На головну

Протоколи мереж комутації пакетів.

  1. Використання засобів комп'ютерної техніки: персонального комп'ютера, принтера, сканера, мережі Інтернет
  2. Державні опорні мережі
  3. Контроль ізоляції мережі
  4. Методи доступу в кільцевих локальних мережах.
  5. Методи доступу в локальних мережах
  6. Методи доступу в мережах з шинною топологією.
  7. Представлення у спільний доступ папок і файлів по мережі.

До найпоширеніших протоколів передачі даних глобальних мереж відноситься група протоколів, визначена рекомендацією Х.25 для мереж комутації пакетів. Ця рекомендація, запропонована МККТТ, визначає єдині процедури і використовується для установлення процедур взаємодії між робочими станціями. Аналогічним чином підключаються і мережеві сервери. На мережевому рівні рекомендацією Х.25 визначаються формати пакетів і процедури керування передачею пакетів між робочою станцією і мережею передачі даних. Враховуючи досить великий набір функцій, виконуваних на мережевому рівні, визначено декілька типів пакетів. Заголовок пакета містить службову інформацію, необхідну для взаємодії робочих станцій на мережевому рівні. Основою пакета є його інформаційна частина. Залежно від характеру інформації, що міститься в основі, пакети поділяються на інформаційні і керуючі. Інформаційні пакети призначені для передачі блоків даних, одержуваних з транспортного рівня. Керуючі пакети забезпечують виконання процедур мережевого рівня. пов'язаних з управлінням мережею передачі даних при передачі інформаційних пакетів. Керуюча інформація, що міститься в інформаційних пакетах, також використовується для вирішення задач маршрутизації і керування потоком даних.

До процедур управління передачею пакетів відносяться: встановлення і роз'єднання віртуального каналу, власне передача даних, керування потоками пакетів, переривання передач даних, відновлення з'єднань після виникнення помилкових ситуацій. Крім того, стандарт забезпечує процедури підтвердження, скасування, відновлення помилкових пакетів, керування потоком пакетів, тобто реалізує практично всі функції мережевого рівня еталонної моделі взаємодії відкритих систем. Слід підкреслити, що рекомендація Х.25 визначає лише частину функцій мережевого рівня, зокрема, вона не містить алгоритмів маршрутизації. Вважається, що включення всіх функцій мережевого рівня до одного стандарту зробить його громіздким і незручним для користувачів.

Для забезпечення передачі інформації протокол 25/3 визначає 19 типів пакетів. Перші три байти є загальними для всіх типів пакетів. Перший байт містить поле ідентифікатора загального формату і поле групового номера логічного каналу. Поле ідентифікатора загального формату (чотири біти) призначене для фіксації загального формату (структури) іншої частини заголовка, який залежить від типу пакета.

Рекомендація Х.25 допускає одночасне існування певної кількості згрупованих між собою логічних каналів. Для зазначення номера групи логічного каналу, відведеного робочій станції, призначене поле групового номера логічного каналу. Це поле займає інші чотири біти першого байта. Другий байт пакета містить поле номера логічного каналу в рамках певної групи. Таким чином, забезпечується ідентифікація 4096 логічних каналів, з яких 4095 надаються користувачу, а один, з номером 0, зарезервований для управління (пакети рестарту і діагностики). При встановленні віртуального з'єднання робоча станція вибирає вільний логічний канал із числа доступних їй каналів.Способи маршрутизації в мережах передачі даних. | Транспортні протоколи.

Методи доступу в локальних мережах | Методи доступу в мережах з шинною топологією. | Методи доступу в кільцевих локальних мережах. | Асинхронна і синхронна передача даних. | Захист від помилок. | Протоколи прикладного рівня. | Транспортні протоколи. | Типи мережевих з'єднань і класів транспортних протоколів. | Протоколи прикладного рівня. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати