На головну

Порядок виконання роботи

  1. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  2. I. Завдання для самостійної роботи
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  5. I. Цілі і завдання курсової роботи.
  6. I. Мета роботи
  7. II. Виконання роботи

1. Ознайомитися із завданням, приготувати до вимірювання деталі відповідно до варіанта.

2. Ознайомитись з пристроєм горизонтального оптіметра.

3. По маркуванню калібру визначити, для перевірки якого отвору він призначений; за розміром цього отвору і полю допуску знайти за довідником граничні відхилення отвору і визначити виконавчі розміри калібрів ПР і НЕ.

4. Побудувати схему розташування полів допусків отвору і калібрів. Значення виконавчих розмірів і графічне зображення полів допусків привести в звіті.

5. Розрахувати і скласти БКМ, рівний номінальному розміру отвору, контрольованого калібром.

6. За БКМ встановити «на нуль» згідно з вказівками розділу 3.

7. Виміряти діаметри калібрів ПР і НЕ відповідно до схеми (див. Рис. 3.3). Покази приладу записати в відповідних графах звіту.

8. Знаючи розмір БКМ, підрахувати справжніх розмірів діа-метрів калібрів у всіх перетинах; результати записати у відповідні графи звіту.

9. Дати висновок про придатність калібрів-пробок "ПР" і "НЕ".

10. Оформити звіт.

Контрольні питання

1. Що таке граничні калібри і для чого вони призначені?

2. Для чого призначені контрольні калібри і для яких робочих калібрів вони передбачені?

3. Які розміри отвору контролюють робочі прохідні і непрохідні калібри?

4. Які розміри вала контролюють прохідні і непрохідні калібри?

5. Що таке виконавчі розміри калібрів і як вони розраховуються?

6. Як проставляються виконавчі розміри калібрів на кресленнях?

7. Які існують методи і засоби вимірювання робочих калібрів-пробок?

8. Як оцінити придатність робочих калібрів-пробок і калібрів-скоб?

9. Назвіть основні метрологічні характеристики горизонтального оптіметра.Методика вимірювання | Контроль кутових розмірів

Вступ | Засоби виміру | штангенциркулі | мікрометричні прилади | Вимірювання мікрометричними приладами | Вибір засобів вимірювань | Лабораторна робота № 2 | Методика настройки і вимірювання | Порядок виконання роботи | Лабораторна робота № 3 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати