На головну

Вибір засобів вимірювань

  1. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  2. Fixed assets turnover - Коефіцієнт оборотності основних засобів, раз
  3. I. Засоби, що діють на холінергічні синапси
  4. II. Засоби, що діють на адренергічні синапси
  5. III. Головна причина передчасної старості, випадання і посивіння волосся: засіб збереження молодості і краси
  6. III.1.3) Засоби доведення кримінального обвинувачення.
  7. IV.3. Вплив інформованості споживачів на вибір рівня якості продукції монополістом

При виборі засобів вимірювань в машинобудуванні і приладобудуванні керуються певними критеріями. Основні з них: точність, трудомісткість, продуктивність, простота в обігу, надійність, вартість. Одним з головних критеріїв є точностной, сенс якого полягає в тому, що точність засоби вимірювання повинна бути вище точності контрольованого розміру деталі.

При будь-яких вимірах виникають похибки вимірювання, пов'язані з похибками самого засобу вимірювання, настановних заходів, базування, температурних деформацій і т. Д. Допустима похибка вимірювання залежить від допуску на виготовлення розміру деталі і характеризує найбільше значення похибки, при якій отриманий в результаті вимірювання розмір може бути визнаний дійсним, для розмірів до 500 мм встановлені ряди похибок вимірювання для 2 - 17-го квалітетів. Для грубих квалітетів допустима похибка вимірювання близько 20%, а для точних квалитетов - близько 35% від допуску на виготовлення. Так як похибка самого СІ входить складовою частиною в граничну похибка вимірювання, то при виборі СІ за точністю необхідно дотримуватися умова: межа похибки вимірювання конкретним СІ повинен бути менше допустимої похибки вимірювання.

Межа похибки вимірювання для універсальних СІ наведено в РД-50-98-86 МУ. Вибір універсальних СІ лінійних розмірів до
 500 мм (див. Додатки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4).Вимірювання мікрометричними приладами | Лабораторна робота № 2

Методичні вказівки | Вступ | Засоби виміру | штангенциркулі | мікрометричні прилади | Методика настройки і вимірювання | Порядок виконання роботи | Лабораторна робота № 3 | Методика вимірювання | Порядок виконання роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати