На головну

Лабораторна робота № 3

  1. TEМA 8. Законність і правова робота в народному господарстві
  2. V. КЕРІВНИЦТВО дипломної роботи
  3. А з підсвідомістю працюємо інакше.
  4. Аналітична робота в інтересах захисту бізнесу.
  5. Атракціони і реквізит здається в оренду або використовується в програмі, яку ми розробимо спеціально для ВАС! Від веселою спартакіади до першокласного тімбілдінга!
  6. Б) самостійна аудиторна робота
  7. Банний день. Робота в кружкахJ

Контроль калібру-пробки при вимірюванні
 на горизонтальному оптіметре

Цілі і завдання роботи.Ознайомитися з пристроєм і метроло-ня характеристиками горизонтального оптіметра: засвоїти
 порядок його налаштування і практичні прийоми виконання вимірювань; ознайомитися з полями допусків робочих калібрів-пробок по ГОСТ 24853 - 81; виконати вимірювання і зробити висновок про придатність контрольованих розмірів.

Засоби вимірювання та приладдя:горизонтальний Оптиметри; набір плоскопаралельних кінцевих мір довжини; завдання (робочі креслення калібрів-пробок з нормованими розмірами контрольованих параметрів); контрольовані калібри-пробки з маркуванням; довідник по допускам і посадкам.


1. Основні поняття [1]

Про придатності елементів КД можна судити не тільки за результатами вимірювання і подальшого порівняння дійсних виміряних значень їх розмірів з двома граничними, а й шляхом перевірки їх бесшкального вимірювальними інструментами - граничними калібрами. * Наприклад, контроль калібрами отворів ?40Н8 (+0,039) може бути проведений за схемою, показаної на рис. 3.1.

Мал. 3.1. Схема контролю отворів калібрами-пробками:

1 - КД; 2 - Робочий прохідний калібр-пробка (Р-ПР); 3 - Робочий непрохідний калібр-пробка (Р-НІ); 4 - Поле допуску контрольованого отвори ?40Н8 (+0,039)

Калібри для контролю отворів називають калібрами-пробками. Їх розміри, як і розміри будь-яких деталей, не можуть бути виконані абсолютно точно. Допуски на неточність виготовлення та на знос калібрів передбачені спеціальними стандартами (ГОСТ 24853-81), причому допуски на знос встановлені тільки для робочих прохідних калібрів. За номінальні розміри, від яких ведуть відлік відхилень калібрів, приймають для прохідної й непрохідної пробки відповідно Dmin и Dmax контрольованого отвори (див. рис. 3.1). Позначення розміру калібру однаково з позначенням розміру контрольованого елемента. Наприклад, на неробочій частині калібру для контролю отвори ?40Н8 маркується: "?40Н8 (+0,039)".

На рис. 3.2 дана схема розташування полів допусків калібрів-пробок для контролю отворів ?40Н8 (+0,039).

Відхилення на рис. 3.2 вказані в мікрометрів і відраховуються від граничних розмірів контрольованого отвори. Про точність розмірів калібрів судять за результатами їх вимірювання на універсальних приладах. Калібри вважаються придатними, якщо при виготовленні жодне з виміряних значень їх діаметрів не виходить за граничні розміри. Робочий прохідний калібр при експлуатації буде вважатися придатним до нижнього граничного діаметру на знос.

Мал. 3.2. Схема розташування полів допусків калібрів-пробок (?40Н8):

1 - Поле допуску контрольованого отвори ?40Н8 (+0,039); 2 - Поле допуску на виготовлення робочого непрохідного калібру-пробки; 3 - Поле допуску на виготовлення робочого прохідного калібру-пробки; 4 - Поле допуску на знос прохідного калібру; 5 - Непрохідний калібр-пробка; 6 - Прохідний калібр-пробка

На робочих кресленнях калібрів вказуються так звані виконавчі розміри. В якості виконавчого для калібру-пробки береться найбільший граничний розмір з одностороннім
 (В «мінус») відхиленням. Наприклад, на робочому кресленні проход-
 ного калібру-пробки ?40Н8 буде вказано виконавчий раз-
 заходів 40,008-0,004, На робочому кресленні непрохідного калібру-пробки ?40Н8 буде вказано виконавчий розмір 40,041-0,004. Розрахунок виконавчих розмірів калібрів проводиться за наведеними Z, H и у в таблиці Додатка 2.1


Опис засобів вимірювання [2,3]

Длявимірювання калібрів-пробок використовуються прилади високої точності з ціною поділки від 0,001 мм і менше. У пропонованій роботі вимірювання проводять на горизонтальному оптіметре (рис. 3.3). Він призначений для вимірювання зовнішніх і внутрішніх розмірів методом порівняння з мірою і складається з наступних основних частин: підстави 1, вала 2, кронштейнів 4 и 12, Трубки оптіметра 9, Пінольной трубки 7, Предметного столика 8, Проекційної насадки 10 і освітлювального пристрою 11.

Основні метрологічні показники горизонтальних оптіметров наведені нижче в табл. 3.1.

Таблиця 3.1

 Найменування показників  Числові значення показників
 Ціна поділки, мм  0,001
 Межі вимірювання за шкалою, мм  ± 0,1
 Верхня межа вимірювання зовнішніх розмірів, мм
 Межі вимірювання внутрішніх розмірів, мм  13,5-150
 Основна похибка, мм  ± 0,0003

Рис.3.3. горизонтальний Оптиметри
Порядок виконання роботи | Методика вимірювання

Методичні вказівки | Вступ | Засоби виміру | штангенциркулі | мікрометричні прилади | Вимірювання мікрометричними приладами | Вибір засобів вимірювань | Лабораторна робота № 2 | Методика настройки і вимірювання | Порядок виконання роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати