Головна

Класифікація в страхуванні. Класифікація страхування за галузями з урахуванням об'єкта страхування

  1. A - тільки якщо це передбачено законом або договором страхування;
  2. E КЛАСИФІКАЦІЯ ПСО
  3. I.2.2) Класифікація юридичних норм.
  4. II.3.2) Класифікація законів.
  5. II.3.3. Знайомство з методикою проведення різних видів страхування (особистого, майнового, страхування відповідальності, підприємницьких ризиків)
  6. IV Порядок визначення та класифікація доходів організації

Класифікація в будь-якій області знання або діяльності людини має на увазі ієрархічну систему супідрядних систем і їх елементів, що створюють струнку картину єдиного цілого з виділенням відносно самостійних його частин.

Класифікація в страхуванні ділить всю сукупність страхових відносин на взаємозалежні ланки, що знаходяться між собою в ієрархічній співпідпорядкованості. Класифікація в Росії має загальні в порівнянні з іншими країнами критерії, але також і свою специфіку.

У Росії склалися дві родові групи. Одна базується на змістовний бік страхового підприємництва, інша ? на формах, за допомогою яких реалізується зміст.

Класифікація за вмістом спирається на критерій відмінності в об'єктах страхування і представлена ??в табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Класифікація страхування за галузями
 з урахуванням об'єкта страхування

На основі змістовного критерію відмінність в об'єктах страхування підрозділяється:

· На першу ланку (вища) ? галузі страхування;

· Друга ланка (середнє) ? підгалузі;

· Третя ланка (нижчу) ? види страхування.

галузь страхування ? це ланка класифікації страхування, в широкому сенсі слова характеризує страхування життя і здоров'я людини, матеріальних цінностей, зобов'язань страхувальників перед третіми особами.

вид страхування як частина галузі характеризується страхуванням однорідних майнових інтересів і висловлює конкретні інтереси страхувальників, пов'язані зі страховим захистом конкретних об'єктів. Вид страхування включає окремі різновиди.

різновид страхування ? це страхування однорідних об'єктів в певному обсязі страхової відповідальності, Що служить базою для побудови тарифів, розробки методики обчислення збитків, розмірів страхових виплат.

Всі ланки даної системи охоплюють обидві форми прояву страхування (обов'язкову і добровільну).

Для практичної роботи перше і третє ланки класифікації не використовують, оскільки галузь ? занадто великий показник, а різновидів безліч, і введення їх в бізнес план зробить його громіздким і некерованим. Для планування своєї діяльності страховики використовують друга ланка, що забезпечує укрупнені показники планування їх діяльності і конкретизацію інтересів суб'єктів страхового ринку.

У вітчизняній і зарубіжній літературі з урахуванням відмінностей в об'єктах страхування виділяють страхування:

1) майна, майнових і матеріальних інтересів державного сектора економіки, де суб'єктами служать держава та її інституції;

2) об'єктів кооперативного сектора економіки, де суб'єктами служать кооперативи;

3) тих же об'єктів орендованого сектора економіки, де суб'єкти ? орендарі майна будь-якої форми власності;

4) об'єктів приватного підприємницького сектора, де суб'єктами є приватні підприємці всіх організаційно-правових форм;

5) майна спільних підприємств, де суб'єктами є їх співвласники;

6) майна цивільного сектора, де суб'єктами є громадяни країни (фізичні особи).

У таблиці 1.2 подано класифікацію страхування майна з урахуванням відмінностей в об'єктах страхування.Історія виникнення страхування | Класифікація видів майнового страхування

Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів | Класифікація страхування для цілей ліцензування | Принципи здійснення форм страхування | Державний нагляд за страховою діяльністю | Види страхових премій і особливості їх розрахунку. | Особисте страхування як фактор соціальної стабільності суспільства | Проблеми і перспективи розвитку особистого страхування в Росії. | Страхування майна фізичних і юридичних осіб | транспортне страхування | Системи, що застосовуються в майновому страхуванні |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати