Ціноутворення по середнім витратам в порівнянні з рішенням Хотеллінга - Лернера
  4. Автоматичне вирішення проблеми перевантаження ресурсів
  5. Аналіз таблиці дозволяє зробити висновок, що пропоноване рішення економічно більш ефективно, ніж прототип.
  6. В результаті отримуємо рішення
  7. Вектора. Рішення задач геометричним способом.

Оскільки в договорі ліміт встановлений на один страховий випадок в розмірі 50 тис. Руб., То страховик виплатить двом потерпілим 50 тис. Руб., Причому кожен з них отримає суму, пропорційну понесених збитків.

Страхове забезпечення складе:

першого потерпілому:

другого потерпілому:

2) ліміт відповідальності на один страховий випадок і одне постраждала особа.

Якщо в договорі добровільного страхування встановлений ліміт відповідальності страховика на один страховий випадок 50 тис. Руб., А ліміт відповідальності за вимогами кожного потерпілого ? 25 тис. Руб., То страховик виплатить кожному потерпілому по 25 тис. Руб .;

3) ліміт відповідальності на один страховий випадок і на весь термін договору.

Умови договору передбачають ліміт відповідальності на один страховий випадок 50 тис. руб. і ліміт відповідальності на весь термін договору 100 тис. руб. В період дії договору відбулося три страхових випадки: збиток по першому страховому випадку склав 60 тис. Руб., Сума страхової виплати ? 50 тис. Руб., Збиток по другому ? 30 тис. Руб., Сплачені страховиком повністю, а збиток по третьому ? 40 тис. Руб., З яких страховик сплатив лише 20 тис. Руб., Т. Е. Залишок ліміту відповідальності за договором після сплати наслідків двох страхових випадків. Після цього дія договору припиняється.1

Страховик звільняється від відповідальності зробити виплату, якщо буде встановлено, що заподіяння майнової шкоди третім особам обумовлено наміром потерпілого і (або) страхувальника (злочинну змову). Аналогічно страховик звільняється від виплати, якщо встановлено, що майнова шкода виникла через прояви непереборної сили, військових дій і ін. Обмеження або відмова у виплаті матимуть місце, якщо страховик встановить причинно-наслідковий зв'язок між фактом майнових збитків і обставинами несанкціонованого використання ( експлуатації) автотранспортного засобу.

Особливу групу міжнародних договорів про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів складає Договір про зеленій карті. Система міжнародних договорів про Зеленій карті отримала свою назву за кольором і формою страхового поліса, Засвідчує це страхове правовідношення. У 1949 було підписано Договір про Зелену карту між 13 країнами-учасницями. В даний час число учасників розширюється і становить 31 країну. Країни ? учасниці Договору взяли на себе зобов'язання визнавати на своїй території страхові поліси, т. Е. Зелені карти, виписані за кордоном.

Основний елемент Договору Зеленої карти ? національні бюро країн-учасниць. Через них організовується контроль за наявністю страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів в міжнародному автомобільному сполученні, як правило, здійснюється на обладнаних прикордонних переходах. Національні бюро спільно зі страховими організаціями всередині країни і за кордоном вирішують питання врегулювання заявлених претензій третіх осіб за фактами страхових випадків. Національні бюро об'єднані в Міжнародне бюро Зеленої карти (зі штаб-квартирою в Лондоні), яке координує їх діяльність.2

18. Поняття і механізм сострахования(Інтерактивне пояснення)

батьківщиною перестрахування по праву вважається Німеччина. Саме тут в 1846 році було створено незалежну і спеціалізується виключно на перестрахуванні перелік історій.

Класичне визначення перестрахування було дано в XIX в. в законодавстві Великобританії, зафіксував, що перестрахування є новим страхуванням вже застрахованого ризику, що дозволяє убезпечити страховика від раніше прийнятих ризиків. У нашій країні перше Російське суспільство перестрахування з'явилося в 1895 р і займалося воно перестрахуванням вогневих ризиків.

У Законі РФ «Про організацію страхової справи в Російській Федерації »зазначено, що однією з необхідних умов забезпечення фінансової стійкості страхових операцій і стабільної діяльності служать сострахование і перестрахування.

Дійсно, сострахование і перестрахування суттєво сприяють забезпеченню фінансової стійкості страхових організацій.

По-перше, в кожному виді страхування неминуче існує велика кількість дуже великих ризиків, Які одна страхова організація не може взяти на себе цілком. Отже, організація повинна обмежити прийняття ризиків з урахуванням своїх фінансових можливостей (що призводить до зниження доходів) або прийняти велику частку ризику з розрахунком передачі його частини, а іноді і повністю, в перестрахування або співстрахування. Скоротивши рівень відповідальності в порівнянні з прийнятими зобов'язаннями, страховик захищає себе у разі настання особливо великих ризиків.

По-друге, на фінансові результати діяльності страхової організації можуть несприятливо позначатися істотні втрати від великого числа разових виплат, викликаних настанням страхових випадків, Або дуже погані результати по всьому страховим портфелем протягом року. Сострахование і перестрахування дозволяє вирівнювати такі коливання, тим самим досягається стабільність фінансових результатів діяльності страхової організації на протязі ряду років, що вкрай важливо для забезпечення її фінансової стійкості.

Таким чином, використання співстрахування та перестрахування в діяльності страхової організації дозволяє:

· Скорочувати ризик страховика в результаті можливих відхилень (коливань) фактичних розмірів виплат від розрахункових виплат;

· Розширювати можливості щодо прийняття в страхування великих і небезпечних ризиків;

· Формувати збалансований страховий портфель;

· Забезпечувати фінансову стійкість і стабільність результатів діяльності;

· Отримувати додатковий дохід у вигляді перестрахувальної премії або тантьєми (В разі активного перестрахування).

Умова забезпечення нормальної діяльності страхових організацій и фінансової стійкості полягає в передачі певної частини страхових зобов'язань іншим страховикам (Перестрахувальникам).

У практиці страхування відомі два методи перерозподілу зобов'язань перед страхувальником: сострахование и перестрахування.

У зв'язку з цим доцільно розглянути сутність, зміст і механізм сострахования.

сострахованиеє висновок договору страхування щодо будь-якого об'єкта відразу декількома страховиками з вказівкою в договорі прав і обов'язків кожного з них (в тому числі величини зобов'язань, що припадають на окремого страховика). При цьому кожен страховик відповідає за прийнятими на себе зобов'язаннями за договором безпосередньо перед особою, якій повинна бути проведена страхова виплата.

Згідно ст. 953 ГК РФ «об'єкт страхування може бути застрахований за одним договором страхування спільно кількома страховиками (співстрахування). Якщо в такому договорі не визначені права та обов'язки кожного з страховиків, вони солідарно відповідають перед страхувальником (вигодонабувачем) за виплату страхового відшкодування за договором майнового страхування або страхової суми за договором особистого страхування».

У Законі РФ «Про організацію страхової справи в Російській Федерації» (ст. 14.1 введена в дію Федеральним законом від 10 грудня 2003 № 172-ФЗ) зазначено, що «на підставі договору простого товариства (договору про спільну діяльність) страховики можуть спільно діяти без утворення юридичного лиця з метою забезпечення фінансової стійкості страхових операцій по окремим видами страхування», Т. Е. У формі страхових і перестрахувальних пулів.

Приклад 5.1. Об'єкт вартістю 16 млн руб. застрахований за одним договором трьома страховиками: першим ? на суму 10,5 млн руб., другим ? на 2,0 млн руб., третім ? на 3,5 млн руб.

Страховим випадком (пожежею), об'єкту завдано збитків в сумі 7,0 млн руб.Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів | Рішення

Принципи здійснення форм страхування | Державний нагляд за страховою діяльністю | Види страхових премій і особливості їх розрахунку. | Особисте страхування як фактор соціальної стабільності суспільства | Проблеми і перспективи розвитку особистого страхування в Росії. | Страхування майна фізичних і юридичних осіб | транспортне страхування | Системи, що застосовуються в майновому страхуванні | Рішення | Страхування відповідальності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати