Головна

Порядок виконання роботи

  1. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  2. I. Завдання для самостійної роботи
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  5. I. Цілі і завдання курсової роботи.
  6. I. Мета роботи
  7. II. Виконання роботи

1. Ознайомитися із завданням, приготувати до вимірювання деталі відповідно до варіанта.

2. Ознайомитись з пристроєм ІГ.

3. Розрахувати і скласти БКМ, рівний номінальному розміру вимірюваного елемента КД.

4. За БКМ встановити прилад «на нуль» згідно з вказівками розділу 3.

5. Виміряти відхилення діаметрів, зазначених в завданні КД за схемою. Покази приладу записати в відповідні графи звіту.

6. Прибрати КД зі столика приладу і знову поставити БКМ, перевірити, чи збереглася нульова установка приладу. Якщо помилка в положенні стрілки перевищить половину ділення, вимірювання слід повторити, попередньо виправивши нульову установку.

7. Знаючи розмір БКМ, підрахувати дійсні розміри діаметрів КД у всіх перетинах, результати записати у відповідні графи звіту.

8. Зробити висновок про придатність КД. Для цього розміри діаметрів, отримані в результаті вимірювання, порівняти з певними розмірами, знайденими за таблицями ГОСТ 25347-89, з довідника (згідно номінальним розміром і полю допуску, які вказані в завданні). КД вважати придатною, якщо розміри її діаметрів, вимірюваних у всіх перетинах і напрямках, не вийдуть за граничні розміри, регламентовані стандартом.

Контрольні питання

1. Дати класифікацію методів вимірювання.

2. Який метод вимірювання використовується із застосуванням вимірювальних головок?

3. Що таке вимірювальні головки? Принцип дії.

4. Аксесуари до вимірювальних голівок.

5. Що таке плоскопараллельние кінцеві міри довжини? Що означають класи, розряди?

6. Як проводиться настройка приладу з вимірювальною головкою, вимірювання?

7. Як визначається придатність деталі?

8. Розшифрувати вихідні дані для деталі.Методика настройки і вимірювання | Лабораторна робота № 3

Методичні вказівки | Вступ | Засоби виміру | штангенциркулі | мікрометричні прилади | Вимірювання мікрометричними приладами | Вибір засобів вимірювань | Лабораторна робота № 2 | Методика вимірювання | Порядок виконання роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати