На головну

Транспортні протоколи.

  1. Стаття 238. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, що зберігаються органами доходів і зборів
  2. Транспортні протоколи.

Транспортні протоколи призначені для забезпечення надійного зв'язку при обміні інформацією між абонентами комп'ютерної мережі.

Як відомо, якість передачі інформації значною мірою визначається використовуваною мережею зв'язку. Наприклад, комутовані телефонні канали мереж загального користування характеризуються відносно високим рівнем перешкод. Використовуючи такі канали у комп'ютерних мережах, необхідно вживати додаткові заходи для підвищення надійності передачі даних. У свою чергу, оптоволоконні лінії зв'язку характеризуються низьким рівнем перешкод. У цьому випадку є достатнім використання мінімального набору транспортних послуг і найпростішого протоколу обміну інформацією. Особливого значення транспортні протоколи набувають у комп'ютерних мережах, передавальне середовище яких характеризується відносно високим рівнем помилок і низькою надійністю передачі даних.

Одним із перших протоколів транспортного рівня є протокол АННР (ARPA Host to Host Protocol), розроблений для мережі ARPA. Основна увага в протоколі АННР приділялась управлінню потоком даних, адресації користувачів, а також взаємодії з програмами, що реалізують протоколи верхніх рівнів. Розвиток мережі ARPA у напрямі використання мереж передачі даних загального користування призвело до появи нового, більш надійного протоколу, відомого зараз як "протокол управління передачею" або TCP (скорочення від Transmission Control Protocol). Цей протокол використовується, переважно в комп'ютерних мережах з комутацією пакетів. Протокол TCP виявився досить вдалим і був покладений в основу стандартного міжнародного протоколу транспортного рівня. МККТТ визначив рекомендацію Х.224 для цього транспортного протоколу, а також рекомендацію Х.214 для транспортної служби.

З метою вибору оптимального набору транспортних послуг, стандартним протоколом визначено три типи (А, В, С) мережевих з'єднань і п'ять класів (0, 1, 2, 3, 4) транспортного протоколу. Залежно від характеристик конкретної мережі передачі даних визначається відповідний тип мережевого з'єднання. Потім, з урахуванням необхідного рівня якості передачі, вибирається необхідний клас транспортного протоколу.Протоколи мереж комутації пакетів. | Протоколи прикладного рівня.

Методи доступу в локальних мережах | Методи доступу в мережах з шинною топологією. | Методи доступу в кільцевих локальних мережах. | Асинхронна і синхронна передача даних. | Захист від помилок. | Способи маршрутизації в мережах передачі даних. | Транспортні протоколи. | Типи мережевих з'єднань і класів транспортних протоколів. | Протоколи прикладного рівня. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати