На головну

Транспортні протоколи.

  1. Стаття 238. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, що зберігаються органами доходів і зборів
  2. Транспортні протоколи.

Розглянуті раніше протоколи трьох нижніх рівнів еталонної моделі OSI забезпечують функціонування мережі передачі даних. Природно, що ці протоколи якоюсь мірою залежать від структури мережі передачі даних. Протоколи верхніх рівнів, починаючи із сеансового рівня, також не керують обміном (передачею) даних між процесами. Реалізація цих функцій покладається на транспортну службу і транспортні протоколи, основним призначенням яких і є забезпечення надійного зв'язку між прикладними процесами комп'ютерної мережі. Відповідно, в Еталонній моделі OSI протоколи транспортного рівня займають проміжне положення між мережевими та прикладними протоколами (рис. 8.).

Рис. 8. Транспортний рівень в еталонній моделі OSI.

Як відомо, якість передачі інформації здебільшого визначається мережею зв'язку. Природно, що за допустимого рівня надійності передачі, наприклад в оптоволоконних лініях зв'язку, вистачає мінімального набору транспортних послуг і найпростішого протоколу обміну інформацією. Особливого значення транспортні протоколи набувають у комп'ютерних мережах, передавальне середовище яких характеризується відносно високим рівнем помилок і низькою надійністю передачі даних. У цьому випадку забезпечення необхідного рівня якості передачі даних досягається за рахунок ускладнення протоколу транспортного рівня.

Одним з перших протоколів транспортного рівня є протокол АННР (ARPA Host to Host Protocol), розроблений для мережі ARPA. Враховуючи, що спочатку ця мережа забезпечувала досить надійну передачу повідомлень, основна увага в протоколі АННР приділялася керуванню потоком даних, адресації користувачів, а також взаємодії з програмами, що реалізують протоколи верхніх рівнів. Розвиток мережі ARPA у напрямку використання мереж передачі даних загального користування призвів до появи нового, надійнішого протоколу, відомого як "Протокол керування передачею" або TCP (скорочення від Transmission Control Protocol). Переважно цей протокол використовується в комп'ютерних мережах з комутацією пакетів. Протокол TCP виявився досить ефективним і був покладений в основу стандартного міжнародного протоколу транспортного рівня. Відповідно, ССІТТ визначив рекомендацію Х.224 для цього транспортного протоколу, а також рекомендацію Х.214 для транспортної служби.

Для одержання оптимального набору транспортних послуг стандартним протоколом визначено три типи (А, В, С) мережевих з'єднань і п'ять класів (0, 1, 2, 3, 4) транспортного протоколу. Залежно від характеристик конкретної мережі передачі даних, визначається тип мережевого з'єднання, якого вона задовольняє. Потім, з урахуванням необхідного рівня якості передачі вибирається необхідний клас транспортного протоколу.Протоколи прикладного рівня. | Типи мережевих з'єднань і класів транспортних протоколів.

Методи доступу в локальних мережах | Методи доступу в мережах з шинною топологією. | Методи доступу в кільцевих локальних мережах. | Асинхронна і синхронна передача даних. | Захист від помилок. | Способи маршрутизації в мережах передачі даних. | Протоколи мереж комутації пакетів. | Транспортні протоколи. | Протоколи прикладного рівня. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати