На головну

Лабораторна робота № 2

  1. TEМA 8. Законність і правова робота в народному господарстві
  2. V. КЕРІВНИЦТВО дипломної роботи
  3. А з підсвідомістю працюємо інакше.
  4. Аналітична робота в інтересах захисту бізнесу.
  5. Атракціони і реквізит здається в оренду або використовується в програмі, яку ми розробимо спеціально для ВАС! Від веселою спартакіади до першокласного тімбілдінга!
  6. Б) самостійна аудиторна робота
  7. Банний день. Робота в кружкахJ

Контроль вала за допомогою
 вимірювальних головок

Цілі і завдання роботи. Ознайомитися з пристроєм і метрологічними характеристиками вимірювальних головок (ІГ); засвоїти порядок їх налаштування і практичні прийоми виконання вимірювань; ознайомитися з полями допусків і граничними відхиленнями деталей гладких циліндричних з'єднань по ГОСТ 25347-89.

Виконати вимірювання і зробити висновок про придатність контрольованих розмірів.

Засоби вимірювання та приладдя:вимірювальна головка (Мікрокатор або миниметро) зі стійкою; набір плоскопаралельних кінцевих мір довжини; завдання (креслення деталей з нормованими розмірами контрольованих параметрів); контрольовані деталі (КД); довідник по допускам і посадкам.


1. Основні поняття [1]

Контроль деталей гладких циліндричних з'єднань може здійснюватися як з вимірюванням, так і без такого. Перший виконують шляхом послідовного вимірювання контрольованого параметра і порівняння отриманих дійсних значень з двома граничними ( «допустимими»), встановленими в завданні (кресленні). дру
 рій - шляхом перевірки контрольованого параметра граничними калібрами-пробками (при контролі отворів) і калібрами-скобами (при контролі валів). У даній роботі виконують контроль валів з використанням ІГ. При цьому шляхом вимірювання визначаємо дійсні відхилення контрольованих розмірів. Потім, порівнюючи їх з двома допустимими по ГОСТ 25347-89 (в залежності від номінального розміру і поля допуску за завданням), робимо висновок про придатність вала: «придатний», якщо виконується умова: dmax ? di ? dmin; «Шлюб», якщо хоча б для одного з дійсних розмірів ця умова не виконується.

Опис засобів вимірювання (СІ) [2,3]

 Під ІГ розуміються засоби вимірювання (СІ), що використовують різні фізичні ефекти для посилення сигналу, скомпоновані у вигляді головки зі стандартизованими посадочними місцями. До них відносяться механічні головки з важеля передачею (миниметро), з зубчастої передачею (індикатор годинникового типу), для важеля зубчасті головки, вимірювальна пружинна головка (Мікрокатор), головка з пружинно-оптичної передачею (оптікатори) і ін.

Вимірювальні головки (мікрокатори і інші) призначені для вимірювань зовнішніх елементів деталей методом порівняння з мірою. На їхню шкалою відраховується тільки відхилення розміру контрольованої деталі від розміру блоку кінцевих мір довжини, за яким прилад попередньо було встановлено на нуль. На рис. 2.1показан миниметро, ??закріплений на колонці стійки має предметний столик 2.

Прилад закріплюється в кронштейні 5 за допомогою гвинта. Він може переміщатися підтримуючої гайкою 4 по колоні 5 і кріпитися на ній в необхідному положенні гвинтом 3. Предметний столик має мікрометричний подачу, здійснювану гайкою 7. Він фіксується гвинтом 8 після установки стрілки на нуль. У табл. 2.1 представлені основні метрологічні характеристики деяких миниметро.

Таблиця 2.1

 Найменування показників, розмірність  виконання приладу
 Ціна поділки, мм  0,001  0,002
 Межі вимірювань за шкалою, мм  ± 0,03  ± 0,06
 Межі вимірювань з урахуванням довжини стійки, мм  1 180  1 -180
 Похибка вимірювань, мм  ± 0,0005  ± 0,001

Загальний вигляд мікрокатори (вимірювальна пружинна головка) і принципова схема пристрою показані на рис. 2.2. Вимірювальнийстрижень 1 мікрокатори підвішений на плоских пружинах 2 и 3, Закріплених в корпусі 8. На вимірювальний стрижень надівається змінний вимірювальний наконечник 7.

Мал. 2.2. Мікрокатор. Загальний вигляд ІГ і принципова схема пристрою

Переміщення вимірювального стрижня передається плоскою пружині 4, При русі якої розтягується скручена пружина 5, До середньої частини якої прикріплено стрілка 6. При розтягуванні пружини 5 стрілка повертається, і кут її повороту пропорційний переміщенню вимірювального стрижня. фіксатор 12 закріплює стріл-ку в необхідному положенні. аретир 11 дозволяє переміщати вимірювальний стрижень вздовж осі. Величина повороту стрілки відраховується за шкалою 9, Забезпеченою покажчиками поля допуску 10.

Основні метрологічні показники мікрокатори наведені в табл. 2.2. Для виконання вимірювань мікрокатори закріплюються на кронштейні стійки (див. Рис.2.1).

Таблиця 2.2

 позначення приладу  Ціна поділки, мм  Межі вимірювань за шкалою, мм  Похибка на всій ділянці шкали, мм
 1-ИГП  0,001  0,060 (± 0,03)  0,0008


Вибір засобів вимірювань | Методика настройки і вимірювання

Методичні вказівки | Вступ | Засоби виміру | штангенциркулі | мікрометричні прилади | Вимірювання мікрометричними приладами | Порядок виконання роботи | Лабораторна робота № 3 | Методика вимірювання | Порядок виконання роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати